KJE JE EVROPSKA PRVAKINJA V KRŠENJU ČLOVEKOVIH PRAVIC SEDAJ?
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Ponedeljek, 14. december 2015 ob 02:20

Odpri galerijo

Objavljamo eno od sramot slovenskega pravosodja, ki jo bo narod moral temeljito preveriti. Namreč Vrhovno sodišče Republike Slovenije je javno objavilo sledeče podatke:

Dan pravosodja - Podelitev medalj za življenjsko delo na področju pravosodja

sodni postopki | objave | novice

datum: 04.11.2015
vir: Vrhovno sodišče

Na slovesni prireditvi od Dnevu pravosodja so podelili najpomembnejša priznanja funkcionarjem v pravosodju.

Medalje za življenjsko delo na področju pravosodja so prejeli

 1. Irena Badovinac-Bjelič, vrhovna sodnica svétnica, Vrhovno sodišče RS.
 2. dr. Aleksej Cvetko, vrhovni sodnik svétnik, Vrhovno sodišče RS.
 3. mag. Gorazd Kobler, vrhovni sodnik svétnik, Vrhovno sodišče RS.
 4. Snježana Kranjec, višja sodnica svétnica, Višje sodišče Celje.
 5. Martina Lippai, vrhovna sodnica svétnica, Vrhovno sodišče RS.
 6. Aljoša Aleš Rupel, vrhovni sodnik svétnik, Vrhovno sodišče RS.
 7. Milica Štern, vrhovna sodnica svétnica, Vrhovno sodišče RS.
 8. Andreja Švigelj, višja sodnica svétnica, Višje sodišče Celje

  Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke!

 

KAKO JE BILO S TEM V LETU 2008

Čeprav so zadeve videti komične, pa se je število nagrajencev v primerjavi z letom 2008 zelo skrčilo, takrat jih je bilo nagrajeno bistveno več kot tokrat. Takrat je to bilo videti takole: 

MEDALJE ZA ŽIVLJANJSKO DELO NA PODROČJU SODSTVA SO PREJELI: 

 1. Pavel DOLENC, vrhovni sodnik.
 2. Marija VERSTOVŠEK BIZJAN, vrhovna sodnica,
 3. Mag. Janez BRANK, višji sodnik svetnik.
 4. Mara BREZNIK, višja sodnica svetnica.
 5. Franc DUŠEJ, višji sodnik svetnik.
 6. Danica GERBEC MILAČ, višja sodnica svetnica,
 7. Andrej HROVATH, višji sodnik svetnik.
 8. Gojmira JELENC GOLOB, višja sodnica svetnica.
 9. Katja PEČE, višja sodnica svetnica.
 10. Dragomira PIRIH, višja sodnica svetnica.
 11. Radojka PREMROU JANOVSKY, višja sodnica svetnica.
 12. Maja ZAKONJŠEK, višja sodnica svetnica.
 13. Mitja RADOŠEVIČ, višji sodnik.
 14. Ivanka GOLO, okrajna sodnica svetnica. 
 15. Vlasta HONN, okrožna sodnica svetnica.
 16. Franc KUSIČ, okrožni sodnik svetnik.
 17. Franja NOVAK, okrožna sodnica svetnica.
 18. Tatjana SKUBIC, okrožna sodnica svetnica.
 19. Janez SMOLEJ, okrožni sodnik svetnik.
 20. Terezija ZORKO, okrožna sodnica svetnica.
 21. Rozalija AŠ, javna uslužbenka,
 22. Olga KOPRIVC, javna uslužbenka.
 23. Ondina STARC, javna uslužbenka.
 24. Zdenka ŠVERKO, javna uslužbenka.

 

MEDALJE ZA IZJEMNE DELOVNE USPEHE ALI PRIZADEVANJA TER, ZA USPEŠNO KONČANE IZJEMNO ZAHTEVNE PROJEKTE NA PODROČJU SODSTVA, SO PREJELI:

 1. Janez BEZNIK, vrhovni sodnik svetnik.
 2. Dušanka WEISS, okrožna sodnica svetnica. 
 3. Heseda BAŠIČ, javna uslužbenka.
 4. Maja HERIČ, javna uslužbenka.

 

VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO

MEDALJE ZA IZJEMNE DELOVNE USPEHE ALI PRIZADEVANJA TER ZA USPEŠNO KONČANE IZJEMNO ZAHTEVNE PROJEKTE, SO PREJELI:

 1. Branka ZOBEC HRASTAR, višja državna tožilka, vodja Specializiranega oddelka Skupine za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem tožilstvu RS.
 2. ?????

 

MEDALJE ZA ŽIVLJANJSKO DELO, SO PREJELI:

 1. Renata DEMŠAR, upokojena višja državna tožilka, na Vrhovnem državnem tožilstvu, Zunanji oddelek v Mariboru.
 2. Jelka PLAHUTA, upokojena vodja urada, vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici.

 

DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO

MEDALJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO SO PREJELI:

 1. Branka CIZEL VARŠEK, upokojena namestnica Generalnega državnega pravobranilca.
 2. Cilka JAMNIK, upokojena vodja urada vodje Okrožnega državnega pravobranilstva RS v Kranju.

 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE


MEDALJE ZA IZJEMNE DELOVNE USPEHE ALI PRIZADEVANJA TER ZA USPEŠNO KONČANE IZJEMNO ZAHTEVNE PROJEKTE, SO PREJELI:

 1. Janko KOREN, vodja kabineta na Ministrstvu za pravosodje.
 2. Robert MAROLT, državni sekretar na ministrstvu za pravosodje.
 3. Prof. dr. Rajko PIRNAT, dekan Pravne fakultete v Ljubljani.
 4. Kaja REJC LONGAR, generalna direktorica direktorata za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč.

 

MEDALJE ZA ŽIVLJANJSKO DELO, SO PREJELI - (MINISTRSTVO ZA PRAVOSOSJE):

 1. Nevenka SKVARČA, javna uslužbenka.
 2. Mihael WOHINZ, javni uslužbenec.

KRATEK KOMENTAR

V CZPNN menimo, da so vse te medalje razlogi izmišljeni in da so samo zapravljali davkoplačevalski denar. Vsi zgoraj navedeni podatki so zanesljivi in verodostojni, njihov vir pa je Vrhovno sodišče Republike Slovenije, za to prosimo bralce, da se o teh kršitvah in zlorabah čim bolj kritično javno izjavijo. 

Konec koncev, če bi vsa ta gospoda, ki je bila okrašena z medaljami za take zasluge kot izhajajo iz zapisa zgoraj, pa Republika Slovenija zagotovo nebi zašla v tako slabo stanje v kakršnem je sedaj, zlasti pa nebi postala Evropska prvakinja v kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin na en milijon prebivalcev.

DOLOČENE PODROBNOSTI O TEJ TEMI BOMO OBJAVILI POZNEJE  

CZPNN

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1065 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1362 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2348 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2186 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2382 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4154 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana Babiččuk kobalMiran PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

KJE JE EVROPSKA PRVAKINJA V KRŠENJU ČLOVEKOVIH PRAVIC SEDAJ?