IZGUBLJENI RAJ SLOVENSKEGA SODSTVA
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Nedelja, 6. december 2015 ob 00:15

Odpri galerijo

EM: IZGUBLJENI RAJ SLOVENSKEGA SODSTVA
IZGUBLJENI RAJ SLOVENSKEGA SODSTVA

Slovensko sodstvo danes prav gotovo spada v sam vrh evropske skorumpiranosti in neučinkovitosti.
Na to bi lahko sklepali že iz podatka, da tja menda spada slovenski management, podatka, ki je nekatere presenetil pred mesecem dni. Zdrava pamet nam pove, da v neki družbi ne more biti skorumpiran management, če ni skorumpirano tudi sodstvo.
To nam dokazujejo tudi preverjeni podatki. Po številu sodnikov na prebivalca prekašamo vse srednjeevropske in zahodnoevropske države. Obenem imamo daleč največ »zastaranih primerov«, pa sojenj v nenormalnem roku, pa evropskih kazni za to. Po povprečni dolžini trajanja posameznega procesa več kot dvakrat presegamo evropsko povprečje. Po številu sodb, ki potujejo »navzgor in navzdol«, prav tako bistveno presegamo vse evropske standarde: sodniki sami sebi dajejo delo.
Še bolj katastrofalno sliko dobimo, če štejemo število »sodnih zmot«, ki kasneje zahtevajo popravke, pogosto zelo drage. Če naša policija zajame preko 80 tujih državljanov na osnovi evropske tiralice, jih sodniki ne uspejo tujim sodiščem, ki jih zahtevajo, izročiti niti tri četrtine. Evropa je zgrožena in protestira.
Blamaže tipa »Hilda«, »prijatelji v stečaju«, »Milica Makoter«, »balkanski bojevnik«, »Bavčar« (vis a vis Kordež!), »primer celjskega sodnika« itd se kar vrstijo in vrstijo, odgovorni v sodstvu pa ne prevzemajo nobene odgovornosti. Zavračajo kritike in zahtevajo »nedotakljivost sodišč«!
Tudi moja osebna skušnja s sodstvom je katastrofalna. V primeru »opozorilnega mimovoza tovornjakov« je Okrožno sodišče na vztrajen pritisk policije in Ministrstva za promet pristalo, da nekaj, kar to ni bilo, mimo vseh zakonov kvalificira kot prekršek, in kaznovalo samo en del voznikov oz podjetij, ki se je tega mimovoza udeležilo (podatke so imeli o vseh!). Toda kako kaznovalo! Eni so za ta prekršek dobili kazen v višini 50 evrov, drugi, na istem sodišču, za prav isti »prekršek«, 2.000 evrov! Očitno je sodišče odločalo na osnovi barve oči! Katastrofa!
Od takrat imam o slovenskem sodstvu negativno mnenje.

JANŠEVA ENIGMA

Obsodba Ivana Janeza Janše za korupcijo v primeru »Patrie« je razdelila slovensko javnost. Verjetno je bilo nekaj več ljudi prepričanih, da je pravična, kot tistih njegovih »sledilcev«, ki so trdno prepričani, da je konstrukt. (Toda slednji bi bili v to prepričani, tudi če bi ga dobili z denarjem v torbi).
Največ pa je bilo seveda tistih, ki sodišču (in sodbi!) kratko malo ne zaupajo, po vsem, kar doživljamo zadnjih deset let v tem našem sodstvu. Ne dvomim, da bi morali Janšo obsoditi že zdavnaj, tako za njegove nečedne posle z orožjem (to, da ni upal sprožiti tožbe proti novinarjema, ki sta o tem spisala knjige, pove vse o njegovi krivdi!) kot za »Depalo vas«. Toda hkrati se zaveda, da g. Janša ne bi bil nikoli obsojen, če bi bila vrhovna tožilka gospa Brezigarjeva ali pravosodni minister g. Šturm .

KAJ VPLIVA NA TAKO NEPOŠTENOST SODIŠČ?

Predvsem štirje dejavniki:
- denar;
- ideologija;
- pritisk politike;
- nesposobnost sodnikov.

