Icon bars
Članek
OKROŽNO SODIŠE V LJUBLJANI JE SKLENILO (1. DEL)

Civilno zdrženje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc (CZPNN) je v roke prejelo še en sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki kot taki pomeni še eno sramoto za gnilo in iztrošeno slovensko krivosodje, ki kot tako ni vredno da sploh obstaja. ...

Objavljeno May 12, 2017

Civilno zdrženje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc (CZPNN) je v roke prejelo še en sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki kot taki pomeni še eno sramoto za gnilo in iztrošeno slovensko krivosodje, ki kot tako ni vredno da sploh obstaja.  V dispozitivu sklepa je zapisano OOkrožno sodišče v Ljubljani je sklenilo:

  1. Rade Stanič se kaznuje z denarno kaznijo v višini 700,00 EUR.
  2. Rade Stanić je dolžan v roku 30 dni plačati znesek 700,00 EUR na račun Okrožnega sodišča v Ljubljani št. SI56 0110 0845  0001  191, sklic št. 008 0311 0007517.

Okrožno sodiše v Ljubljani je svoj sklep v delu ko gre za njegovo obrazložitev opremilo z 9-imi točkami, kakor sledi:

  1. Rade Stanić je dne 20.02.2017 vložil vlogo "Zahteva za začasno prekinitev predmetnega pravdnega postoka" z žaljivo vsebino, v kateri očita sodišču, da je v javnosti popolnoma na slabem glasu in ni vredno zaupanja javnosti. Nadalje razpravljajoči sodnici na zaničevalen način z vlogo očita, da za opravljanje sodniške funkcije ni izpolnila potrebnih pogojev, da ni uspešno opravila pravosodnega izpita, oziroma je prejela potrdilo o tem kot darilo, ali ga kako srugače pridobila mimo pravil Zakona o pravniškem državnem izpitu. Rade Stanić dvomi v to, da gre za sodnico oziroma gre za pravosodnega goljufa, plagiatorja in sodnega šušmarja. 

S tem je CZPNN iz Lesc nadaljevalo v začetku leta 2008 začeto svojo trajno akcijo iskanja resnice o izobrazbi slovenskih sodnikov, ki jih dejansko javnost sumi, da so z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje za to ker kot takratni kandidati za pravosodni izpit bodi si k opravljanju tega izpita nikoli pristopili in so potrdilo o uspešno opravljenemu pravosodnem izpitu prejeli kot darilo, Nadalje pa se jih sumi, da so goljufali pri pisnem delu pravosodnega izpita tako, da so jim pisno nalogo pisali drugi, ali pa do jo od drugih prepisali. Seveda če ta sum tudi drži, pa to pomeni, da takratni kandidati za pravosodni izpit (sedaj slovenski sodniki) pisnega dela pravosodnega izpita nikoli niso uspešno opravili in da kot taki nebi smeli pristopiti k opravljanju ustnega dela tega izpita, Če pa so vseeno pristopili k opravljanju ustnega dela tega izpita pa to pomeni, da izpita nuso uspešno opravili. Nadalje to pomeni, da so takratni kadidati za pravosodni izpit (sedaj slovenski sodniki) pri Sodnem svetu Republike Slovenije podtaknili napačno potrdilo o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu in si na ta način prdobili "napotnico" ua Državni zbor RS v izvolitev v sodniško funkcijo, pa tega nebi smeli. V nadaljevanju to pomeni tudi, da so v Državnem zboru RS bili goljufivo izvoljeni v sodniško funkcijo, pa tega tudi nebi smeli. V nadaljevanju so kot taki kot je uvodom omenjeno z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmere, nično pa za to, ker niso nikoli uspešno oprabili pravosodnega izpita, ki je eden iod ključnih pogojev, da je lahko nekdo izvoljen v sodniško funkcijo. 

Seveda, posledice vsega tega so za Republiko Slovenijo in za njen narod katastrofalne, saj javnost še vedno sumi, da v slovenskih sodiščih opravljajo sodniško funkcijo sodnika osebe, ki niso sodniki ampak nihov položaj utreza pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem.

Se nadaljuje.

CZPNN