DA BIL SEM DOBRIH OSEM DNI V PRIPORU Z NARKOMANI IN TABLETOMANI
Društvo CZPNN

Nedelja, 17. april 2016 ob 04:52

Odpri galerijo

  • Glede na to, da se po družbenih omrežijih širijo razne govorice in tudi neresnice o tem, da je predsednik CZPNN bil v zaporu in da naj bi zagrešil različne zločine in kazniva dejanja. Za to bomo objavili v celoti obtožni predlog Okrožnega državnega tožoilsva iz Ljubljane št. Kt (0) 2130/11-LT-za, z dne 29.07.2011, ki ga je to tožilstvo dne 18.08.2011 vložilo pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Kazenskem oddelku, s sedežem na naslovu Mali trg št. 6, 1000 Ljubljana. Na to je citirani obtožni predlog bil podlaga za uvedbo kazenskega postopka zoper predsednika CZPNN Radeta Stanića v katerem je bilo zapisano, kakor sledi: 

"Na podlagi 3. točke 2. odstavka 45. člena, v zvezi z 2. odstavkom 430. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) vlagam pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, ki je stvarno in krajevno pristojno za razsojo te kazenske zadeve, zoper:

RADETA STANIĆA, sledeč,  

O   b   t   o   ž   n   i       p   r   e   d   l   o   g:

Rade Stanić je druge razžalil s tem, da je v pismih, ki nosijo datum 15.04.2011, na pošto pa so bila oddana dne 18.04.2011 v Lescah, ki jih je poslal na Višje sodišče v Ljubljani in jih naslovil na višje sodnike,

  1. Mileno JAZBEC - LAMUT,
  2. Matejo ŠVAB - ŠIROK in
  3. Mitjo ŠINKOVCA, 

ki so kot uradne osebe izdale sklep Višjega sodišča v Ljubljani opravilna št. I Kr 17784/2010 z dne 15.03.2011 in se nanašajo na kazensko zadevo Okrajnega sodišča v Škofja Loki, opravilna št. I K 17784/2010, med drugim navedel:

-   "da se delate norca iz mene kot nekakšnega obdolženca ter, da za tako delo dobivate plače iz    davkoplačevalskega denarja",

-      " da obstaja utemljen sum, da nimate pravniškega državnega izpita, ali pa da ste ga pridobili v nasprotju z določili Zakona o pravniškem državnem izpitu" in

-       " da zlorabljate kazensko zakonodajo kot zločinsko sreedstvo za zatiranje slovenskega naroda, kar se da enačiti s fašistično teorijo o zatiranju ljudsva";

s tem pa višje sodnike Mileno JAZBEC - LAMUT, Marjeto ŠVAB-ŠIROK in Mitjo ŠINKOVCA razžalil. 

S tem je storil tri kazniva dejanja razžalitve po 1. odstavku 158. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi z 2. odstavkom 168. člena KZ-1, zato

p   r   e   d   l   a   g   a   m ,

da naslovno sodišče:

1)  na javni glavni obravnavi zasliši kot priče:

-   Mileno JAZBEC-LAMUT,

-   Marjeto ŠVAB-ŠIROK in

-   Mitjo ŠINKOVCA,

prebere pisma naslovljena na višje sodnike Višjega sodišča v Ljubljani z dne 15.04.2011 skupaj s priloženo listinsko dokumentacijo, predlog za pregon, ki so ga podali oškodovanci z dne 21.04.2011 ter izpisek iz kazenske evidence in evidence predkaznovanosti za prekrške za obdolženca, kar pa naj sodišče predhodno samo pribavi.

2) spozna obdolženega Radeta STANIĆA za krivega kaznivih dejanj po obtožnem predlogu in ga za vsako kaznivo dejanje kaznuje po 1. odstavku 158. člena KZ-1, na to mu na podlagi 53. člena KZ-1 izreče enotno kazen.  

