VABILO ZAINTERESIRANI JAVNOSTI NA NADALJEVANJE GLAVNE KAZENSKE OBRAVNAVE
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Nedelja, 12. junij 2016 ob 22:03

S sedeža društva CZPNN obveščamo javnost, da se bo  z nadaljevanjem kazenske obravnave proti predsedniku društva CZPNN nadaljeval eden od najbolj nesmiselnih kazenskih postopkov v zgodovini slovenskega gnilega on iztrošenega Udbo-Komunističnega pravosodja. Ta kazenski postopek se vodi že od aprila leta 2011 in se nikakor more končati, pa čeprav je od tega preteklo že več kot pet let.

ZA TO GLAVNO OBRAVNAVO POTREBUJEMO ZAINTERSIRANO JAVNOST

Upoštevaje do sedaj navedeno, pa društvo CZPNN vabi vse svoje članice in člane ter vse zainteresirane državljanke in državljane, da se

v petek dne 17.06.2016 ob 9:00 uri

udeležijo nadaljevanja glavne kazenske obravnave

in da na ta način podprejo predsednika društva CZPNN v njegovem boju z predstavniki slovenske sodne mafije, ki kot taka ni vredna, da obstaja.  Društvo babi tudi slovensko medijsko javnost na nadaljevanje uvodoma navedene kazenske obravnave in jo prosi, da o LAŽIRANEM KAZENSKEM POSTOPKU sproti obvešča slovensko javnost.  

 

POSEBNOST DOGODKA:

Opozoriti moramo tudi na to, da se na Okrajnem, sodišču v Ljubljani sodi predsedniku društva CZPNN zaradi verbalnega delikta, ki ga je sankcioniral kazenski zakonik bivše Jugoslavije. Namreč, dne 17.06.2016 sodijo predsedniku društva CZPNN, po tem bodo na isti način, predvsem pa nepošten način sodili tudi drugim državljankam in državljanom, če bodo poskušali uveljaviti svojo pravico do govora in mišljenja ter izražanja svojih misli. Po katerem zakonu sodijo slovenskem narodu pa lahko preberete v zakonu do katerega pridete s sledečo povezavo:

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kos-Jerneja.PDF.

Še posebej opozarjamo na to, da zaradi nespodobnih slovenskih sodnikov in zaradi gnilega in iztrošenega slovenskega Udbo-Mafijskega pravosodja razpada mlada slovenska država.

OPOZORILO:

Še posebej opozarjamo na to, da se Okrajno sodišče v Ljubljani tako kot v vseh drugih takih in podobnih primerih kot tudi v konkretnem primeru izogiba soditi v prisotnosti slovenske zainteresirane javnosti.

To sodišče počne kljub temu, da je na glavni obravnavi dovoljeno sodelovanje zainteresirane javnosti, ki jo Zakon o kazenskem postopku v ničemer ne omejuje.  Torej, Okrajno sodišče v Ljubljani se očitno boji svojega lastnega naroda, ki bi s svojo prisotnostjo na glavni obravnavi imel možnost slišati in videti barabije tega sodišča. Poleg tega Okrajno sodišče v Ljubljani, če se le da, ne objavlja določenih glavnih obravnav na sodnem portalu (tako je bilo storjeno tudi, ko je šlo za glavno obravnavo, ki je bila dne 15.04.2016). Za to obravnavo je zainteresirana javnost izvedela le po naključju in se jo je udeležila. Od šestindvajset predstavnikov javnosti je sodišče v sodno dvorano sprejelo le osem predstavnikov. Drugi, pa so se morali vrniti domov in trepeti s tem stroške.

Za nadaljevanje te glavne obravnave z dne 24.05.2016 pa je navedeno sodišče protipravno omejilo zainteresirano javnost na osem predstavnikov javnosti in že drugič prekršilo Zakon o kazenskem postopku, ki javnost na glavnih obravnavah ne omejuje.

Za tako kršitev Zakona o kazenskem postopku Okrajno sodišče v Ljubljani ni navedlo nobenega tehtnega in zakonitega razloga kot to, da nima primerne razpravne dvorane, ki bi lahko vase sprejela več kot 8 predstavnikov zainteresirane javnosti. Na koncu se je izkazalo tudi, da je v dvorano prišlo le sedem predstavnikov zainteresirane javnosti in ne osem tako kot je to odredila vrla okrajna sodnica mag. Ana TESTEN.

Kdo je bil od predstavnikov zainteresirane javnosti prikrajšan.

