SKUPNO SLOVENSKIM SODNIKOM IN TATOVOM
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Torek, 24. november 2015 ob 12:28

SLOVENSKA POLICIJA IN TAT

Nekega dne so v neki trgovini v Ljubljani kamere zaznale, da tat po trgovini krade razne izdelke in jih spravlja v svoj nahrbtnik. Ko pa je "nabasal" nahrbtnik se je mimo blagajne odpravil iz trgovine. Pred trgovino se je tat srečal z dvema policistoma, ki sta ga ustavila in legitimirala. Policista sta tatu tudi povedala, da so ga v trgovini zaznale kamere kako krade izdelke in jih spravlja v svoj nahrbtnik. Seveda je tat policiji krajo izdelkov odločno zanikal, še več, policista je tat vprašal za kakšnega človeka ga imata ter ju ozmerjal z besedami kako ju ni sram, da ljudi razglašajo za tatove in da očitno nimata drugega dela.  

Ko pa sta policista od tata zahtevala, da pokaže vsebino svojega nahrbtnika, pa je to tat odločno odklonil. Na to sta policista tata odpeljala na policijsko postajo in brez njegove privolitve pregledala vsebino njegovega nahrbtnika ter v nahrbtniku našla ukradeno blago iz trgovine. Temu je sledilo vračilo blaga v oškodovano trgovino, tat pa je končal v kazenskem postopku zaradi tatvine.

SLOVENSKI SODNIK

Nekega dne v letu 2007 se je na javnost obrnila Civilna iniciativa "ROKOPIS" iz Maribora in javnost seznanila s tem, da se sumi, da slovenski sodniki iz štajerske regije nimajo pravilno in zakonito opravljenega pravosodnega izpita (sedaj pravniškega državnega izpita), da nikoli niso pridobili visokošolske izobrazbe, da nikoli niso opravili sodniškega pripravništva, da so potrdila o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu prejeli kot darilo, da se nikoli niso pravilno in zakonito priglasili k opravljanju pravosodnega izpita, da so tisti, ki naj bi se priglasili k temu izpitu to storili protipravno in da so kršili pravila, ki veljajo za pisni del tega izpita, da so določenim takratnim kandidatom za pravosodni izpit (sedaj sodnikom) pisno nalogo pisali drugi in da za to v spisih o pravosodnem izpitu nimajo pisnih nalog, ki naj bi bile izpisane z njihovim lastnim rokopisom, da so nekateri kandidati (sedaj sodniki) svojo pisno nalogo sicer pisali sami, a da so jo prepisali od drugih, da so na ta način protipravno (s plagiati) pridobili potrdilo o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu, da so tako nezakonito potrdilo uporabili kot pravo in ga zlorabili pri Sodnem svetu Republike Slovenije, da so si izposlovali "napotnico" za Državni zbor Republike Slovenije zaradi izvolitve v sodniško funkcijo, da so v Državnem zboru Republike Slovenije zlorabili dokumentacijo (potrdilo o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu in sklep Sodnega sveta Republike Slovenije) kot prava, za to da jih je Državni zbor Republike Slovenije izvolil v sodniško funkcijo, da so pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje, da so kot lažni sodniki (ki to sploh niso) bili nagrajeni s trajnim sodniškim mandatom, da o drugih privilegijih sploh ne govorimo. 

Javnost je za to posumila, da ni s pravosodnimi izpiti narobe samo v štajerski regiji in da je v drugih regijah lahko tudi kaj s temi izpiti narobe. Za to je javnost v začetku leta 2008 na Okrožnem sodišču v Kranju in na Okrajnem sodišču v Kranju pisno vprašala v teh dveh sodiščih zaposlene sodnike, kako je kaj z njihovim pravosodnim izpitom in ali je imajo v spisih svoje pisne naloge napisane s sebi lastnim rokopisom ? Na slednje vprašanje tamkajšnji sodnice in sodniki niso nikoli odgovorili. Za to je javnost za odgovor na to vprašanje zaprosila Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, ki je javnosti zagotovilo, da je z izobrazbo slovenskih sodnikov vse v najboljšem redu in zakonito. Še več, na javnost so z strani države Slovenije leteli očitki, češ kaj se javnost sploh gre in kako si sploh upa dvomiti v izobrazbo slovenskih sodnikov. Nekaj »radovednih« predstavnikov slovenske javnosti je zaradi svoje »radovednosti« končalo v kazenskem postopku ker so jim slovenski državni tožilci očitali kaznivo dejanje razžalitve, s katerim naj bi določene slovenske sodnije brez razloga celo razžalili ali žaljivo obdolžili.