VZROKI ZA NASTANEK TE KAZENSKE ZADEVE

Ta kazenska zadeva se je v resnici začela 26.10.2001 ob 9:00 uri, s tem, ko je pred poslovne prostore na Linhartovem trgu št. 20 v Radovljici kjer je bila poslovna pisarna gospodarske družbe GS 5 NEPREMIČNINE d.o.o. , s sedežem Kamna Gorica 65, Kamna Gorica, katere ustanovitelj, lastnik in direktor je bil obdolženec prišel sedaj že bivši izvršitelj Zvonko Zorč iz Kranja in v obdolženčevi odsotnosti (obdolženec je namreč bil z svojim bolnim otrokom v Zdravstvenem domu v Radovljici) vlomil v poslovni prostor navedene gospodarske družbe in iz njega neznano kam odpeljal celotno poslovno dokumentacijo te gospodarske družbe ter jo odpeljal in jo skril v enem od svojih skrivališ, na območju Republike Slovneije. Imenovani izvršitelj je po odtujitvi poslovne dokumentacije, kartotečne omare in železne blagajne težke cca 700 kg poslovno pisarno navedne gospodarske družbe zaklenil s svojimi hljuči in na ta način obdolžencu od dne 26.10.2001 od 9:00 ure dalje, pa vse do dne 22.12.2001 fizično preprečil dostop na njegovo delovno mesto in opravljanje dela direktorja. 

KAZENSKA OVADBA ZOPER IZVRŠITELJA

Ker je bila gospodarski družbi odtujena poslovna dokumentacije, za katero se je pozneje ugotovilo, da je bila do ene polovice unilena in odtujena in denar last strank navedne nepremičninske družbe, ki bil deloma družbi oziroma njenim poslovnim strankam vrnjen in deloma nikoli ni bil vrnjen, je obdolženec zoper izvršitelja Zvonka ZORČA iz Kranja pri Okrožnem državnem tožilstvi v Kranju podal svojo kazensko ovadbo. Na to je bila zoper izvršitelja pri Okrožnem sodišču v Kranju uvedena kazenska preiskava, ki jo je vodila preiskovalna sodnica Metka RAĐENOVIĆ, ki je bivšpega izvršitelja v preiskovalnem postopku prikrila in ga na ta način rešila vsake odgovornosti, za njegova storjena kazniva dejanja.S tem je preiskovalna sodnica v korist izvršitelja ustvarila vse potrebne pogoje, da je lahko zoper obdolženca vložil kazensko ovadbo zaradi krive ovadbe.

KAZENSKA OVADBA ZARADI KRIVE OVADBE ZOPER RADETA STANIĆA

Takratni izvršitelj Zvonko Zorč iz Kranja je izkoristil sodelovaje (asistenco) preikovalne sodnice Metke Rađenovič in  zoper obdolženca Radeta Stanića pri Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju vložil kazensko ovadbo zaradi krive ovadbe. Zadevo je v nadaljevanju obravnavalo Okrajno sodišče v Kranju, po svoji okrajni sodnici Nevenki HAFNER-KOPAČ, ki se je iz tega postopka izločila, zadeva pa je na obdolženčevo zahtevo bila prenesena v reševanje drugem stvarnem in pristojnem sodiču in sicer na Okrajno sodišče v Škofja Loki.

SODELOVAJE VIŠJEGA SODIŠČA V LJUBLJANI V KRIMINALU BIVŠEGA IZVEŠITELJA 

Pred Okrajnim sodiščem v Škofja Loki se je ta kazenska zadeva vodila pod opravilno št. I K 17784/2010, obdolženčeve vloge oziroma pritožbe, pa je reševalo Višje sodišča v Ljubljani, v njegovem imenu pa višji sodniki Milena JAZBEC-LAMUT, Marjeta ŠVAB-ŠIROK in Mitja ŠINKOVEC, ki so s sklepi Višjega sodišča v ljubljani vse obdolženčeve vloge brez branja bosisi zavrnili ali zavrgli, ne da bi kdaj priznali, da je predmetni kazenski postopek skonstruiran z namenom, da se prikrijejo kraje bivšega izvršitelja v katerih so višji sodniki sodelovali v vlogi prikrivalcev njegovih kaznivih dejanj.  