Poslušanja glavne obravnave so bili prikrajšani trije predstavniki javnosti. Eden je bil celo novinar Nedeljskega dnevnika Ciril Brajer, drugi ni želel razkriti svoje identitete, tretji pa je bil gospod Vili KOVAČIČ iz Ljubljane, ki je na glavno obravnavo prišel prepozno. Slednjemu so sodne sluge na vhodnih vratih sodišča »strokovno« razložile, da se na sodišče ne zamuja.

Pri tem je pomembno to, da male razpravne dvorane niso problem zainteresirane javnosti, ampak da je to problem sodišč, v konkretnem primeru Okrajnega sodišča v Ljubljani.

Ker s zakonom javnost ni omejena, so slovenska sodišča dolžna javnosti nuditi primerno razpravno dvorano, da predstavniki javnosti lahko spremljajo obravnavo in nič drugega. Slednjega se slovenska sodišča (pa tudi ne Okrajno sodišče v Ljubljani) ne poslužujejo, ampak se arogantno in nesramno vedejo do predstavnikov zainteresirane javnosti in jo bodi si deloma ali v celoti zavračajo.

Sodne dvorane, ki bi lahko vase sprejele večje število predstavnikov zainteresirane javnosti, so kot je že povedano so  problem sodišča. Dejstvo je namreč, da so predstavniki Okrajnega sodišča v Ljubljano po vsej verjetnosti lagali o tem, da nimajo primerne razpravne dvorane, ki bi lahko sprejela večje število predstavnikov zainteresirane javnosti. To izhaja iz dejstva, da po preverjenih podatkih društva CZPNN Okrajno sodišče v Ljubljani deluje na šestih različnih lokacijah na katerih ima različne prostore in različne razpravne dvorane, ki bi po vsej verjetnosti lahko sprejele večje število predstavnikov zainteresirane javnosti, pa te razpravne dvorane namenoma prikrivajo in sicer samo za to, da se zainteresirani javnosti prepreči njena prisotnost in sledenje glavnim obravnavam.

ZAKAJ SE OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI BOJI ZAINTERESIRANE JAVNOSTI ?

Splošno znano dejstvo je, da so naša sodišča polna nesposobnih sodnikov, ki se jih sumi, da so goljufali pri pisnem delu pravniškega državnega izpita in da jim je vseeno bilo protipravno dovoljeno pristopiti k ustnem delu tega izpita. Nadalje se jih sumi tudi, da so protipravno pridobili potrdilo oz. spričevalo o uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu in da so tako potrdilo podtaknili Sodnem svetu Republike Slovenije kot pravo. Na ta način naj bi pri slednjem državnem organu pridobil sklep tega organa kot »napotnico« v Državni zbor Republike Slovenije zaradi izvolitve v sodniško funkcijo. Tako protipravno pridobljene dokumente naj bi zlorabili tudi v državnem zboru tako, da bi kljub vsemu bili izvoljeni v sodniško funkcijo. Temu naj bi za večino sledila sklenitev delovnega razmerja z Republiko Slovenijo ki je nično.

Ker se na Okrajnem sodišču v Ljubljani te reči sedaj obravnavajo, pa sodišče ima očiten odpor do tega, da bi glavno obravnavo vodilo pred očmi predstavnikov zainteresirane javnosti, za to jo odločno zavrača.

DRUGI RAZLOGI ZA NEPOŠTENO SOJENJE

Prav tako je splošno znano tudi to, da so slovenski sodniki v slovenski javnosti zelo nepriljubljeni in da jih slovenska javnost ne prenaša kaj dosti. Sodnike se sumi, da so do dobre mere ogrozili Republiko Slovenijo tako, da so z svojimi nesposobnostmi in nepoštenostjo izpodkopali temelje njene državnosti ter postavili pod vprašaj njen obstoj kot države. Zelo znano je tudi to, da so prav ti slovenski sodniki z svojo nesposobnostjo in z nepoštenim sojenjem Republiko Slovenijo spravili tako daleč, da so ji mednarodne pravne institucije nadele ime »svetovnske prvakinje v kršenju človekovih na en milijon prebivalcev.

Prav tako svoje pove tudi to,  da je Republika Slovenija iz leta v leto pred Evropskim sodiščem za človekove pravice vedno bolj pogosto obsojena in da z davkoplačevalskim denarjem plačuje vedno višje denarne kazni za svoje prekrške, ki so  posledica nepoštenih sojenj, ki jih izvaja nad svojimi državljankami in državljani.

CZPNN  

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1067 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1365 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2351 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2187 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2384 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4155 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

VABILO ZAINTERESIRANI JAVNOSTI NA NADALJEVANJE GLAVNE KAZENSKE OBRAVNAVE