Icon bars
Članek
SUM ZLOČINA V OBMOČJU CENTRA ZA SOCIALNO DELO V AJDOVŠČINI - POZIV AKTIVISTOM K SODELOVANJU št. 1
Objavljeno Jul 29, 2016

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc (CZPNN), je na podlagi številnih prijav slovenskih državljank in državljanov iz vseh slovenskih regij, ki se nanašajo na ugrabitve slovenskih mladoletnih otrok, ki jih protipravno, proti ustavno in v nasprotju z določili Evrospke konevncije o varovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin (EKČP) arbitrarno ali samovoljno izvajajo vsi slovenski Centri za socilano delo taki pojav opredelilo kot ZLOČIN PROTI SLOVENSKEM NARODU, ki mu je nujno potrebno narditi konec.

Za to CZPNN poziva, da se mu iz območja v katerem deluje CSD Ajsovščina javita najmanj dve osebi, ki bosta postali aktivista društva CZPNN za razkrivanje morebitnih zločinov tega cenra na njegovem območju delovanja. 

POGOJI ZA SODELOVANJE:

 1. Aktivisti bodo na območju CSD Ajdovščina razkrivali morebitne zločine tega CSD za katere se sumi, da obstajo v obliki ugrabljnja mldoletnih otrok.  
 2. Aktivisti bolo opravljli svoje delo neodplačno.
 3. Aktivisti bodo po potrebi svoje delo opravljali dlje kot osem ur na dan, tudi ob nedeljah in praznikih in tudi po noči. 
 4. Aaktivisti morajo biti žrtve CSD Ajdovšina, ni pa to ključni pogoj.
 5. Aktivisti za svoje delo na terenu bodo dobivalai navodila od društva CZPNN, ki to akcijo tudi vodi. 
 6. Aktivisti bodo med drugimi svojimi nalogami imeli tudi nalogo pri CSD Ajdovščina iskati in pridobiti vse podatke o njegovih zapolenih uranih osebah, če takih podatkov CSD ne bo posredoval, pa jih bodo aktivisti iskali in našli na drgačne učinkovite načine. 
 7. Aktivisti bodo v času uradnih ur obiskovali CSD Ajrovščina. 
 8. Aktivisti bodo zahtevali in dosegli, da bodo pregeledovali spise, ki jih hrani CSD v Ajdovščini, ki se nanašajo na posamezne primere ugrabitev mladoletnih otrok. 
 9. Aktivisti bodo prepisovali spise o posameznih primerih ugrabitev mladoletnih otrok.
 10. Aktivisti bodo zlasti zbirali odločbe CSD Ajdovščina o vsakem primeru ugrabitve mladoletnega otroka posbej.
 11. Aktivisti bodo iskali skupine oseb ali posameznike, ki bodo koristne v razkrivanju zločina. 
 12. Aktivisti bodo obiskovali ugrabljene otroke pri družinah pri katerih so otroci v takoimenovanem rejništvu.
 13. Akrivisti bodo ugotavljali v kakšnih razmerah živijo ugrabljeni otroci.
 14. Aktivisti bodo iskali ugrabljene otroke, v primeru, da se je za njimi izgubila vska sled.
 15. Aktivisti bodo lahko od Območne zdravtvene službe zahtevali poročilo o trenutnem in trajnem zdravtvenem satanju ugrabljenih otrok. 
 16. Aktivisti bodo za svoje aktivnosti prjemali sprotna navodila društva CZPNN. 
 17. Aktivisti bodo za izvajnje sojih aktivnosti odgovrni društu CZPNN in njegovim zadolženim predstavnikom. 
 18. Aktivisti bodo v obliki pisnih poročil poročali društvu CZPNN o svojih izsledkih na terenu. 
 19. Druptvo CZPNN bo skrbelo za varovanje osebnih podatkov ugrabljnih mladoletnih otrok in njihovih staršev ter drugih fizičnih oseb, ki se jih bo našlo v vakem posameznem primeru ugrabitve. 
 20. Društvo CZPNN bo proti ugrabiteljem (članom CSD Ajdovščina) vlagalo potrebne kazenske ovadbe ali tožbe ter svoje zahtevke.
 21. Društvo CZPNN bo ugotavljalo vse primere kršitev otrokovih pravic in primere neprimernega ravnanja z ugrabljenimi otroci.
 22. Društvo CZPNN bo svoje aktiviste z določenimi nalofami pošiljalo tudi v takoimenovana (ne)varne hiše.
 23. Društvo CZPNN bo o svojih izsledkih za vsaki posamezen primer obveščačo pristojne domače uradne institucije.
 24. Društvo CZPNN, bo s svojimi poročili o svojih isledkih obveščalo Svetovni center za otroke, mladoletnike in stareše ter z udeležbo svojih predstavnikov na medinstitucionalnih posvetovanjih obveščalo strokovno javnost.  
 25. Društvo CZPNN bo o svojih izsledkih za vsaki posamezen primer obveščalo tudi druge pristojne mednarodne organizacije.
 26. Društvo CZPNN bo svojim aktivistom za njihove aktivnosti poleg vseh potrebnih navodil nudilo tudi, potrebna pooblastila za njihovo delovanje.
 27. Društvo CZPNN bo svojim aktivistom za njihove aktivnosti priskrbelo potrena pooblastila staršev ugrabljenih otrok in otrok, za katerimi se je izgubila vsaka sled.
 28. Društvo CZPNN bo v namen obveščanja slovenske javnosti enkrat na mesec organiziralo tiskovne konference.
 29. Društvo CZPNN bo na svoje tiskovne kongerence vabilo domače tiskovne predstavnike (novinarje) in tuje novinarje ter, druge dmomače in tuje predtavnike, ki so vključeni v pristojne institucije za varovanje pravic otrok.
 30. Društvo CZPNN bo zahtevalo, da se razreši odgovne osebe CSD Ajdovščina, če bodo za to izkazane potrebe. 
 31. Društvo CZPNN bo zahtevalo tudi ukinitev CSD Ajdovščina kot institucije, če problematike ne bo mogoče drugače rešiti. 
 32. Društvo CZPNN bo izvajalo tudi druge aktivnosti za preprečitev ugrabljanja otrok v obmolju delovaja CSD Ajdovščina.

PODLAGA ZA DELOVANJE DRUŠTVA CZPNN V ZAŠČITI UGRABLJENIH OTROK:

Društvo CZPNN je za svojo akcijo zavzelo svoje nepreklicno stališče, ki se glasi:

"Za zaščito slovneskih mladoletnih otrok pred njihovo ugrabitvijo, so dovoljena vsa lagalna pravna in druga sredtva, pa tudi nelegalna sredstva, če legalna pravna in druga sredstva be bodo zalegla."  

PRIJAVA AKTIVISTOV ZA SODELOVANJE:

Aktivisti se lahko za svoje sodelovanje prijavijo isno po običajni pošti na naslov: 

CZPNN, Alpska cesta št. 62, SI-4248 lESCE in

na naslov CZPNN, Kamna Gorica 65, SI-4246 Kamna Gorica

ali po elektronski pošti z naslovom czpnn1@gmail.com.

V posebej nujnih prmerih pa tudi na GSM CZPNN št. 00 386 (0)31 597 488, kontaktna oseba - predsednik društva Rade Stanić.

CZPNN