SODNA FALANGA REŽIMSKEGA APARTHEIDA SE BOJI JAVNOSTI
Društvo CZPNN

Nedelja, 29. maj 2016 ob 16:39

KDO SE NA SLOVENSKIH SODIŠČIH BOJI ZAINETERESIRANE SLOVENSKE JAVNOSTI IN ZAKAJ ???

SPLOŠNE RAZMERE V PRIPRU DRŽAVNEGA APERHAIDA

Naše društvo CZPNN je že pisalo o ugrabitvi po »uradni dolžnosti«, ki brez kakršnega koli zakonitega razloga doletela dne 07.04.2016 popoldan doletela na njegovih domačih vratih na njegovem domu. Ugrabitev so po naročilu vrle okrajne sodnice Okrajnega sodišča v Ljubljani mag. Ane TESTEN izvedli slovenski policisti. Po tej ugrabitvi so policisti predsednika CZPNN najprej odpeljali na policijsko postajo, na to pa v Zapore v Ljubljano, na to so ga spravili v prehodno sobo oddelka za pripor št. 42   in ga tam 8 dni mučili.

Mučenje je potekalo tako, da naše, predsedniku kot sladkornem bolniku dne 07.04.2016 ob njegovem zaprtju niso dali večerje. Njihov izgovor je bil, da to ne za to, ker je bil čas po večerji in s tem je stvar bila zaključena kar zadeva večerje. V prehodni sobi je prvega dne pripora naš predsednik živel z enim narkomanom, ki so mu dajal METADON, kot nadomestek za prepovedana mamila, da je sploh lahko preživel torturo režimskega APARHEIDA. Prehodna soba se je v roku 5 dni polnila tako, da sem na koncu v njej živel z še tremi narkomani, ki so ravno tako prejemali nadomestilo za prepovedane droge METADON. Narkomani so cele noči po sobi hodili kot po luni. Praznili so garderobne omare in jih nazaj pospravljali. Iskali so mobitele, da bi lahko poklicali svoje svojce čeprav mobitelov v sobi nikjer ni bilo, saj so te reči ob prihodu pobrali pazniki in jih shranili v svoja skladišča.

Ko se je te ljudi drugi dan vprašalo kaj so delali po noči, pa so začudeno odgovarjali, da nič in da so spali. Taki odgovori so pomenili, da se ti narkomani ničesar niso zavedali o svojih nočnih aktivnostih V prehodni sobi ni bilo mogoče spati niti po noči niti po dnevi tako, da je ta oblika mučenja bila popolna. V prehodni sobi njeni »stanovalci« niso imeli ne radia in ne televizije, pa tudi dnevnega časopisa in revij niso dobivali. Najhujše je bilo to, da v sobi njeni »stanovalci« niso imeli na razpolago ure, za to je taka oblika mučenja imela za posledico izgubo vsakega stika z zunanjim svetom in precejšnjega dela splošnega občutka za normalno življenje. 

Predsednik CZPNN je hud sladkorni bolnik in bolnik z visokim krvnim trakom.

Kot taki pa je bil v priporu deležen nepravilnega prehranjevanja (diete), ki ga tudi po zakonu morajo imeti sladkorni bolniki in bolniki z povišanim krvnim tlakom. Režim ga je v času prestajanja nezakonitega pripora ves čas dnevno prikrajšal za en obrok hrane (malico), ki bi ga kot sladkorni bolnik moral imeti. Za to je pa predsednik našega društva vsakodnevno bil izpostavljen povsem nepotrebnem ponižanju in šikaniranju z strani na pol pismenih paznikov   režimskega APERTHEIDA. Tudi druge oblike mučenja so bile izkazane, o njih pa bomo pisali ob neki drugi priložnosti

POZIV NA GLAVNO SODNO OBRAVNAVO

Ker slovenska sodišča v zadevah priprtih oseb morajo postopati hitro, so predsedniku CZPNN, že dne 08.04.2016 prisilno vročili vabilo na glavno obravnavo v skrajšanem  postopku, na to čez par dni isto vabilo za glavno obravnavo, ki je bila razpisana za dne 15.04.2016 on 11:30 uri.

Ker se okrajna sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani vrla mag. Ana TESTEN (v javnosti se govori o tem , da je hči bivšega predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Franca TESTENA) boji slovenske zainteresirane javnosti tega poziva za glavno obravnavo za dne 15.04.2016 ni objavila na sodni portal, na katerem se obvešča slovenska javnost o tovrstnih glavnih obravnava, da se jih zainteresirana javnost lahko udeleži. Torej sodeča sodnica je tako napako zagrešila namenoma, da se razpisane glavne obravnave nebi udeležila slovenska zainteresirana javnost. Dne 15.04.2016 so na glavno obravnavo iz Zaporov Ljubljana  predsednika CZPNN pripeljali pazniki. Pred sodiščem, pa je predsednika CZPNN  pričakala skupina njegovih podpornikov, ki je štela 26 predstavnikov zainteresirane javnosti. Vrla sodeča sodnica mag. Ana TESTEN se je odločila, da v razpravno dvorano sprejme le osem predstavnikov javnosti ostale pa po njenem naročilu sodni varnostniki niso spustili v sodno stavbo. To so obrazložili tako, da so javnosti povedali, da je tako naročila sodeča sodnica, češ da sodna dvorana ne more sprejeti več kot o predstavnikov zainteresirane javnosti.

