POROČILO CZPNN Z GLAVNE OBRAVNAVE Z DNE 09.09.2016
Sodna varnostnika sta najprej trdila, da je sodeča sodnica odredila, da se sodne javne glavne obravnave lahko udeležijo 12 ali 13 predstavnikov javnosti. ...
Društvo CZPNN
OSA

Sobota, 10. september 2016 ob 17:38

Odpri galerijo

SODEČA SODNICA ZNOVA Z SVOJO BOLNO DOMIŠLJIJO

V INCIDENTU Z JAVNOSTJO

LJUBLJANA dne 09.09.2016: Kot je že bilo predhodno napovedano bi se včeraj dne 09.09.2016 ob 9:00 uri na Okrajnem sodišču v Ljubljani morala proti Radetu Staniću začeti sodna javna glavna obravnava. Pred to javno glavno sodno obravnavo je še enkrat bila problem javnost, ki se jo sodeča sodnica boji kot hudič križa. Javne sodne obravnave se je nameravalo udeležiti več predstavnikov javnosti, ki so čakali pred vhodom v sodno stavno Okrajnega sodišča v Ljubljani, Mali trg št. 6 v Ljubljani. Med Radetom Stanićem in sodečo okrajno sodnico je prišlo do pogajanja o številu udeležencev javnosti, ki bi sodelovali na sodni javni glavni obravnavi. Med sodnico in Radetom Stanićem sta v tem pogajanju posredovala dva sodna varnostnika.

Sodna varnostnika sta najprej trdila, da je sodeča sodnica odredila, da se sodne javne glavne obravnave lahko udeležijo 12 ali 13 predstavnikov javnosti. Za to je Stanić od varnostnikov zahteval, da naj se sodnica precizira število predstavnikov javnosti tako, da se izjasni ali se lahko obravnave udeleži 11 predstavnikov javnosti, ali njih 12. Vmes je pred sodišče prišlo še nekaj predstavnikov javnosti tako da jih je bilo skupaj 15. Na to je sodeča sodnica mag. Ana Testen preko dveh varnostnikov sporočila, da se lahko glavne javne obravnave udeleži 15 predstavnikov javnosti in Rade Stanić, torej skupaj 16 oseb. Čeprav je javna obravnava že zamujala, je vse kazalo na to da bo do obravnave prišlo in da bo na njej sodelovalo 15 predstavnikov javnosti.

PRVI INCIDENT SODEČE SODNICE Z JAVNOSTJO

Ko so dva varnostnika začela predstavnike javnosti spuščati v sodno stavbo in opravljati svoje varnostne preglede posameznikov, je kot strela iz jasnega udaril nov incident. Eden od varnostnikov je enega od predstavnikov javnosti obdolžil, da ga je žalil. Do žalitve sodnega varnostnika naj bi prišlo po javni glavni obravnavi, ki je bila opravljena dne 17.06.2016 in sicer tako, da naj bi se predstavnik javnosti eno uro po tej javni glavni obravnavi vrnil pred sodno stavbo in varnostniku kazal prst sredinec na svoji roki (ali FAKIČA kot se to reče med preprostimi ljudmi), za to varnostnik predstavniku javnosti ni dovolil vstopiti v sodno stavo z namenom, da bi lahko prisostvoval na javni sodni glavni obravnavi. Slednje je varnostnik pogojeval s tem, da mu predstavnik javnosti izroči svojo osebno izkaznico, ki na bi mu jo  vrnil po koncu javne glavne obravnave. Tako zahtevo sodnega varnostnika je predstavnik javnosti zavrnil, za to mu ni bil dovoljen vstop v sodno stavbo oziroma v sodno dvorano, da bi lahko sodeloval na glavni sodni obravnavi kot javnost.

PRAVILO CZPNN IN ODLIČNA MEDSEBOJNA SOLIDARNOST MED PREDSTAVNIKI JAVNOSTI

Ker ima društvo CZPNN svoje pravilo, da lahko na javnih glavnih obravnavah sodeluje celotna zainteresirana javnost, ki se je zbrala pred sodno stavbo ali pa nihče, se je med predstavniki javnosti sprožila solidarnost. Vsi predstavniki javnosti, ki so bili v sodni stavbi, so se umaknili pred sodno poslopje. Predstavniki javnosti so večkrat ponovili svoje stališče, da se lahko vsi udeležijo javne glavne obravnave ali pa nobeden. To pravilo je bilo uvedeno za to ker veljavna zakonodaja v nobenem svojem delu ne omejuje javnosti ampak govori le o javnosti kot taki.

 

DRUGI INCIDENT SODEČE SODNICE Z JAVNOSAT

Ker je varnostnik z svojo lažno obdolžitvijo enega od predstavnikov javnosti v skupini povzročil precejšnje negodovanje, je reagiral predstavnik javnosti Ladislav TROHA tako, da je oba varnostnika zaradi lažne obdolžitve nenasilno kritiziral. O tem sta varnostnika obvestila sodečo sodnico, ta pa je takoj za tem celotni javnosti prepovedala pristopiti na sodno javno glavno obravnavo, da ni lahko kot javnost javno sodno obravnavo poslušala. O takem ukrepu sodeče sodnice sta sodna varnostnika obvestila Radeta Stanića.

Bilo je več kot očitno, da se je sodeča sodnica mag. Ana TESTEN z dvema sodnima varnostnikoma do potankosti zmenila za izpeljavo obeh incidentov. Imenovana je varnostnikom dala tudi vsa potrebna navodila kako naj incidenta izpeljeta. Namen njene take avanture je bil, da proti Radetu Staniću izvede javno glavno obravnavo na kateri nebi bila prisotna javnost in da ga oškoduje z nepoštenim sojenjem.

