Icon bars
Članek
SKRAJNJE NEVZDRŽNE RAZMERE ZA STRANKE NA OKROŽNEM DRŽAVNEM TOŽILSTVU V LJUBLJANI
Objavljeno Jan 12, 2016

Spoštovani minister g. mag. Goran Klemenčič !
Spoštovana državna sekretarka ga. Tina Brecelj !
Spoštovani državni sekretar g. Darko Stare !

Obračam se na Vas, ker so razmere na Okrožnem državnem tožilstvu za stranke, ki želijo vpogledati v kazenski spis, popolnoma nevzdržne. Stranka (ki ima 8 dnevni rok za vložitev vloge, dejansko pa 5 dni, če je ustrezno sodno pošiljko prejela v petek!) mora za možnost vpogleda predhodno pisno zaprositi. Čeprav to stori in pride na ODT, ji vpogled ni omogočen, ker pristojna uradna oseba - tožilka ni prisotna, odobrenja pa kljub prejetemu zaprosilu še ni dala. Naslednji dan na ODT ni uradnih ur, tako da se stranka niti po telefonu ne more zanimati, ali ji bo vpogled omogočen. Ali ji bo vpogled omogočen (pri čemer ni dvoma, da ji mora biti omogočen!!) tako niti 3 ali 2 dni pred potekom roka za vložitev njene vloge, ni znano.

Ta (neverjetni) birokratski postopek (ki ga - to lahko zagotovim kot nekdanji odvetnik - niti v komunizmu nismo doživljali) pa je okronan z okoliščinami, v katerih se stranka ob pregledu spisa nahaja. Gre za stanje, kot ga opisuje Franz Kafka v svojih delih. Stranka se nahaja na temačnem ozkem zunanjem hodniku pred okencem, za katerim se razprostira sončna, zelo velika, lepo urejena pisarna za uslužbence tožilstva. Tu, pred okencem lahko na ozki, majhni polički pregleduje spis in si iz njega v tej temačni prostorski špranji stoje- kakor veš in znaš - prepisuje zanjo pomembne podatke. Edina pozitivna stvar, ki jo stranka lahko tu doživi, je, da je uslužbenka, ki ga postreže, prijazna (kot v scenah Kafkovih romanov /"Proces", "Amerika"/).

Pripominjam, da več kot 50 let redno plačujem državi vse prispevke in davke. Razmere, ki jih državljani doživljamo na vašem tožilstvu so sramotne - dvomim celo, da so primerljive z balkanskimi. Ne prosim, ampak zahtevam, da se uredijo tako, da bodo kulturne.

S spoštovanjem,

VIR: Ingo Falk Pasch Wallersberg