NOV PRESEDAN EVROPSKE PRVAKINJE V KRŠENJU ČLOVEKOVIH PRAVIC
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Torek, 28. junij 2016 ob 21:00

V K 39962/2011

Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se proti predsedniku CZPNN (Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor). Postopek proti temu človeku se vodi zaradi treh kaznivih dejanja razžalitve, ki imajo vse znake verbalnega delikta, ki ga je sankcioniral 133. člen KZ SFRJ. Torej, v predmetnem kazenskem postopku lahko mirne duše govorimo o dejanjih nekoga, ki po veljavnem Kazenskem zakonu (KZ-1) sploh niso kazniva dejanja.

Še bolj zanimivo je to, da se postopek vodi že dobrih pet let in da v tem času še ni doživel sodnega epiloga.

V predmetnem kazenskem postopku se je sama razrešila okrajna sodnica v Okrajnem sodišču v Ljubljani in hkrati višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani Nina KODRA BALANTIČ, ki ima v teh dveh sodiščih svojo dvojno vlogo. Potem se je zaradi istih razlogov dala razrešiti še druga sodnica Barbara KLAJNŠEK.

Po tem ko sta se samo-razrešili dve okrajni in višji sodnici je dne 15.02.2016 v postopek vstopila že tretja po vrsti okrajna sodnica mag. Ana TESTEN. Slednja naj bi bila celo vnukinja bivšega vrhovnega sodnika v Vrhovnem sodišču Republike Slovenije Franca TESTENA, ki se glede na to sorodstveno povezavo temu primerno tudi obnaša.

NEZNOSEN ODPOR DO JAVNEGA SOJANJA

Ne glede na številne napake in kršitve prava, pa ugotavljamo da sodnica mag. Ana TESTEN ima neverjeten odpor do javnosti sojenja oziroma do zainteresirane slovenske javnosti, ki se zaradi odmevnosti kazenskega postopka želi udeležiti glavnih obravnav, take udeležbe pa ji sodnica mag Ana TESTEN, pa ne dovoli.

GLAVNA OBRAVNAVA Z DNE 15.04.2016.

Imenovana okrajna sodnica je za dne 15.04.2016 razpisala glavno obravnavo, ni pa take razpisane glavne obravnave razglasila na sodnem portalu Vrhovnega sodišča RS. Tega sodeča sodnica ni naredila za to, da bi se z opustitvijo svoje uradne dolžnosti izognila navzočnosti javnosti na tej glavni obravnavi. Ne glede na to so se zbrali ljudje in dne 15.04.2016 ob 11:30 uri prišli na Okrajno sodišče v Ljubljano z namenom se udeležiti na glavni obravnavi kot zainteresirana javnost. Tega dne je pred Okrajno sodišče v Ljubljano prišlo 26 ljudi. V sodno dvorano pa so jih od tega spustili le osem. Razlaga sodeče sodnice za tako omejevanje javnosti na glavni obravnavi je bila, češ da sodišče ne razpolaga z zadosti veliko razpravno dvorano, ki bi lahko vase sprejela več kot osem ljudi, ki bi na glavi obravnavi sodelovali kot javnost. Ker je od osmih ljudi, ki so uspeli priti v sodno dvorano lahko sedelo le njih sedem, je osmi predstavnik javnosti moral stati. Šele na intervencijo obdolženega predsednika CZPNN so za stoječega predstavnika javnosti zagotovili stol, da se je lahko na glavni obravnavi sedel.

Ko je obdolženi na sodišče naslovil pripombo, zakaj ne zagotovijo večje razpravne dvorane, da se ljudje lahko usedejo, pa je sodeča sodnica pred osmimi pričami zagotovila, da bo sodišče za naslednjo glavno obravnavo zagotovilo primerno razpravno dvorano.

GLAVNA OBRAVNAVA Z DNE 24.05.2016 OB 9:00 URI

Za to glavno obravnavo je obdolženec od sodeče sodnice pisno zahteval, da se za to glavno obravnavo zagotovi primerna razpravna dvorana, ki lahko vase sprejme do 50 ljudi. Na pismo obdolženca sodeča sodnica nikoli ni odgovorila.

Na to glavno obravnavo z dne so spet prišli predstavniki javnosti. Teh je bilo 16,  a je bilo z strani sodišča določeno, da se te glavne obravnave lahko udeleži le osem predstavnikov zainteresirane javnosti. Spet je bil problem prostor, češ da Okrajno sodišče v Ljubljani ne razpolaga z primerno razpravno dvorano, ki bi lahko sprejela do petdeset ljudi. Hkrati je bilo tudi povsem jasno, da je sodeča sodnica lagala, ko je na glavni obravnavi z dne 15.04.2016 zagotavljala, da bo za naslednjo glavno obravnavo zagotovila primerno razpravno dvorano, ki bo lahko sprejela do petdeset predstavnikov zainteresirane javnosti. Tako se glavne obravnave z dne 24.05.2016 ob 9:00 uri lahko udeležilo le sedem predstavnikov zainteresirane javnosti, ne pa osem predstavnikov kot je bilo sprva zagotovljeno.

Osmi predstavnik zainteresirane javnosti, ki mu ni uspelo priti v razpravno dvorano je bil novinar Nedeljskega Dnevnika gospod Ciril BRAJER. Slednjega so sodni varnostniki najprej na vhodu v sodišče zavrnili češ, da je prišel prezgodaj. Ko se je poskušal drugič prebiti do razpravne dvorane pa so ga varnostniki zavrnili z očitkom, da je na glavno obravnavo prišel prepozno in mu dodatno očitali, »da se na sodišče ne zamuja«. O tem je bil tudi objavljen članek v tedniku Nedeljski Dnevnik, avtor tega članka pa je novinar Ciril BRAJER.

