GORENJSKA SODNA MAFIJA V KRČU LASTNEGA KOLEKTIVNEGA ORGAZMA
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Petek, 27. november 2015 ob 12:27

Odpri galerijo

Pisali smo že o lažiranem kazenskem postopku, ki ga je nad Civilnim združenjem za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc (CZPNN) in nad njegovim predsednikom Radetom Stanićem izvedlo Okrajno sdišče v Kranju oziroma v njegovem imenu takratna okrajna sodnica posameznica Milena TURUK. V tem lažiranem kazeskem postopku so predsedniku navednega društva očitali, da je skrival obsojenega in storil kaj drugega, da se ne bi izvršila kazen zapora tako, da naj bi od 01.07.do 14.08.2009 na neznani lokaciji nekje na Gorenjskem skrival takrat obsojenega Petra B. iz Kranja, zaradi tega pa naj proti njemu nebi policisti mogli izvršiti prisilne odredbe zaradi prestajanja kazni v trajanju 1 leto in 1 mesec zapora. 

Žal v tem skrajnje nepoštenem kazenskem postopku na Okrajnem sodišču v Kranju je obveljalo le nepošteno sojenje, vsi dokazi proti obtožnici Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, pa so padli v vodo.

V kazenskem postopku je bilo med drugim kršeno določilo iz d. točke Evropske konvencije o varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki pomeni kršenje pravice obdoženega do izvajanja dokazov. V resnici pa je to najhujša oblika kršitve Evropske konvencije za človekove pravice, ki jo lahko zagreši sodnik v kazenskem postopku. 

Da bi predsednik CZPNN ali navedeno društvo resnično skrivalo obsojeneha Petra B., ni nikoli bilo pravno veljavno dokazano, za to je kazenski postopek imel vse znake lažiranega kazenskega postopka, samo sojenje kot tako, pa vse potrebne znake nepoštenega sojenja, ki ga določa 6. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Pisali smo tudi o tem, da je okrajna sodnica Okrajnega sodišča v Kranju Milena TURUK v lažiranem kazenskem postopku predsedniku CZPNN za nedokazano kaznivo dejanje pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja, ki ga sankcionira 282. člen Kazenskega zakonika - a (KZ-1) izrekla zaporno kazen v trajanju 1 mesec in 15 dni zapora. V navedenem kazenskem postopku. 

Domneva se tudi, da naj bi motiv za taki lažiran kazenski postopek bil kolektivni orgazem gorenjske sodne mafije oziroma akterjev vpletenih v ta lažirani kazenski postopek.

Do pospešenega kolektivnega orgazma Gorenjske sodne mafije je prišlo dne 30.09.2015 popoldan, okoli 16:00 ure, ko je radovljiška policija na podlagi sodne odredbe Okrožnega sodišča v Kranju, ki jo je podpisala predsednica tega Okrožnega sodišča Janja Roblek na Občini v Radovljici aretirala predsednika CZPNN in ga odpeljala na prestajanje kazni zapora v zapore v Novo Gorici, kar je gorenjsko sodno mafijo pripeljalo do ekspanzije njenega kolektivnega orgazma. 

Po podatkih vira CZPNN, ki je blizu Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju in Okrajnem sodišču v Kranju ter Okrožnem sodišču v Kranju sodeč, v tej zadevi ni šlo le za edini motiv gorenjske sodne mafije v obliki doživetja kolektivenga orgazma akterjev vpletenih v ta kazenski postopek ampak, je šlo tudi za to, da so realiziri obljubljeno napredovanje takratne okrajne sodnice Okrajnega sodiščla v Kranju Milene TURUK na mesto okrožne sodnice v Okrožnem sodišču v Kranju in takratne Okrožne oziroma Višje državne tožilke v Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju Irene ZUPAN KUZMA na mesto vrhovne državne tožilke v Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije v Ljubljani.

Po zadnjih podatkih vira CZPNN obe osebi sta že napredovali in delujeta na svojih novih delovnih mestih.

