KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN NEHUMANO RAVNANJE Z LJUDMI V SLOVENSKIH ZAPORIH - PRVI DEL
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Sobota, 28. november 2015 ob 22:42

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadtor iz Lesc (CZPNN) javno objavlja poročilo ZPKZ Koper, Ankaranska cesta št. 3, Koper, ki ga zastopa direktor Dušan VALENTINČIČ,  oziroma njegovega Odeelka v Novi Gorici, Pod vinogradi št. 2, Nova Gorica, ki ga zastopa vodja oddelka Daniječa DEVČIČ. 

Poročilo, ki ga objavljamo v nadaljevanju je bilo sestavljeno na zahtevo tovariša Jožeta PODRŽAJA, ki uraduje v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij – Generalnemu uradu, Jesenkova št. 3, v Ljubljani, po tem, ko so predstavniki za javnost društva CZPNN obvestili javnost o nehumanem ravnanju z predsednikom društva CZPNN in  borcem za človekove pravice Radetom STANIĆ in o krešenju njegovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je v ZPKZ Koper - Oddelku v Novi Gorici prestajal kazen v trajanju 1 (en) mesec in 15 (petnajst) dni zapora. Poročilo je označeno z št. 720-1905/2015/3, in datirano z dne 23.10.2015. To poročilo v svoji vsebini dejansko prikriva nehumano ravnanje z ljudmi v ZPKZ Koper - Oddelku v Novi Gorici in krešenje njihovih človekovih pravic.   

VSEBINA POROČILA

ZADEVA: Stanić Rade, obsojenec, poročilo.

Obsojenec je kazen 1 (en) mesec in 15 (petnajst) dni zapora izrečeno s sodbo Okrajnega sodišča v Kranju oprav. št. I K 25261/2010, z dne 15.04.2014, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani oprav. št. II KP 25261/2010, z dne 15.04.2015, zaradi kaznivega dejanja pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja po 1. odstavku 282. člena KZ-1, nastopil dne 30.09.2015. Iztek kazni ima 15.11.2015. Na prestajanje kazni je bil priveden. Obsojenec ima štiri odprte kazenske postopke na Okrožnem sodišču v Kranju.

Obsojenec je dne 20.10.2015, v zavodski ambulanti, na prijavnici za obisk pri zdravniku napovedal gladovno stavko, zaradi neustreznosti dietne prehrane, ki jo prejema v lasu prestajanja kazni zapora.

Ob nastopu kazni obsojenca je bilo ugotovljeno, da je sladkorni bolnik in da prejema zdr. terapijo inzulin. Po navodilu zavodske ambulante se za obsojenca Stanić Radeta od začetka prestajanja kazni zapora naroča diabetična prehrana. Obsojencu je izven hišnega reda zavoda dovoljeno, da zaradi bolezni (sladkorna) prejema vsakokrat ob obisku paket s hrano. Ob zadnjem obisku dne 18.10.2015 je bila pošiljka s hrano v enem delu zavrnjena (sarma doma pripravljena, ni pred pakirano živilo). 

Dne 21.10.2015 smo v zavodsko ambulanto posredoval dopis z zaprosilom za zdravniško poročilo ali je obsojencu podeljen gladovno stavkajočega. Gladovno stavko namreč opredeli zdravnik in o tem obvesti zavod glede obsojenčevega zdravstvenega stanja. Prav tako smo ambulanto zaprosili za pisno mnenje zdravnika glede ustreznosti njegove prehrane.

Glede na to, da smo bili seznanjeni, da je obsojenec napovedal gladovno stavko, je bil z njim dne 21.10.202015 opravljen razgovor. Obsojenec je bil vprašan o vzrokih za stavko. Navedel je, da je eden od razlogov ta, da še ni dobil svojega računalnika v uporabo, čeprav mu je bil z strani zavoda odobren. Kot druge razloge navaja še zavrnitev hrane, ki jo je v zavod ob obisku prinesla žena in sicer je šlo za doma pripravljeno hrano (sarmo) ter bivanje na zaprtem oddelku in posledično omejevanje gibanja na svežem zraku. Obsojenec je bol seznanjen s postopkom pregleda tehničnih naprav in da bo takoj, ko bo pregled opravljen  in bo serviser ugotovil primernost, osebni računalnik prejel v uporabo.

Obsojenec je prejel v uporabo osebni računalnik dne 22.10.2015.

Prav tako je bil seznanjen zakaj prestaja kazen na zaprtem oddelku zavoda. Osebni načrt za obsojenca je bil sprejet na strokovni skupini dne 13.10.2015. Obsojenec je bil na razgovoru s socialno delavko dne 16.10.2015 seznanjen z osebnim načrtom. Osebnega načrta ni podpisal, je pa prejel izvod.

Z dovoljenjem vodje oddelka ima obsojenec odobrene obiske, telefoniranje in dopisovanje tudi s prijatelji, BAH ŽIVERT Anje, KOVAČIČ Vilija, PIBER Klemena, STOYANA SVETA, Ive ŽURMAN PAVLIN in Stanislava GABRIJEL.

Dne 22.10.2015 je prišel na razgovor z obsojencem in obisk zavoda g. Jože HORVAT, predstavnik VČP.

Zahteval je kopijo osebnega načrta obsojenca, naloga za izvršitev kazni, odredbe za privedbo na prestajanje kazni. Prosil je tudi, da se mu po el. pošti posreduje potrdilo zdravnika o pregledu obsojenca, da bo lahko pripravil končno poročilo.

Dne 23.10.2015 smo od zavodskega zdravnika dr. Matjaža DIVJAK, prejeli pisno zdravniško potrdilo, da ima obsojenec status gladovno stavkajočega.

Po mnenju zdravnika je dietna prehrana, ki se zanj naroča primerna.

S spoštovanjem

                                                                                        Dasnijela Devčić-vodja oddelka

Poleg tovariša Jožeta PODRŽAJA, je poročilo prejel v vednost tudi, G Valentinčič Dušan, direktor ZPKZ Koper, Ankaranska cesta 3, Koper.

Sledi II. del, z naslovom: "NEVAREN IN BEGOSUMEN V ZAPRTEM ODDELKU.

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

965 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1219 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2195 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2051 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2245 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3988 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN NEHUMANO RAVNANJE Z LJUDMI V SLOVENSKIH ZAPORIH - PRVI DEL