GLAVNA OBRAVNAVA Z DNE 17.06.2016 OB 9:00 URI

Tudi za to glavno obravnavo je obdolženec od Okrajnega sodišča v Ljubljani pisno zahteval, da za zaradi interesa javnosti za ta postopke za glavno obravnavo z dne 17.06.2016 ob 9:00 uri zagotovi primerna razpravna dvorana, ki lahko sprejme do 50 ljudi. Na obdolženčevo pisno zahtevo Okrajno sodišče v Ljubljani nikoli ni odgovorilo. Za to se je glavne obravnave nameravalo udeležiti dvainpetdeset ljudi. Med vožnjo v Ljubljano je obdolženec tridesetim predstavnikom zainteresirane javnosti odsvetoval priti v Ljubljano na glavo obravnavo za to, ker ni mogel vedeti koliko se jih bo lahko udeležilo glavne obravnave. Za to je na glavno obravnavo prišlo dvaindvajset predstavnikov zainteresirane javnosti.

Na glavno obravnavo z dne 17.06.2016 ob 9:00 uri ni pristopil nihče od zainteresirane javnosti. Tudi sedem prizadetih predstavnikov javnosti (sorodnikov obdolženca) ni smel priti v razpravno dvorano.

Obdolženec, ki se je v redu odzval vabilu sodišča tako, da je prišel na glavno obravnavo se ni hotel ločiti od zainteresirane javnosti. Zahteval je, da mora javnost z njim priti na glavno obravnavo v razpravno dvorano. To je bil tudi razlog za to, da je glavna obravnava zamujala do približno 9:30 ure. Ves ta čas so sodni varnostniki zagotavljali, da je sodnica odločila, da se lahko obravnave udeleži šest predstavnikov javnosti in ne osem kot dne 15.04.2016 in tudi ne sedem kot dne 24.05.2016. Bilo je očitno jasno, da se Okrajno sodišče v Ljubljani dela norca iz predstavnikov zainteresirane javnosti in da vsakič na novi glavni obravnavi brez razloga zainteresirano javnost številčno omejuje. Seveda,  to je v imenu Okrajnega sodišča v Ljubljani počela vrla postopajoča sodnica mag. Ana TESTEN, seveda s svojo samovoljno li arbitrarno odločitvijo. 

POPOLNA DISKVALIFIKACIJA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI

Ker je obdolženec še naprej vztrajal pri tem, da mora na glavni obravnavi biti prisotna zainteresirana javnost, se je okrajna sodnica mag. Ana TESTEN odločila za svojo novo arbitrarno ali samovoljno odločitev, kot posebno kršitev Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Zakona o pravnem postopku in Evropske konvencije o varovanju temeljnih človekovih pravic  in svoboščin, tistih njihovih delih, ki določajo pravila o tem kako se na sodiščih ravna z zainteresirano javnostjo v smislu izvrševanja načela javnosti glavne obravnave.

Namesto, da bi postopajoča sodnica za glavno obravnavo zagotovila primerno razpravno dvorano, je poklicala na Policijsko postajo Ljubljana – Center in zahtevala, da se na sodišču oglasita dva policista te policijske postaje. Pri taki svoji zahtevi naslovljeni na navedeno policijsko postajo, je lažno zatrjevala, da potrebuje dva policista, ki bosta izvršila njeno prisilno odredbo tako, da bosta na glavno obravnavo prisilno privedla obdolženca (predsednika CZPNN). To je podkrepila z dodatno svojo lažjo v kateri je trdila, da je to potrebno za to ker se obdolženec ne odziva na vabila sodišča.

Na to sta se pred sodiščem pojavila dva policista in po nekaj minut predsedniku CZPNN protipravno odvzela prostost in ga prisilno odpeljala v razpravno dvorano, celotna prisotna javnost, ki je štela dvaindvajset posameznikov, pa je ostala pred sodno stavbo. Tako je okrajna sodnica mag. Ana TESTEN začela glavno obravnavo brez prisotnosti zainteresirane javnosti ter na ta način prekršila vsa pravila, ki določajo sodelovanje take javnosti na glavni obravnavi. Na ta način je sodnica obdolženca prisilila k protestu, da je protestiral zoper tako nezakonito in protiustavno glavno obravnavo, ki je bila tudi uprizoritev nepoštenega sojenja po 6. členu Evropske konvencije o varovanju človekovih pravic. V okvirju svojega protesta se obdolženec ni želel zagovarjati in edini priči postavljati vprašanja.

Tako začeta nezakonita glavna obravnava je trajala slabih deset minut.

To je tudi dokaz, da je bil izveden nov PRESEDAN Republike Slovenije kot že znane prvakinje v kršenju človekovih pravic na en milijon prebivalcev.

Kako je kršenje človekovih pravic vilo videti v sliki, pa to lahko bralci vidijo v dveh videoposnetkih, ki jih prilagamo k tej objavi.

a.)       https://www.youtube.com/watch?v=Aq6nYBdCHwQ&app=desktop

b.)       https://www.youtube.com/watch?v=o-zbkTfNx-0&app=desktop

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1067 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1365 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2351 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2187 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2384 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4155 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

NOV PRESEDAN EVROPSKE PRVAKINJE V KRŠENJU ČLOVEKOVIH PRAVIC