Icon bars
Članek
SLOVENSKA OKRAJNA SODIŠČA - PRODAJALCI MEGLE 2. del
Objavljeno Jul 11, 2016

ZA 2. JAVNO DRAŽBO ANONIMNO ANGAŽIRANI VARNOSTNIKKI "SINTALA"

Zavedajoč se nepravilnosti, ki jih proti strankam v sodnih postopkih podobno kot vsa Okrajna sodišča v Sloveniji izvaja tudi Okrajno sodišče v Radovljici, je slednje na 2. javni dražbi za prodajo dolžnikovega nepremičnega premoženja z dne 07.07.2016 ob 9:00 uri poskrbelo še za en presedan, s tem, da je za navedeno dražbo angažiralo varnostno službo SINTAL, ki je bil ves čas trajanja javne dražbe prisotna na hodniku sodišča prerd sodno razpravno dvorano št. 17 v kateri je bila javna dražba.

Zakaj je sodišče za to 2. javno dražbo varnostno službo SINTAL ni bilo nikomur jasno.

Edino kar je jasno, pa je le to, da se Okrajna sodišča v Sloveniji vključno z Okrajnim sodiščem v Radovljici zelo dobro zavedajo, da v resnici vsaj ko gre za nepremično premoženje, ki je v lasti več oseb kot solastnikov in ki v naravi ni razdelejeno, dejansko "prodajajo meglo." Za to je Okrajno sodišče v Radovljici dolžnika in javnost potisnilo v položej, v katerim zaradi nepoštenega sojenja in arbitrarnega ter samovoljnega odločanja sodnikce lahko dolžniku stvar "izbije dno" in da dolžnik na taka inkriminirane poteze sodišča nepravilno reagira. V takih primerih, pa sodišče poseže po policiji ali po varnostnikih, ki se jih v naprej angažita, za to, da lahko sodnik uveljavi svoje arbitrano ali samovoljno odločanje, ki sodi v delo vseh slovenskih okrajnih sodnikov, ko gre za sodne postipke v katerih sodniki "prodajo meglo."

Ko sta dolžnik in predstavnik javnosti pristopila na hodnik sodišča (pred sobo št. 17) v kateri je bila 2. javna dražba, sta tam našla predsatvnika varnostne službe SINTAL. Varnostnika sta vprašala, ali je morebiti prišel na dražbo, sledni pa je smeje  odgovoril, da na dražbo ni prišel. Po informacijah članov CZPNN, ki so nadzirali okolico sodišča sodeč, je bilo v okolici sodišča postavljenih več varnostnikov varnostne službe SINTAL. Po končani dražbi pa so varnostniki, najverjetneje po odaji svojega stroškovnika sodišču zapustili stabo sodiušča in njegovo okolico.

Tako ostane odprto vprašanje o tem, kdo bo te varnostnike za njegovo sodelovanje na 2. javni dražbi plačal. To vprašanje je še bolj zanimivo za to, če se upošteva, da angažirani varnostniki niso bili vpisani v zapisnik o 2. javni dražbi z dne 07.07.2016, kar kaže tudi to, da so bili angažirani anonimno in da se ne ve kakšna njihva naloga naj bi bila tega dne na tem sodnem naroku. 

CZPNN