Icon bars
Članek
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO (3 del)

Rade Stanić je podvomil v poštenost in nepristranskost Okrožnega sodišča v Ljubljani. Podlago za to je našel v pisnih javih medijih ib tudi na družbenih omrežjih, ki so bili precej polni z informacijo, ki se je nanašala na eno od podpredsednic ...

Objavljeno May 15, 2017

Rade Stanić je podvomil v poštenost in nepristranskost Okrožnega sodišča v Ljubljani. Podlago za to je našel v pisnih javnih medijih in tudi na družbenih omrežjih, ki so bili precej polni z informacijo, ki se je nanašala na eno od podpredsednic Okrožnega sodišča v ljubljani, ki naj bi od kriminalne združbe "BALKANSKI  BOJEVNIK" prejela podkupnino v višini 20.000.000,00 EUR. V svoji 4. točki napadenega sklepa je Ikrono sodišče v Ljubljani to problematiko obravnavalo tako kot izhaja iz te točke, kakoe sledi: 

4. točka:

"Zapis Radeta Stanića "toženec se je zaradi arogantnega in enostranskega vedenja naslovnega sodišča bil prisiljen začasno izseliti iz območja RS....Okrožno sodišče je v javnosti popolnoma na slabem glasu in kot tao po mnenju toženca ni vredno nobenega zaupanja javnosti, kar izhaja tudi iz zadeve "BALKANSKI BOJEVNIK" iz katere ivira utemeljen sum, da je ena od podpredsednic navedenega sodišča od predstavnikov kriminalne zdržbe "BALKANSKI BOJEVNIK" celo prejela pokupnino v višini 20.000.000,00 EUR", zahteva sodno graj. Izjave so po oceni sodišča usmerene izključno v spodkopavanje ugleda sodišča, njegove avtoritete in zaupanja javnosti ter nimajo nobene zveze z uveljavljanjem katerekoli pravice Radeta Stanića v Postopku."

Vsebina 4. točke je vsebinsko nastala tako,  da je Okrožno sodišče v Ljubljani vse svoje navedbe iztrgalo iz konteksta vloge Radeta Stanić, ki ga je opremilo tudi s precejšnjo lažjo uradne osebe sodišča z imenom Dušana Bajc, ki je tako sestavila vsebino primerno za izrek denarne kazni Radetu Staniću. Pri tem je pomembno to, da Rade Stanić ni v tej smeri podal nobene izjave ki jo omenja Okrožno sodišče v Ljubljani ampak povzel pisanje kavnih medijev in objave na držbenih omrežjih, kar je pri njemu vzbidilo dvom v poštenost Okrožnega sodišča v Ljubljani in zaupanja javnosti vanj, ter ugled in nepristranskost ene od podpredsednic Okrožnega sodišča v Ljubljani, kar vse govori o utemeljenosti tistega kar je Rade Stanić napisal okrožnem sodišču v svoji vlogi.

Treba se je namreč vprašati koliko je nepristranska in poštena dodnica ki se obteži z podkupnino v višini 20.000.000,00 EUR, ki jo dobi od predstavnikov kriminalne zduržbe in koliko lahko tako sodišče v katerem taka sodnica opravlja sodniško službo ima ugleda in avtoritete v javnosti. 

Se nadaljuje ...

CZPNN