Članek
TRETJI POSKUS PRODAJANJA MEGLE

Za to se vsak, ki ima vsaj malo zdrave pameti lahko vpraša: Kdo je radovljiškem sodišču dovilil prodajati nepremično premoženje last državljana Republike Slovenije za 50% manj od ocenjene vrednosti?

Objavljeno Nov 28, 2016

Javnost obveščamo, da bo jutri, dne 29.11.2016 ob 9:00 uri Okrajno sodišče v Radovljici na 3. javni dražbi prodajalo 1/2 stanovanjske hiše, ki je še vedno v lasti predsednika društva Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc (CZPNN). Kar je posebej zanimivo je to, da bo radovljiško sodišče opravilo prodajo 1/2 v naravi ne razdeljene stanovanjske hiše, ki jo resna pravna država praviloma kot tako kot je ne prodaja za to, ker ni jasen predmet prodaje te nepremičnine.

Nič za to, bo sodišče to počelo že tretjič in sicer tako, da bo nategovalo morebitne kupce, ki bi se utegnili pojaviti na tej javni dražbi. 

Zakaj jih bo radovljiško sodišče nategovalo ?

Nategovalo jih bo za to ker jim bo prodajalo "mačka v žaklju" in jim kot kupnino pobralo več kot 50.000,00 EUR, pri čemer kupci ne bodo vedeli, da kupujejo meglo. Stvar je videti nekako takole kot da bi pol žaklja peska in pol pšenice propdajali kot en žakelj pšenice. 

Tako bo radovljiško sodišče če ne ravno kršilo, pa bo vsaj poskušalo prekršiti človekovo pravico do mirnega uživanja lastnine in posesti, ki jo ima solastnik na tem predmetu prodaje, saj je solastnik nepremičnine v resnici lastnik vsakega drugega cegla v steni. Torej, imamo opravka z sodiščem, ki bo povsem zavestno in eklatantno prekršilo človekovo pravico solastnjika, ki ni niti komu kaj dolžan niti stranka v izvršilnem postioku. V isti sapi, pa se radovljiško sopdišče razglaša za organizacijo, ki skrbi za zaupanje državljanov v pravosodje in tako odločilno prispeva k (ne)pravnosti Republike Slovenije kot države, ki je že tako popljuvana, da se kar cedi z nje. Konec koncev Slovenija že dlje časa v očeh svetovne javnosti slovi kot Evropska prvakinja v kršenju človekovih pravic na en milojon prebivalcev.

Drugi absurd v tej zadevi je ta, da je sodišče v zadevi angažiralo sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke, ki je izdelal  svoje menje v katerem je menil, da je predmet prodaje (1/2 stanovanjske hiše) vrden dobrih 100.000,00 EUR. Tako mnenje v končni fazi plača dolžnik. Na drugi javni dražbi, pa je radovljiško sodišče predmet prodaje prodajalo pol ceneje. Tako svojo samovoljo bo isto sodišče ponovilo tudi na jutrišnji 3. javni dražbi.

Za to se vsak, ki ima vsaj malo zdrave pameti lahko vpraša: Kdo je radovljiškem sodišču dovilil prodajati nepremično premoženje last državljana Republike Slovenije za 50% manj od ocenjene vrednosti? Ne glede na izid jutrišnje prodaje megle, pa bo zadeva v končni fazi romala na Evropsko sodišče za človekove pravice, ki bo moralo to krajo premoženja tudi pretehtati in o njej odločiti.

Če imate čas, se jutri udeležite prodaje megle, ki bo na Okrajnem sodišču v Radovljici, Gorenjska cesta št. 15, SI-4240 Radovljica, v sovi št. 12, v I. nadstropju ki bo ob 9:00 uri. 

Lepo pozdravljeni !