Icon bars
Članek
KAKO SE IZ DRUŽINE V PETIH URAH NARDI ŠEST BREZDOMCEV
Objavljeno Jan 27, 2016

PREPIS POLICIJSKE ODREDBE

Za javnost objavljamo (citat) policijske odredbe o izreku ukrepa prepovedi približevanja, ki jo je izdala Policijska postaja na Bledu dne 24.01.2016, ki je do te mere bila polna napak in nezakonitosti, da praviloma nevi smela biti sposobna za izvršitev, pa je bila vseeno izvešena. Rezultat te izvršbe, pa je 6 brezdomcev iz ene same družina (od tega šrirje mladoletni otroci in  peti v trebuhu), kakor sledi:   

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Policija

Policijska uprava Kranj

Policijska postaja Bled

Seliška cesta št. 1

4260 BLED

 T: 04 575 72 0

F: 04 574 11 73

E: pp_bled.pukr@policija.si

www.policija.si

Na podlagi določil drugega odstavka 39.a člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 50/04) izdaja Lucija VIDIC, policistka PP Bled

O  D  R  E  D  B  O,

S katero je bilo dne 24.1.2015 ob 8:15 uri odrejeno,

da se M.G. roj. xx.xx.xxxx, EMŠO: xxxxxxxxxxxxx, z Bleda, UE Radovljica,

ne sme približati A.Č. naslovu njegovega stalnega prebivališča Bled, cesta xx/a,občina Bled,

na razdaljo, ki znaša najmanj 200 metrov, do 8.15 ure 26.1.2015.

Izrečeni ukrep pomeni, da se M. G. namerno ne sme približati na razdaljo, ki je manjša od razdalje določeni v tej odredbi. Poleg tega izrečeni ukrep tudi pomeni, da se M. G. na zgoraj določeno na razdaljo ne sme približati tudi naslovu stalnega prebivališča A.Č. xxx cesta xx/a, občina Bled,

Izrečeni ukrep zajema tudi prepoved nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih.

 

O  P  I  S      O  G  R  O  Ž  A  N  J  A

M. G. in A.Č., roj. 12.06.1980 na Jesenicah, stalno stanuje na naslovu Bled, xxxxxxxxxxx, Občina bled, UE Radovljica, živita v izven-zakonski zvezi, ki traja okoli  13 let in sta se jima rodili štirje otroci, 9-letni L, 8-letna A, 3-letna A in eno letni V.  V stanovanju, poleg njiju živi še A. oče. A.Č., ki je lastnik stanovanja in M. zdajšnja partnerica, T.S..

Nasilje v navedeni družini že okoli 13 let. V družini se veliko prepirajo zaradi gospodinjskih opravil, plačila položnic in lastništva stanovanja.

Včeraj, 23.1.2016 okoli 16. ure je bil G. zdoma. V. pa je odšla za nekaj minut na parkirišče do svojega očeta. V tem času so bili otroci v sobi, oče A. pa v kuhinji. A. pa je odšla v kopalnico, na stranišče. Ko sem se je že oblekla, je v kopalnico vstopil oče A. pristopil do nje, ko je stala pred ogledalom in se ji približal z desne strani in stopil pred njo.