Prejemanje podkupnin v obliki denarja je mogoče najtežje dokazovati, toda nobenega dvoma ni, da je tega pri nas veliko. Spomnim se, da je pred časom v dokaj resnem časopisu izšla celo nekakšna tabela s »cenami sodnikov«. Ne spomnim pa se, da bi bila ta objava kdaj sankcionirana kot neresnična ali žalitev. Sicer pa afera »prijatelji v stečaju« situacijo dobro ilustrira, še več pa pove dejstvo, da so jo sodniški vrhovi pometli pod preprogo, da se klopčič ne bi začel odvijati predaleč.
Ideološki vpliv na dojemanje pravice, resnice in krivde, je v tako bipolarni družbi, ko je naša, enormen, in vodi v posebej srdit boj vsake strukture za imenovanje »svojih« sodnikov. Pri delu običajnih sodišč ta ideološka kontaminiranost posameznih sodnikov še ni tako opazna, kristalno jasno pa se pokaže na najbolj nepravem mestu: pri Ustavnem sodišču, ko obrne plašč po vetru slovenske politike!
Pritisk politike je vseskozi prisoten – in učinkovit! Deloma zato, ker slovenska politika nima nobenih manir glede te veje oblasti, deloma zato, ker je vrsta sodnikov obremenjena z drugimi grehi in mora popuščati tem »svetovalcem«! Predvsem pa se kaže v dejstvu, da vrsta kaznivih dejanj, čeprav so bila dokumentirana, nikoli ne pride na sodišče ali pa so odpravljena s smešnimi kaznimi.
Nesposobnost sodnikov je relativna stvar in je pogojena z izjemno zapletenostjo naše zakonodaje. Do nje prihaja v prvi vrsti zato, ker se zakonodajalcu vselej »mudi« in ne uskladi novih zakonov s starimi, deloma zato, ker so poslanci kot izvajalci strankarskih odločitev in dogovorov per definicionem nedorasli svoji vlogi, kar s pridom izkoriščajo tisti, ki pripravljajo zakone za svoje »posebne potrebe«. In tega ni malo!

KAKO IZ TEGA USMRAJENEGA MOČVIRJA?

Najprej je treba ko samovšečne, abotne in nevarne zavrniti zahteve sodnih oblasti, da družba, v tem primeru politika, ne sme poseči v sistem sodne organiziranosti. Misel, ki sem jo zadnjič slišal (mislim, da od g. Vlaja) in gre nekako takole, da »bo sodstvo samo rešilo te težave«, je tako bizarna, tako idiotska, da spodkopuje samo sodno paradigmo. Če lahko nek lobi ali neka mafija sama reši te svoje nezakonite zadeve, zakaj jim potem sploh sodimo?!
Seveda s tem ne trdim, da je celotno sodstvo ena sama mafija, toda znotraj njega je polno lobijev in kriminalnih združb z ogromnim vplivom.
Torej je jasno, da mora družba ukrepati. Kako?
Treba je vzpostaviti politični in civilno družbeni nadzor nad sodstvom.
Treba je premisliti, ali je v tako ideološko razklani družbi, ko je naša, dosmrten mandat sodnikov sploh smiseln. Če ga bomo obdržali, je treba dvigniti starostno mejo in uvesti nekaj predhodnih začasnih imenovanj, ter uvesti izhodna vrata (»kazensko odpuščanje sodnikov«).
Treba je poenostaviti sodne procese ter sodno zakonodajo in prakso prilagoditi evropski.
Treba je penalizirati sodnike za sodne zmote; tako direktno kot sistemsko (objektivno!) odgovorne!
Treba je negativno oceniti (odtegniti vse nagrade, itd) sodnike na nižjih ravneh, če višja sodišča spremenijo ali zavrnejo njihovo sodbo, ne da bi se pojavili novi dokazi.
Treba je odpustiti sodnike, katerim so primeri zastarali.
Treba je razmisliti, ali ohraniti odprto (s)prehajanje med odvetniki, tožilci in sodniki (ter politiko!). Nisem še videl pokvarjenega odvetnika, ki bi postal pošten sodnik

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1065 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1362 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2348 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2186 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2382 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4154 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

IZGUBLJENI RAJ SLOVENSKEGA SODSTVA