Kdo sta navedeni dve osebi.

Za obe navedeni osebi se sumi, da naj bi bili potomki staršev, ki naj bi bili "okrašeni" z Udbo-Komunistično ideologijo oziroma s tako preteklostjo svojih staršev, za to naj bi obe osebi v gnilem in iztrošenem ter inkriminiranem slovenskem pravosodju uživali precejšnje privilegije v katere sodi tudi njuno napredovanje v službi.

Pogoj za njuno napredovanje v službi, pa naj bi bil tudi brezpogojna izpeljava lažiranega kazenskega postopka, ki je bil izveden proti predsedniku CZPNN. Po najnovejših podatkih vira CZPNN, naj bi po realizaciji lažiranega kazenskega postopka, ki je bil izvršen proti predsedniku CZPNN obe osebi tako kot jima je bilo obljubljeno tudi napredovali v službi in sicer:

 1. Okrožna oziroma Višja državna tožilka iz Okrožnega državnega tožiostva v Kranju Irena ZUPAN KUZMA v vrhovno državno tožilko v Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije v Ljubljani.
 2. Okrajna dodnica Milena TURUK iz Okrajnega sodišča v Kranju v okrožno sodnico v Okrožnem sodišču v Kranju.

Po podatkih istega vira, pa naj bi obe osebi že zasedli svoja nova delovna mesta, ki so posledica njunega obljubljenega in potem tudi realiziranega napredovanja, seveda za občutno višjo plačo za denar slovenskih davkoplačevalcev. Obe uvodoma navedeni uradni osebi naj bi bili obremenjeni s precej utemeljenim sumom v to:

 • da naj nebi imeli dosežene visoke šolske izobrazbe (uspešno dokončane pravne fakultete),
 • da naj nikoli nebi opravili potrebnega sodniškega pripravništva,
 • da naj se nikoli nebi priglasili k opravljanju pravosodnega izpita,
 • da naj bi potrdilo (sklep) o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu prejeli kot darilo za to ker naj bi bili "naši", 
 • da naj bi tako potrdilo zlorabili pri Sodnem svetu Republike Slovenije za to, da naj bi si izposlovali "napotnico" za Državni zbor Republike Slovenije zaradi izvolitve v sodniško funkcijo,
 • da naj bi tako potrdilo in sklep Sodnega sveta Republike Slovenije zlorabili v Državnem zboru Republike Slovenije zaradi dosega izvolitve v sodniško funkcijo, 
 • da naj bi v Državnem zboru Republike Slovenije bili protipravno izvoljeni v sdniško funkcijo,
 • da naj bi se sicer protipravno priglasili k opravljanju pravosodnega izpita, 
 • da sta pri pisnem delu tega izpita goljufali tako,
 • da naj bi jima pisno nalogo pisnega dela pravosodnega izpita pisali drugi (da naj v spisu o pravosodnem izpitu, ki se glasi na njuno ime, nebi imeli svoje pisne naloge napisane z svojim oziroma sebi lastnim rokopisom), 
 • da naj bi v spisu imeli svojo pisno nalogo napisano s svojim lastnim rokpisom, ki naj bi jo prepisali od drugugih (gladki in tekoči rokopis),
 • da sta zagrešili tudi druge nepravilnosti. 

Vse te nepravilnosti pa naj bi aktivno prikrivalo Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije v sodelovanju, Uradom za varovanje osebnih podatkov in Upravnim sodiščem Republike Slovenije v Ljubljani, ki tako kot ministrstvo za pravosodje ne želita opraviti svojega dela in razkriti resnice o pravosodnem izpitu navedenih dveh oseb in drugih uradnih oseb, ki naj bi za to po krivdi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije imele z Republiko Slovenijo sklenjeno nično delovno razmerje, z vsemi posledicami, ki tej barabiji sledijo.        

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

965 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1219 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2195 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2051 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2245 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3988 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

GORENJSKA SODNA MAFIJA V KRČU LASTNEGA KOLEKTIVNEGA ORGAZMA