VSE NAJBILJŠE OB MEDNARODNEM DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC
Društvo CZPNN

Četrtek, 10. december 2015 ob 23:00

Odpri galerijo

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc vsem svojim članicam in članom, državljankam in držvljanom Republike Slovnije in vsem ljudjem na svetu želi vse najboljše ob mednarodsnem dnevu človekovih pravic.

Hkrati vse poziva, da se borijo za človekove pravice z vsemi legalnimi sredstvi, pa tudi z nelegalnimi, če legalna ne bodo zalegla.

Hkrati naše društvo poziva, da se vsi njegove članice in člani ter državljanke in državljani Republike Slovenije dne 20.12.2015 udeležijo referenduma in da pri referendumskem vprašanju zaobkrožijo besedo "PROTI." Na ta način bodo  prispevali proti razkrajanju človečanstva na zemlji, proti razvrednotenju družine (očetovstva in materinstva). Hkrati s tem bodo dali svoj prispevek za boljšo in bolj razumno prihodnost napših otrok, vnukov in pravnukov.....

V KAKŠNIH ČASIH ŽIVIMO

danes smo 10. decembra 2015, ki je dan človekovih pravic. Po prvi in drugi svetovni vojni in po številnih laokalnih različno motiviranih vojnah se lahko danes, na mednarodni dan človekovih pravic vprašamo: 

 1. Zakaj niso pravice oz. vsaj človekove pravice enake za vse ljudi na svetu ?
 2. Zakaj so mnogimi ljudmi na svetu vsak dan kršene njihove pravice na sploh in tudi njihove človekove pravice in temeljne svoboščine ?
 3. Zakaj mnogi ljudje po svetu, pa tudi v Sloveniji živijo v strahu in se sprašujejo, kaj bo prinesel jutrišnji dan ? 
 4. Zakaj je na stotisoče ljudi po svetu bilo pregnaih s svojih domov ?
 5. Zakaj so se znašli v izgnanstvu ?
 6. Kje so pravice otrok, ki morajo pogosto deliti  trpko usodo s svojimi starši ?
 7. Zakaj so sistematično kršene pravice starejših, bolnih in invalidov?
 8. Zakaj naše človekove pravice v Sloveniji kršijo državni organi ?
 9. Zakaj so naše državljanke in državljani popolnoma neuki, ko gre za njihovo pravico vedeti vse o njihovih človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki jim jih jamšita Ustava Republike Slovenije in Splošna deklaracija o varstvu človekovih pravic in temljnjih svoboščin, ki je bila sprejeta leta 1948 ?
 10. Ali ta splošna deklaracija ni več skupen ideal vseh ljudstev in narodov na svetu ?
 11. Ali je postal 1. členu te splošne deklaracije, v katerem je zapisano, da se vsi ljudje rodijo svobodni, da imajo enako dostojanstvo in enake pravice, da so obdarjeni z razumom ter  vestjo in, da bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje tuj in neuporaben.
 12. Ali je mar, človeštvu odpovedal zdrav razum ?
 13. Zakaj je svet prenašal in še vedno prenaša številne vojne, ki mu orinašajo preštevilne smrti, tudi otrok, ki niso niti dobili priložnosti zaživeti v tem svetu.

  Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor je bilo ustanovljeno 16.02.2006. Takrat so mu državni organi Republike Slovneije (zlasti represivni organi) obljubljali, da ne bo dolgo delovalao in da taka društva v Sloveniji "živijo" kakšno leto. Kljub temu pa se naše društvo pripravlja na svojo osmo redno letno skupščino, ki bo februarja ali marca drugo leti (leto 2016). Naše društvo je pomagalo mnogim slovenskim državljankam in državljanov v njihovi stiski, o čem slovenska javnost ni bila tekoče obveščena. Za to se mnogi danes sprašujejo kaj pa je to za eno društvo in s čem se ukvarja. Mnogim ni jasno kaj pomeni kratica CZPNN, ki je skrajšano ime našega društva, katerega osnovna naloga je varovanje človekovih pravic in temelnih svoboščin.  Vseeno nam mnogi državljanke in državljani pišejo in nas  kličejo, se z nami srečujejo, ob tem pa  se sprašujemo, ali so temeljna načela Evropske deklaracije o varovanju človekovih pravic in vseh mednarodno dogovorjenih človekovih pravic in svoboščin zadostna zaveza, ki je osnova vsem našim sodbam in dejanjem !? Sprašujemo se tudi ali smo storili dovolj, da bi Slovenija resnično postala socialna in pravna država vseh svojih državljank in državljanov ? Ali je dejavnost slovenskega ljudstva zadosti intenzivna, da bi Slovenija res postala to o čem se hvali v svoji Ustavi ? Po vsej verjetnosti je v Sloveniji na področju varovanja človekovih pravic nekaj zelo, zelo narobe.