Ko pa je javnost od Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije zahtevala vpogled v spise o pravosodnem izpitu vrlih »zakonitih« kranjskih okrožnih in okrajnih sodnikov je pri ministrstvu za pravosodje najprej prišlo do hudega odpora do resnice, češ kaj ima slovenska javnost za iskati v spisih o pravosodnem izpitu, ki so last kranjskih okrožnih in okrajnih sodnikov. Ko pa je pri svoji zahtevi po vpogledu v spise in zahtevi za izdajo overjenih kopij iz spisa javnost vztrajala, pa je lahko javnost dobila le navadne in ne overjene fotokopije določenih dokumentov, ki so vsebina spisov o pravosodnem izpitu kranjskih okrožnih in okrajnih sodnikov. Drava Slovenija žal nikoli ni javnosti pokazala sledečih dokumentov:

-          podatkov o prejšnjih zaposlitvah takratnih kandidatov za pravosodni izpit (sedaj slovenskih sodnikov),

-          podatkov o njihovih mentorjih in ocenah med opravljanjem sodniškega pripravništva,

-          podatkov in dokumentov o sodniškem pripravništvu na sploh in,

-      pisnih nalog (rokopisov) takratnih kandidatov ter sedaj slovenskih sodnikov (v konkretnem primeru kranjskih okrožnih in okrajnih sodnikov).

Tako je slovenska javnost, ki jo predstavlja Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc (CZPNN) ostala brez svoje pravice do vpogleda v spise takratnih kandidatov za pravosodni izpit (sedaj okrožnih in okrajnih sodnikov), ki za debele denarce opravljajo svoje funkcije v Okrožnem sodišču v Kranju in v Okrajnem sodišču v Kranju. Predstavniki javnosti pa tako nikoli niso uveljavili svoje pravice vedeti kdo jim v sodnih postopkih v resnici sodi, sodniki, ki lahko javno dokažejo, da so pravilno in zakonito opravili pravosodni izpit in tako izpolnili eden od ključnih pogojev za zakonito sklenitev delovnega razmerja z Republiko Slovenijo ali sodni goljufi, plagiatorji in šušmarji.

 

PROBLEM V DRUGOSTOPENJSKEM IN VRHOVNEM SODSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE

Ko so predstavniki javnosti začeli v svojih lastnih sodnih postopkih uveljavljati svojo pravico vedeti kdo jim  sodi, pa se je sum v pravilnost izobrazbe slovenskih sodnikov razširil tudi v segment slovenskega višjega sodstva. Najbolj problematično pri tem je Višje sodišče v Ljubljani, kar je javnost dobesedno prisililo v sum, ko gre za pravilnost in zakonitost izobrazbe višjih in vrhovnih sodnikov kot nekdanjih kandidatov za pravosodni izpit, s tem pa tudi sum v pravilnost in zakonitost njihove sklenitve delovnega razmerja z Republiko Slovenijo, za katerega se sumi da je nično.

DO KAM SEGA PRAVNOST SLOVENSKE DRŽVE ?

Glede na vse do sedaj navedeno, pa lahko sklepamo, da se slovenski sodniki oziroma slovenska država v določenem trenutku obnaša kot tatovi, ki kradejo po slovenskih trgovinah, saj tatovi vselej zanikajo svoje kraje, sodniki pa to, ali so sploh sodniki in ali je vse v redu z njihovo izobrazbo. Če je uspešno opravljen pravosodni izpit bivših kandidatov za ta izpit (sedaj slovenskih sodnikov) eden od ključnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja sodnika z Republiko Slovenijo, potem takem javnost razpolaga z utemeljenim sumom v pravilnost in zakonitost izobrazbe slovenskih sodnikov, ki javnost sili v sum, ki kaže na to, da so slovenski sodniki z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje. Iz tega utemeljenega suma, pa izhaja sum v to, da slovenski sodniki resnično niso sodniki in da je njihovo mesto med slovenskimi goljufi, plagiatorji in šušmarji.

Vse to pa javnost pripelje do tega, da javnost vidi svojo domovino Republiko Slovenijo kot pravno državo samo v zapiranju tatov, ki kradejo po trgovinah, ali pa tudi pri tem ne.

Res je sicer, da slovenska javnost nima v državi vloge policista, a se žal ne more sprijazniti z zelo obremenilnim dvom v izobrazbo slovenskih notarjev, odvetnikov, državnih tožilcev, sodnikov in državnih pravobranilcev. To je tudi razlog za to, da se bo javnost še naprej ukvarjala u iskanjem odgovora na to ali je z izobrazbo teh ljudi (funkcionarjev) vse pravilno in zakonito, pa če je to Republiki Sloveniji prav ali pa če ni.

Lep pozdrav !

Opeharjena slovenska javnost.    

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

965 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1219 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2195 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2051 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2245 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3988 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

SKUPNO SLOVENSKIM SODNIKOM IN TATOVOM