CIVILNO ZDRUŽENJE ZA PRAVIČNOST, NAPREDEK IN NADZOR IZ LESC (CZPNN) BO ZAHTEVALO PREISKAVO
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Sreda, 25. november 2015 ob 14:55

Javnost obveščamo, da CZPNN načrtuje takoj po novem letu 2016 pri Vladi RS vložiti svojo zahtevo za uvedbo preiskave, za ugotavljanje pravilnosti izobrazbe slovenskih funkcionarjev, ki so postavljeni v sledečih segmentih slovenske državnosti in sicer,

- v notariatih,  

- v advokaturi,

- v državnem tožilstvu,

- v sodstvu in

- državnem pravobranilstvu.

Namreč, CZPNN razpolaga z podatki in dokumenti, ki kažejo na utemeljen sum o tem, da naj bi mnogi slovenski funkcionarji (notarji, odvetniki, državni tožilci, sodniki in državni pravobranilci), imeli z Republiko Slovenijo sklenjeno nično delovno razmerje in da naj bi kot taki opravljali uvodoma navedene funkcije, ne da bi bili to za kar se v resnici izdajajo. Ta problematika naj bi se nanašala na izobrazbo navedenih funkcionarjev, ki naj bi kot taki pri sklenitvi delovnega razmerja z Republiko Slovenijo med drugim morali imeti uspešno opravljen pravosodni izpit oziroma pravniški državni izpit, ki naj bi ga bodi si nikoli nebi opravljali ali pa so ga opravili mimo vseh zakonskih pravil, ki urejajo področje izobraževanja slovenskih notarjev, odvetnikov, državnih tožilcev, sodnikov in državnih pravobranilcev, ker pa naj tega pogoja funkcionarji nebi izpolnili naj bi se jih utemeljeno sumilo, da naj bi bili pravosodni goljufi, plagiatorji in šušmarji.  

S to problematiko naj bi se aktivno ukvarjalo CZPNN že skoraj osem let in sicer od prvega decembra leta 2007 pa vse do današnjega dne. Vsa prizadevanja tega društva, da bi prišlo do resnice o izobrazbi slovenskih notarjev, odvetnikov, državnih tožilcev, sodnikov in državnih pravobranilcev, pa naj bi bila zaman. To pomeni, da naj bi slovenska javnost ves ta čas od 1.12.2007 dalje do današnjega dne bila obremenjena z dvomom o pravilnosti izobrazbe teh slovenskih funkcionarjev in tega dvoma naj nebi želela več prenašati. V osmih letih iskanja resnice o izobrazbi slovenskih funkcionarjev, naj bi (CZPNN) razkrilo tudi akterje, ki naj bi  vsa ta leta to resnico aktivno prikrivali, to naj bi bili sledeči akterji:  

- slovenska politika - leve politične opcije,

- Vrhovno sodišče Republike Slovenije,

- Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije,

- Varuh za človekove pravice Republike Slovenije,  

- Urad za varstvo osebnih podatkov Slovenije in  

- Upravno sodišče Republike Slovenije.

Da pa naj bi v Republiki Sloveniji šlo za nesposoben in neizobražen kader, ki zaseda funkcije v uvodoma navedenih petih segmentih slovenske državnosti, pa naj bi potrjevali mnogi znaki, ki naj bi kazali na ro, da naj bi Republika Slovenija bila tik pred bankrotom.

Za tako stanje v državi, pa naj bi bilo izključno odgovorno slovensko pravosodje, ki namesto da bi ugotovilo vzroke za propadanja  Republike Slovenije,  naj bi te nepravilnosti v sebi samem vztrajno prikrivalo in valilo krivdo na slovenske državljanke in državljane. Zato maj bi pri slovenski javnosti "izbil dno" utemeljen sum o tem, da naj ključni funkcionarji, ki naj bi jim bili zaupani v vodenje in upravljanje vseh pet segmentov slovenske državnosti bili brez potrebne izobrazbe in sicer, da bodi si naj nebi imeli uspešno opravljenega pravosodnega izpita ali pa da naj bi ta izpit opravili mimo vseh zakonskih določil, ki naj bi urejali to sicer zelo zapleteno področje. Slovenski pravosodni funkcionarji naj nebi izpolnjevali enega od osnovnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja z Republiko Slovenijo, to je uspešno opravljenega pravosodnega izpita oziroma pravniškega državnega izpita, kar naj bi imelo za posledico, da naj bi slovenski funkcionarji z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.

Ker Republika Slovenija že osem let ne sliši na zahteve svojega ljudstva, s katerimi ljudstvo od ne zahteva razkritje resnice o izobrazbi njenih funkcionarjev, pa bo slovensko ljudstvo prvi delovni dan po novem letu 2016 pri Vladi Republike Slovenije in drugih pristojnih organih vložilo svojo pisno zahtevo, s katero bo zahtevalo, da Republika Slovenija javnosti razkrije resnico o izobrazbi njenih funkcionarjev in o pravilnosti njihovega delovnega razmerja, ki ga imajo sklenjenega z njo, za katerega se sumi, da je nično.

POZIV JAVNOSTI

CZPNN obenem poziva vso slovensko javnost (državljanke in državljane Republike Slovenije), da se začne organizirati za javna zbiranja, ki bodo od dne 31.01.2016 organizirana pred Državnim zborom Republike Slovenije, če bo to potrebno. Javna zbiranja pa bodo potrebna v primeru, če bo Republika Slovenija še naprej vztrajala pri prikrivanju nepravilnosti v svojem pravosodju, zlasti če bo vztrajala pri prikrivanju nepravilnosti povezanih z izobrazbo njenih funkcionarjev, ko gre za uspešno opravljen  pravosodni izpit, kot eden od ključnih in neizogibnih pogojev, za pravilno sklenjeno delovno razmerje z Republiko Slovenijo, za katero se utemeljeno sumi, da je nično.

Protesti bodo prvič javni, za to slovenske državljanke in državljane vljudno prosimo, da se na proteste prijavljajo preko naše spletne strani z naslovom www.czpnn.si in sicer preko obrazca »pristojna izjava«. Povezava do te pristopne izjave pa je sledeč: http://www.czpnn.si/index.php/pristopna-izjava.

V CZPNN smo prepričani, da bo slovenska politika za zadostitev svojim privilegijem popolnoma uničila nas, naše otroke, vnuke in pravnuke, za to vabimo državljanke in državljane k pristopu v čim večjem številu.

Lepo pozdravljeni !

Vaše CZPNN

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

965 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1219 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2195 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2051 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2245 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3988 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

CIVILNO ZDRUŽENJE ZA PRAVIČNOST, NAPREDEK IN NADZOR IZ LESC (CZPNN) BO ZAHTEVALO PREISKAVO