Eden od takih sklepov Višjega sodišča v Ljubljani pa je bil tudi sklep opravilna št. I Kr 17784/2010, z dne 15.03.2011, na katerega je obdolženec odgovoril s vojimi tremi pismi naslovljenimi na tri višja sodnika Mileno JAZBEC-LAMUT, Marjeto ŠVAB-ŠIROK in Mitja ŠINKOVCA, ki so vsebovali isto vsebino, ki se je nanašala na vse sodnike v Sloveniji, ne pa samo na tri višja sodnika Višjega sodišča v Ljubljani, ki jih je doletel obdolženčev očitek, "da se iz Radeta STANIĆA kot nekakšnega obdolženca delajo norca in da za tako delo iz davkoplačevalskega denarja dobivajo pače (prvi očitek). Doletel jih je očitek o tem, da obstaja utemeljen sum o tem, da nimajo pravosodnega izpita ali pa da so ta izpit pridobil mimo Zakona o pravniškem državnem izpitu in očitek, da zlorabljajo kazensko zakonodajo kot zločinsko sredsvo za zatiranje slovenskega naroda, kar naj bi se dalo enaliti s fašistično terotijo o zatiranju ljudstva. 

RAZŽALJENI VIŠJI SODNIKI VIŠJEGA SODIŠČA V LJUBLJANI 

Takratni predsednik Višjega sodišča v Ljubljani Jernej POTOČAR in trije višji sodniki istega sodišča Milena JAZBEC-LAMUT, Marjeta ŠVAB-ŠIROK in Mitja ŠINKOVEC naj bi bili razžaljeni, za to naj bi pri Okrožnem državnem tožilstvi v Ljubljani zoper Radeta STANIĆA vložili svoj predlog za kazenski pregon, Okrožno državno tožilstvo v Ljublnani, pa naj bi zoper Radeta Stanića pri Okrajnem sodišču v Ljubljani vložilo svoj obtožni predlog. Slednje naj bi se zgodilo dne 18.04.2011, s čemer naj bi se zoper Radeta STANIĆA začel kazenski postopek, ki se vodi pod opravilno št. V K 39962/2011, ki še veedno ni končan in je vprašanje, če se bo v takih okoliščnah sploh kdaj končal.

IZ KAZENSKEGA POSTOPKA V KAZENSKI POSTOPKE, KI JIM NI NE KONCA IN NE KRAJA

Kazenski postopki tako trajajo od leta 2001 dalje, sokzi leto 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, in do dne 15.04.2016 in še se ta cirkus še nadaljuje. Slovesko sodsvo je tako uprizorilo neverjetno mučenje obdolženega Radeta Staniča, ki je zaradi vloma v njegovo zasebno podjetje GS 5 NEPREMIČNINE d.o.o. z dne 26.10.2001 utrpel hudo in nepopravljivo moralno, materialno, socilano in zlasti poslovno škodo. Rade STANIĆ je zaradi slovenskegaperverznega pravosodnega nasilja komaj rešil svoja tri otroka (od teh eden njegov pastorek), da niso pomrli od lakote. Namreč poleg tega je izgubil svoja dva zasebna podjetja in vsako delo z njimi.  

Sedaj je na vrsti, da v lažiranih kazenskih postopkih sloveskega krivosodja izgubi tudi svojo lastno svobodo. Slednje se je tudi že začelo, saj je sodeča sodnica Ana Testen uredila vse potrebno, da je Stanića dne 07.04.2016 popoldan spravila v nekakšen "disciplinski pripor", dne 15.04.2016 pravtako popoldan pa to obliko zapora preklicala.

Ta cirkus se nadaljuje seveda.

Glavna sodna obravnava zoper Radeta Stanića se bo tako nadaljevala dne 24.05.2016 ob 9:00 uri, kdaj se bo končala, pa ve sam bog. V vsem tem ni nič gotovo razen to, da nesposobni slovenski sodniki v vseh teh letih iz davkoplačevalskega denarja "kasirajo" svoje plače.

CZPNN

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

965 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1219 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2195 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2051 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2245 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3988 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

DA BIL SEM DOBRIH OSEM DNI V PRIPORU Z NARKOMANI IN TABLETOMANI