Ko je bil od A. oddaljen cca 0,5  metra, jo je potisnil od sebe proti pralnemu stroju in ji rekel »A….., začni se dreti, kot da seksava.« Ni ji uspelo, da bi ga odrinila in se zavarovala. Rekla mu je: »No ata nehaj. To se ne dela, ker sem tvoja hčerka.« A….. pa je rekel: »To moraš narediti, drugače boš letela na cesto.« Med pogovorom jo je božal in stiskal po prsih in zadnjici. Nato mu je rekla: »Umakni se. Ne bom povedala G….., da ne bom naredila celega škandala.« Okoli 19. ure se je domov vrnil G….. Ker jo je videl zaskrbljeno, jo je vprašal kaj je narobe. Sprva mu nisem hotela odgovoriti, rekla sem, da je vse v redu, tudi zaradi otrok, ki so bili še v kopalnici. Okoli 21. ure sta s psi šla na vrt, kjer mu je povedala kaj se je dogajalo. Rekla mu je, da naj nič ne naredi, da ne bo problemov. Ko sta prišla domov, sta šla k A…… v sobo in so se pogovarjali, kaj je A….. naredil. A…. je odgovoril, da ni nič naredil. Na to so se začeli prepirati , ker bi A…. in G… rada tudi iz njegovih ust zvedela resnico, ne da vse zanika. Najprej so vpili eden na drugega. Ko je oče hote vstati in oditi na WC, ga je G….. odrinil tako, da se je oče usedel nazaj na kavč. Na to ga je G…..večkrat s pestjo (levo in desno) udaril po glavi in obrazu, ker je G…. hotel od njega zvedet resnico. Vendar je oče še vedno govoril, da je A….. lažnivka, da je glupa, neumna, da jo G…. samo izkorišča.

Pred okoli 2 tedni okoli 23. ure se je A…. nahajala z otroci v sobi, G….. in  V. ni bilo doma. V sobo kjer je bil A…. z otroci (ki so že spali), je vstopil A…. Ko ga je videla vstopiti, je vstala in ga vprašala kaj je in kaj hoče. Prijel jo je za desno roko za njeno ramo, jo stisnil k sebi, povlekel iz sobe v vežo in se začel božati po spolnem udu, ko je bil še oblečen (prek hlač). Stopil je za A…., jo porinil proti tlom , jo z eno roko prijel za vrat in tiščal proti tlom, z drugo roko pa ji je pokril usta. Na to jo je spustil in si odpel hlačno zadrgo A…..je bila oblečena , vendar je skozi oblačila (hlače od trenirke) na zadnjici čutila očetov spolni ud. Masturbiral je okoli 5 minut, in A…. s spermo »naredil« madež na desni strani zadnjice, na hlačah trenirke. Na to se je umiril, rekel ji je, da ne govori G…., rekla je, da bo tiho zaradi varnosti svojih otrok in moža, na to je A…..odšel v svojo sobo. Ko je prišel G….., jo je spraševal kaj ima po vratu in na trenirki, kjer je bil madež sperme. Rekla mu je, da je najbrž od otrok ali se je sama kaj umazala. G… je rekel, da naj mu pove resnico, kaj se dogaja, naslednji dan mu je povedala glede očeta in mu rekla naj bo miren, naj mu nič ne naredi.

Zaradi zgoraj navedenega bo zoper M. G. podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje nasilje v družini po 191/1 in Huda telesna poškodba po členu 123/I  KZ R. Slovenije.

Ob izreku ukrepa sta policista o zadevi obvestila uslužbenko pristojnega Centra za socilano delo, Tadejo SKOKO ob 6.45 uri.

Hkrati je bila o izrečenem ukrepu obveščena dežurna preiskovalna sodnica Nadja GASSER ob 3:52 uri.

 

OBVESTILO KRŠITELJU:

izdana odredba takoj posredovana v presojo preiskovalnem sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, ki bo odločil o izrečenem ukrepu.

 

Vročeno:

1 x kršitelj

1 x preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kranju

1 x oškodovanka (brez prilog)

1 x zbirka dokumentarnega gradiva.

                                                                                                                  Policistka:

                                                                                                                  Lucija VIDIC

 

 

Odredba je bila kršitelju osebno vročena dne 24.1.2016 ob 9:15 uri.

 

     PODPIS PREJEMNIKJA                                                                          POLICISTKA

      M……. G……….                                                                                      Lucija VIDIC

 

Opomba vročevalca.  

Ker z očetom ni hotela spolno občevati so jo slovenski državni organi, nosečo in skuoaj z štirimi mladoletnimi in šolobveznimi otroci odgnali neznano kam. Vsa dodatna pojasnila lahko bralci doibijo na podlagi svojih vprašanj preko naše e-pošte z naslovom czpnn1@gmail.com