CZPNN NE BO IZVRŠILO ZAČASNE ODREDBE IP
Društvo CZPNN

Ponedeljek, 14. september 2015 ob 14:14

Po počitnicah, ki so za društvo CZPNN trajale vse do 10.09.2015, so se nad društvom zgrnili "črni oblaki." Tokrat je črne oblake nad društvo poslal Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, (v njegovem imenu državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov tovarišica Katarina MEDVED). Njene aktivnosti so med počitnicami bile zelo živahne tako, da se dobiva vtis kot, da imenovana nebi imela drugega dela kot da "društvu CZPNN pije kri."

Imenovana je v najbolj strogem delu poletja opravila sledeče aktivnosti:

Dne 05.06.2015:

Tovarišica državna nadzornica Katarina MEDVED izdala in na društvo CZPNN naslovila, sledeče dokumente: 

ZAČASNO ODREDBO: št. 0613-138/2015/8, z dne 05.06.2015

 1. Zavezanec mora v roku 1 dneva od vročitve te odločbe s spletnega profila zavezanca na spletni strani Publlishwall.si iz objave z dne 4.4.2015, naslovljene kot "POZIV ZA DVE ZELO SPORNI OSEBI V SLUŽBI PRI IZVRŠITELJU MARJANU HOJSU IZ KAMNIKA", ki se nahaja na spletnem naslovu http//www.publishwall.si/czpnn/post/122390/poziv-za-dve-zelo-sporni-osebi-v-službi-pri-izvršitelju-marjanu-hojsu-iz-kamnika, izbrisati varovane osebne podatke posameznikov Denisa Paternosta in Uroša Dovjaka in sicer podatke o datumu in kraju rojstva, naslovu in kraju bivališča ter poklicu. 
 2. Zavezanec mora najkasneje v roku 1 dne po odpravi nepravilnosti IP posredovati obvestilo o odpravi nepravilnosti in priložiti ustrezne dokaze o odpravi nepravičnosti.
 3. V tem postopku niso nastali posebni stroški.

Dne 07.07.2015:

Pisno obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška št. 0603-58/2015/2, z dne 07.07.2015, z sledečo vsebino: 

"Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju prekrškovni organ) je na podlagi ugotovitev v postopku inšpekcijskega nazora nad izvajanjem določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 862004, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVOP-1), ki ga pod št. 0613-138/2015 vodi zoper Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor, Alpska cesta 62, 4248 Lesce, na podlagi 2. in 6. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05, 51/3007 - ZUstS-A, v nadaljevanu UInfP) ter 50 člena Zakona o preekrških (Uradni list RS št. 29/11-UPBB, s spremembami; v nadaljevanju ZP-1), zoper zavezanca kot odgovorno pravno osebo ter odgovorno osebo pravne osebe po uradni dolžnosti začel postopek za prekrške zaradi storitve prekrškov po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS št. 56/2002, 26/2007; v badaljevanju ZIN). 

Šredmetni postopek za prekrške je bil uačet iz razloga, ker nqaj bi bila pravna oseba Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor, Alpska cesta št. 62, 4248 Lesce,

odgovorna za prekršek

po 5. alineji prve točke 38. člena ZIN

 

Dne 07.07.2015

SKLEP številka 0613-138/2015/11, zd ne 07.07.2015

 1. Začasna odredba informacijskega pooblaščenca št. 0613-138/2015/8 z dne 05.06.2015, s katero je bilo zavezancu Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor, Alpska cetsta 62, 4248 Lesce v 1, točki izreka naloženo, da mora v roku 1 dneva od vročitve te odločbe s spletnega profila zavezanca na spletni strani Publlishwall.si iz objave z dne 4.4.2015, naslovljene kot "POZIV ZA DVE ZELO SPORNI OSEBI V SLUŽBI PRI IZVRŠITELJU MARJANU HOJSU IZ KAMNIKA", ki se nahaja na spletnem naslovu:

pttp//www.publishwall.si/czpnn/post/122390/poziv-za-dve-zelo-sporni-osebi-v-službi-pri-izvršitelju-marjanu-hojsu-iz-kamnika, izbrisati varovane osebne podatke posameznikov Denisa Paternosta in Uroša Dovjaka in sicer podatke o datumu in kraju rojstva, naslovu in kraju bivališča ter poklicu, v 2. točki, pa da mora zavezanec najkasneje v roku 1 dne  po odpravi nepravilnosti IP posredovati obvestilo o odpravi nepravilnosti, je postala dne 24.06.2015 izvršljiva ter se dovoljuje njena izvršba. 

 1. Zavezanec je začasno odredbo informacijskega pooblaščenca št. 0613-138/2015/8, z dne 05.06.2015 dolžan    izvršiti v roku 1 dne odf dneva vročitve tega sklepa na način kot je določen 1. točki izreka pravnomočne           začasne odredbe. Če zavezanec v 1 dne od dneva vročitve tega sklepa ne bo izvršil odredbe iz 1.   točke odločbe informacijskega pooblaščenca št. 0613-138/2015/98, z dne 05.06.2015 bo kot  prisilno sredstvo uporabljena denarna kazen v znesku 800,00 EUR ter izvedeni drugi ukrepi določeni z  Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (Uradni lis RS št. 56/2002 s spremembami in dopolnitvami v nadaljevanju ZIN). 

SKLEP CZPNN

1.      Društvo CZPNN, Alpska cesta št. 62, 4248 Lesce, ne bo izvršilo začasne odredbe, za to ker ni zagrešilo nepravilnosti. 

2.      Društvo CZPNN bo zoper tovrstno nasilje Republike Slovenije uporabilo najprej vsa legalna pravna sredstva, na to še ostala sredstva.

3.      O zadevi se obvesti Evropsko komisijo – Resor za pravosodje.

4.      O zadevi se obvesti Evropsko sodišče za človekove pravice v Strazburgu.

5.      O zadevi se obvestijo tudi drugi organi Evropske skupnosti.

6.      Ta sklep začne veljati z dnem njegovega sprejema, to je z dnem 13.09.2015.

7.      Ta sklep se začne izvrševati takoj.    

V Lescah, dne 13.09.2015 

CZPNN

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1067 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1365 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2351 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2187 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2384 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4155 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana Babiččuk kobalMiran PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

CZPNN NE BO IZVRŠILO ZAČASNE ODREDBE IP