Ker se je glavne obravnave udeležil tudi major slovenske vojske Ladislav TROHA, ki je po obravnavi imel pripombe na delo sodnice, je sodeča sodnica najprej dala TROHU pravico govoriti, na to pa ga je vrgla iz sodne dvorane za to ker je govoril. Ta protizakoniti incident sodeče sodnice se obravnava v posebnem postopku.

NADALJEVANJE GLAVNE OBRAVNEVE

Ker je bila glavna obravnava z dne 15.04.2016 razpisana zaradi odprave pripora predsedniku CZPNN, ki je bil navedenega dne odpravljen, je bila nova glavna obravnava razpisana za dne 24.05.2016 ob 9:00 uri.

Tudi te glavne obravnave se je udeležila slovenska javnost, ki je štela kakšnih 15 ljudi, ki so prišli pred ljubljansko okrajno sodišče kot predstavniki zainteresirane javnosti. Tudi tokrat je sodeča sodnica bila tista, ki je bila zaradi prisotne javnosti na trnih. Javnost je omejila na osem predstavnikov, bilo pa jih je v resnici na glavni obravnavi le sedem predstavnikov. Preostale ljudi, pa so po nalogu sodeče sodnice sodne sluge (nekakšni varnostniki) zavrnili tako, da so jih pustili čakati pred sodno stavbo.

Obrazložitev tega incidenta: Sodna dvorana lahko sprejme le 8 predstavnikov zainteresirane javnosti.

Tako je osmega predstavnika javnosti sodeče sodnica protipravno zavrnila. Bil je to starejši in resen novinar, ki je pred našim društvom ta dogodek opisal takole:

»Res me je zamikalo, da bi se udeležil te glavne obravnave na kateri sodijo vašemu predsedniku. Prideš vljudno, četrt ure pred napovedanim začetkom. Tudi za to, ker si slišal, da v dvorano spustijo le deset »pripadnikov zainteresirane javnosti«. Varnostnik te odslovi, da si prezgodaj, čakati moraš zunaj. Greš nazaj ven, tam pa že gneča. Spuščati začnejo pet minut pred zdajci, počasi, zelo počasi. Vsak mora izprazniti žepe, vzeti ključ, mobitel shraniti v omarico, po pregledu predmete spet spraviti v žepe, skozi rentgen, ta zapiska, pregled z ročnim detektorjem …..  Ko je še minuta do začetka obravnave, varnostniki oznanijo, da nihče več ne more naprej, saj se na sodišče zamujati ne sme ! Le sedmim je uspelo. Počakaš torej debeli dve uri, da izveš, da se je glavna obravnava prekinila in se nadaljuje….«

Tako o tem opeharjeni novinar kot predstavnik zainteresirane javnosti.

DRUGO NADALJEVANJE GLAVNE OBRAVNAVE

Dne 10.06.2016 ob 9:00 uri se bo glavna obravnava nadaljevala z neposrednim zaslišanjem treh višjih sodnikov Milena JAZBEC LAMUT, Marjeta ŠVAB ŠIROK in Mitja ŠINKOVEC, ki v tem postopku nastopajo kot nekakšni oškodovanci, ki ves čas lažejo kako so osebno razžaljeni, čeprav je predsednik CZPNN v pisnih naslovljenih na njih le kritiziral delo Višjega sodišča v Ljubljani in njih kot višjih sodnikov v tem sodišču.

Glede na to, da bodo neposredno zaslišani trije višji sodniki, pa se je interes javnosti za udeležbo na tej glavni obravnavi občutno povečal, za enkrat kaže da bi radi prišli na glavno obravnavo vsaj 50 predstavnikov zainteresirane javnosti.

Kako to tudi izvesti z režimskim APERTHEIDOM, ki na pisma predsednika našega društva ne odgovarja pa se v tem trenutku ne ve. Tudi za drugo obravnavo, ki je bila dne 24.05.2016 je naše društvo zahtevalo od sodišča, da zagotovi sodno dvorano ki lahko sprejeme najmanj 50 ljudi, pa vrla, arogantna in izobrazbeno in sposobnostno omejena sodeča sodnica na pismo društva ni odgovorila.

O organizaciji javnosti za drugo nadaljevanje glavne obravnave bomo javnost obvestili naknadno.

CZPNN

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1067 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1365 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2351 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2187 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2384 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4155 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

SODNA FALANGA REŽIMSKEGA APARTHEIDA SE BOJI JAVNOSTI