 

STANIĆ ODKLONIL SODELOVANJE NA JAVNI SODNI OBRAVNAVI

NA KATERI NI BILO JAVNOSTI

Glede na opisano, je pred sodno stavbo prišlo do negotovosti o tem ali javna sodna obravnava sploh bo ali pa je no bo. Eden od sodnih varnostnikov je vsaj dvakrat obvestil Radeta Stanića, da glavna javna obravnava od 9:00 ure poteka.

Za to je Rade Stanić v razpravno dvorano odšel kar sam. V precej živčnem vzdušju je Rade Stanić sodečo sodnico seznanil  s tem, da na javni glavni obravnavi na kateri javnost ni prisotna ne bo podal svojega dodatnega zagovora in da na taki javni glavni obravnavi (ki je tajna) ne bo sodeloval. Sodeča sodnica je delovala vidno utrujena, kar Rade Stanić razume, da se je precej utrudila s tem, da je režirala dva incidenta z javnostjo, da bi se javnosti rešila in z Stanićem obračunala tako, da tega javnost nebi niti videla niti slišala.

Sodeča sodnica je na glavni obravnavi Radetu Staniću lažno zatrjevala, kako ona nima z sodnimi varnostniki nič skupnega, da oni svojo službo opravljajo profesionalno in neodvisno, kar se povsem ujema z njeno udeležbo pri skupnem kovanju dveh incidentov, z edinim namenom, da se naredijo razlogi za izločitev javnosti z glavne sodne obravnave in da tako Radetu Staniću sodi na tajni sodni obravnavi.

 

NOV TRETJI INCIDENT SODNICE, TOKRAT Z RADETOM STANIĆEM

Na glavni obravnavi (ki jo v resnici ni bilo) je sodeča sodnica poskušala Radetu Staniću vročiti sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, s katerim je to vrhovno sodišče negativno odločilo o zahtevi Radeta Stanića za izločitev Okrajnega sodišča v Ljubljani iz predmetnega kazenskega postopka.

Rade Stanič je tako prisilno vročitev pošte odločno zavrnil.

Zahteval je, da se mu pošta vroči priporočeno po običajni pošti. Tej njegovi zahtevi pa je nasprotovala sodeča sodnica in svoje odklonilno stališče opravičevala z stroški, ki za tako vročitev znašajo okoli 1,50 EUR.

Na to ji je Rade Stanić razložil, da je s svojim delom v predmetnem postopku povzročila več ko 10.000,00 EUR nepotrebnih stroškov, da je te stroške povzročila z nepotrebno izdajo tiralice za Stanićem, z policijsko gonjo proti njemu tako po Sloveniji kot po državah bivše Jugoslavije tako, da je povsem nepotrebna iskalna akcija za njim segla do Interpola v Beogradu in celo vrsto drugih stroškov kot so nepotrebna dodelitev odvetnika po uradni dolžnosti za čas njegovega pripora in imenovanje dveh povsem nepotrebnih sodnih izvedencev psihiatra in internista, ter drugih stroškov nepotrebnih stroškov.

Na koncu je Rade Stanić sodeči sodnici predlagal, da založi 1,50 EUR kot stroške za sodno pošiljko, kar je sodeča sodnica zavrnila.

Na to je Rade STANIĆ protestno zapustil razpravno dvorano.

 

TRENUTNO STANJE PREMDETNEGA KAZENSKEGA POSTOPKA

Glede na incidente, ki so se dne 09.09.2016 zgodili namesto sodne javne glavne obravnave, je stanje v predmetnem kazenskem postopku skrajnje negotovo. Namreč, ustvarjeni so vsi potrebni pogoji za arbitrarno in samovoljno odločanje sodeče sodnice. To pomeni, da sodeča     sodnica (če si bo to upala) lahko sama – brez javnosti opravi sodno javno glavno obravnavo do konca, ne da bi Rade Stanić podal svoj dopolnilni zagovor in ne da bi sodeloval pri odločanju o številih dokaznih predlogih, ki jih je v teku sodenga postopka pri sodišču vložil za svojo obrambo.

To pomeni, da lahko vrla sodeča sodnica bodi si arbitrarno ali samovoljno proti Radetu Staniću brez sodne javne glavne obravnave izda končno sodbo.

Kaj se bo iz tega izcimilo, pa se bo pokazalo v nadaljevanju.

 

O LAŽEH SODEČE SODNICE IN SODNIH VARNOSTNIKOV

Da sodeča sodnica in sodni varnostniki lažejo, o tem, da naj bi eden od predstavnikov javnosti enem od sodnih varnostnikov »KAZAL FAKIČA«, pa zgovorno pove dejstvo, da se je dne 17.06.2016 po sodni glavni javni obravnavi (ki jo ni bilo) javnost odpravila na POLICIJSKO POSTAKO LJUBLJANA-CENTER V LJUBLJANI, da bi proti sodeči sodnici podali svojo skupinsko ovadbo zaradi tega ker je v postopku zlorabila slovensko policijo, se v eni uri nihče od predstavnikov javnosti ni vrnil pred sodno stavbo in sodnemu varnostniku »KAZAL FAKIČA«. Tako dejanje ni bilo niti fizično izvedljivo in ga tudi ni bilo.

Za to bo društvo CZPNN predstavnika svoje javnosti z vsemi razpoložljivimi pravnimi in drugimi sredstvi zaščitilo. 

Več o tem v videoposnetku posnetem pred sodno stavno dne 09.09.2016.

https://www.youtube.com/watch?v=9m78TbMIz4g

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

978 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1233 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2213 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2068 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2260 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4004 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

POROČILO CZPNN Z GLAVNE OBRAVNAVE Z DNE 09.09.2016