SLOVENIJA ZLORABLJA KAZENSKO PRAVO IN PSIHIATRIJO (1. del)
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Sreda, 3. avgust 2016 ob 05:43

 

PSIHIATER, ZLOČINEC, MEŠETAR  ALI ŠUŠMAR

(Kako zatirajo društvo CZPNN in njegovega presednika Radeta Stanića) 

V tem članku bo govora o sedaj že upokojenem in takrat še aktivnem sodnem izvedencu iz Ljubljane Dr. med. psih. Vanju Franu REJECU, ki sem ga spoznal dne 11.12.2009 v njegovi ordinaciji, s sedežem na Starem trgu št. 5 v Ljubljani. Navedenega dne so me k njemu po nalogu Okrajnega sodišča v Radovljici, ki ga je izdala takratna okrajna sodnica in predsednica sodišča DANJA RUS prisilno privedli policisti Policijske postaje v Radovljici.

Ker je društvo CZPNN, ki mu predseduje Rade Stanić vse čas zelo kritično do slovenskega pravosodja in do sodnikov kor funkcionarjev v njemu, je bila proti  društvu in Radetu Staniću kot njegovem predsedniku s zlorabo pravosodja ustvarjena gonja, ki je imela namen, da se društvo CZPNN in njegovega predsednika Radeta Stanića uniči, slednjega pa tako, da se mu odvzame poslovna sposobnost, kar ni šlo tako kot je bilo načrtovano.    

Ta prisilna privedba je bila popolnoma nepotrebna in je bila izvedena kot demonstracija moči določenih veljakov v pravosodju. 

Iz sodne odredbe Okrajnega sodišča v Radovljici, je bilo razvidno, da odredba Dr. med. psih. Vanji Franu REJECU (psihiatru) nalaga dolžnost, da nad Radetom Stanićem opravi psihiatrični pregled in sicer, da pregleda osumljenca ter spis Okrajnega sodišča v Radovljici opravilna št. KPR št. 37/2008 in nato poda svoje izvedensko mnenje o duševnem stanju osumljenega Radeta Stanića na splošno in o stanju v času storitve kaznivega dejanja. Po zapisani avto-anamnezi osumljenca je izvedenec "ugotovil" njegovo

V rsnici je bil namen te gonje, da se uniči drupštvo CZPNN in njegovega predsednika Radeta Staniča, slednjega pa tako, da se mu odvzame poslovna sposobnost, kar ni išlo tako kot je bilo načrtovano.

TRENUTNO DUŠEVNO STANJE

Iz katerega izhaja:  

 1. Da preiskovanec pride šele s sodno privedbo v spremstvu policije.
 2. Da je bistre zavesti, vsestransko odlično orientiran in dobro pogovorno komunikativen.
 3. Da osebno zgodovino niza v urejenem miselnem toku, vendar izpušča posamezna obdobja oziroma dogodke.
 4. Da formalnih vsebinskih motenj mišljena v smislu prisilnih misli, precenjenih misli ali blodenj ne razkriva.
 5. Da je spominska funkcija starosti primerna in da z lahkoto navede posamezne pomembne časovne mejnike iz osebne zgodovine ter, da motenj koncentracije ne pokaže.
 6. Da je njegova čustvena lega v okvirju normale.
 7. Da so njegove kognitivne sposobnosti v okvirjih dobrega povprečja.
 8. Da je osebnostno EKSTRAVERTIRAN, ASERTIVEN, s posebnimi nanašalnimi potezami.
 9. Da uporablja številne obrambne mehanizme višjega ranga.
 10. Da akutno ni kliničnih znakov zlorabe alkohola ali drugih opojnih drog.

Iz do sedaj zapisanega izhaja, da je takrat bilo trenutno duševno stanje Radeta Stanića tako zelo dobro, da bi si ga lahko takega poželeli mnogi slovenski sodniki.   

A POGLEJTE SEDAJ NJEGOVO

V BISTVENIH DELIH VSEBINSKO ZLAGANO MNENJE 

(citat)

»Psihiatrična preiskava pri osumljenem Radetu Staniću ni odkrila duševne manj razvitosti ali produktivnih znamenj duševne bolezni iz spektra shizofrenije ali čustvene motnje s psihotičnim obeležjem, pač pa dobro povprečno razumsko opremljeno moteno osebnost na področju odnosa do avtoritet in področju spoštovanja dogovorjenih družbenih norm.

Psihiatrična EKSPLORACIJA torej kaže, da je osumljeni spodoben slediti pogovoru in odgovarjati na vprašanja, vendar ob tem uporablja številne obrambne mehanizme višjega ranga (OBRAČANJE V NASPROTJE, MANIPULATIVNOST, RELATIVIRANJE). 

Ker ne obstajajo podatki, da bi v času očitane storitve osumljeni prestajal duševno motnjo, ki bi pomembno vplivala na njegovo spodobnost presoje in obvladovanje vedenja, je podpisani (psihiater) menja, da so na njegovo spodobnost razumevanja obvladovanja vedenja vplivale le njegove osebnostne lastnosti, ki so aktualno prisotne, se pravi dobra razumska opremljenost s sposobnostjo logičnega sklepanja

Osebnostna motenost, ki kaže nanašalne poteze in moten odnos do avtoritet ter deficitarnost na področju spoštovanja družbenih norm, pa njegovega ravnanja in razumevanja niso niti spodbujale niti ovirale.

Podpisani (psihiater op. avtorja) je menja, da je osumljeni Rade Stanić akutno sposoben razumeti postavljena vprašanja in nanje odgovarjati, torej s psihiatričnega zornega kora sposoben udeležbe na glavni obravnavi. (Konec citata).

SODNI IZVEDENEC ZA MEDICINO

PSIHIATRIJA

Vanja Fran REJEC  

 

Tako deloma zlagano mnenje psihiatra je bilo izdelano za potrebe LAŽIRANEGA KAZENSKEGA POSTOPKA, ki je bil voden pred Okrajnim sodiščem v Radovljici, kot je uvodoma navedeno, pa ga je vodila okrajna sodnica in predsednica tega sodišča DANJA RUS. Kazenski postopek nikoli ni bil izveden in kot taki nikoli z izdajo pravnomočne sodbe ni doživel sodnega epiloga.

Za to, da kazenski postopek ni doživel sodnega epiloga, je odgovorno Okrožno državno tožilstvo v Kranju, v njegovem imenu pa okrožna državna tožilka Irena (Zupan) Kuzma, ki je po tem, ko je ugotovila, da predsedniku društva CZPNN Radetu Staniću ne bo odvzeta opravilna sposobnost umaknila svoj obtožni predlog in predlog za opravo posameznih preiskovalnih dejanj.

Take svoje geste (mika obtožnega predloga in predloga za opravo posameznih preiskovalnih dejanj) pa na zahtevo društva CZPNN in njegovega predsednika Radeta Stanića Okrožno državno tožilstvo nikoli ni pojasnilo oziroma obrazložilo.

S SODNIM POSTOPKOM POVZROČENA

NEPOPRAVLJIVA ŠKODA

Res je, da je društvo CZPNN  na nogah prestalo ta zločinski napad slovenskega inkriminiranega pravosodja in v njegovih funkcionarjev. Res pa je tudi, da je predsednik CZPNN šel skoti brez izrečene in izvršene kazenske sankcije. Ne glede na to, pa je na predsedniku CZPNN ostala zlagana diagnoza psihiatra Vanje Frana REJECA, ki se glasi:

»….. pač, pa Rade Stanič ima dobro povprečno razumsko opremljeno moteno osebnost na področju odnosa do avtoritet in področju spoštovanja dogovorjenih družbenih normi.«

To pomeni, da vsak ki si upa kritizirati sodstvo ima tako moteno osebnost.

Taka motnja osebnosti, čeprav kot taka ne obstaja, pa bo ostala kot madež na predsedniku CZPNN Radetu Staniću, za to ker kot taka praviloma v njegovih letih »ni ozdravljiva«. Ta primer je tudi zgovoren dokaz za to, da Slovenija v sodnih postopkih zlorablja kazensko pravo in psihiatrijo kot zločinsko sredstvo za zatiranje slovenskega naroda, kar se da enačiti s fašistično teorijo o zatiranju ljudstva.  

CZPNN

V nadaljevanju:

NOVO IZ STRAREGA PREPISANO IZVEDENSKO MNENJE

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

859 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1070 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2042 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

1915 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2102 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3840 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

SLOVENIJA ZLORABLJA KAZENSKO PRAVO IN PSIHIATRIJO (1. del)