  Po suspenzu stare Jugoslovanske zakonodaje, je naša država sprejela številne zakone, ki so bili večinoma sprejti brez ustrezne javne razprave in po po takoimenovanih hitrih postopkih, za to slovenskega naroda ne varujejo pred krivicami, pohlepom, nepoštenostjo, zlorabami, zavistjo, krajami, revščino,....  Vse te in take okoliščine so v Sloveniji pričeljale do hude bede in revščine v kateri se je znašel slovenski nard. Slovenski državljanke in državljani so predmet ropanja in kraj po uradni dolžnosti, ki jih izvajajo tako državni organi kot organi samoupravnih skupnosti in nosilci drćavnih javnih pooblastil. Takim inriminiranim dejanjem pa se javno reče "zakonita dejanja po uradni dolžnosti."  Taka dejanja pa neizogibno vodijo k neizogibnim ugotovitvam, da so slovenski dravljani vedno bolj revni kljub temu, da revščina ni spodobno stanje človeka in pomeni kršitev temeljne pravice do človeškega dostojanstva?

  Med nami so tudi invalidi, osebe s posebnimi potrebami, starejši, otroci, brezdomci, žrtve kaznivih dejanj in še mnogi, ki so pahnjeni na rob, ki svoji domovini in njenim državnim organom ne zaupajo več, za to ker so njene žrtve in predmet prepočanega obravnavanja v postopkih pri njenih  institucijah, da neprijaznem in hladnem, pa tudi arogantnem odnosu uradnikov v teh institucijah ne govorimo. Uradne institucije Slovenske države, na žalost slovenskih revežev že dlje časa ne vidi in ne sliši. Ali to pomeni, da je slovenska država na poti v bankrot in da jo je kot tako načela erozija, ki uničuje atribute njene državnosti. Dobiva se vttis, da Slovneija nima več pogoje za svoj obstoj v takem stanju v kakršnem se je žal znašala in da nikakor ni več svojim državljanom ne pravna in ne socialna tako kot se v svoji Ustavi s tem baha. 

  Upravljanje države ni več dobro in učinkovito, pa tudi pošteno ne, za to ker je dokazano koruptivno na strani ravnanj njenih funkcionarjev in uslužbencev. Slednje pa ljudem na socialnem robu, ljudem, ki so  izključeni, brezposelni, obubožani in osiromašeni, oropani dostojanstva, časti in ponosa ter lastnega premoženja, pa ne ponuja odgovora na vprašanje: Kako naprej ? Ljudje ne bodo dolgo nasedali praznim in že oguljenim besedam politične srenje, pri čemer sploh ni več pomembno ali gre za levo ali desno politično opcijo. Obe politični opciji sta popolnoma iztrošeni in sta v zadnjih več kot dvajsetih letih dokazali, da sta razsipni in inkriminirani ter za to v ljudeh nista sposobni vzbuditi občutka poštenosti in pravičnosti pravih upravljalcev z dravo. S takšnim svojim delovanjem pa leva in desna politična opcija ne prinašata upanja v boljši jurti, pa tudi ne izražata več nobenega razumevanja položaja šibkejših in ne odločnosti reševanja njihovih problemov, ampak ravno nasprotno.

  V Sloveniji v resnici ne obstaja več nobena pravičnost in se le o njej razlaga v prazno.   

  Da je temu tako, pa govorijo številna dejstva in položaj v katerem se je znašlo naše drušrvo, ki je nenehno preganjano in zatirano. Za vsako soje javno opozorilo v javnisti, na napake režima je napadeno tako, da je predsedbik društva ovaden in kazensko preganjan, pa tudi zapiran po slovenskih zaporih, v katerih je mučen in poniževan, njegovo človeško dostojanstvo pa vsel v precejšnji meri razvrednoteno. Očitno je, da je čas za korenite spremembe, a to je sila zahtevno delo.

  Tako zahtevnega dela pa CZPNN ne more opraviti samo. Tako delo lahko opravimo skupaj vsi ali vsaj pretežni del slovenskih državljanov, ki jim je mar za blaginjo vsake Slovenke in Slovenca, vsakega prebivalca naše dežele, vseh v Evropi in na svetu.  

  Na našo žalost smo Evrope, ki njaj bi bila naš razširjen dom. V njo smo vsaj nekateri veselo vstopali, a nismo ravno prepričani v to, da je taka naša poteza tudi bila dobra in da je prinesla vse od tistega kar smo od nje kot taki  pričakovali. Namreč, boljših možnosti za preživetje vseh nismo dosegli do današnjega dne. Zakj je temu tako, pa ni težko uganiti. 

  Pa srečno v letu 2016!

             CZPNN.

  Galerija slik

  Zadnje objave

  Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

  1065 ogledov

  ODHOD VELIKEGA BORCA
  https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

  Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

  1362 ogledov

  KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
  Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

  Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

  2348 ogledov

  NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
  Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

  Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

  2186 ogledov

  NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
  Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

  Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

  2382 ogledov

  MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
  Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

  Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

  4154 ogledov

  KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
  Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

  Zadnji komentarji

  Prijatelji

  Dajana Babiččuk kobalMiran PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

  NAJBOLJ OBISKANO

  VSE NAJBILJŠE OB MEDNARODNEM DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC