ON - V PRIMEŽU SLOVENSKEGA REŽIMA (II. DEL)
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Sobota, 27. junij 2015 ob 11:51

Gonja proti njemu se je po tiho začela že leta 1997 pa tudi 1998 in 1999 zelo verno stopnjevala. V tej gonji je bilo najbolj čutiti radovljiškega notarja Stanislava (Staneta) Krainerja , ki sta ba motili njegovi dbe gospodarski družbi, ki sta se ukvarjali s posreovanjem v prometu z nepremičninami in Okrajno sodišče v Radovljici, ki je bilo s tem notarjem zelo prijateljsko (pa tudi najverjetneje sorodsveno in politično) povezano. V imenu Okrajnega sdišča v Radovljici je bila angažirana okrajna sodnico in predsednica Danjo Rus, sicer soproga vrlega odvetnika iz Radovljice Zdravka Rusa. V to gonjo so se po tiho vključili tudi predstavniki drugih državnih organov, predstavniki organov samoupravne loklane skupnosti in mnogi nosilci državnih javnih pooblastil. Tudi javni mediji so de pripravljali za izvedbo svojega dela posla. Njemu takrat kot mlademu podjetniku se tudi sanjalo ni o tem, da država s svojimi organi načrtuje uničenje njegovih dveh mladih zasebnih podjeti, njega in njegovovo družino ter njihovo družinsko premoženje. Za uničnje negovoh dveh zasebnih podjetij so tako kot tudi po drugih krajih po Sloveniji so sodišča imela svojo (za)ključno vlogo. V konkretnem primeru je tako (za)ključno vlogo imelo Okrajno sodišče v Radovljici, seveda z roko v roki z Davčno upravo Republike Slovenije, Okrožnim državnim tožilstvom v Kranju in z Policijsko upravo v Kranju. Upravo kriminalistične policije v Kranju. Tako je na vrsto prišlo tudi kriminalno dejanje "kriminalizacije nedolžnih posameznikov." On je trpel kazenskeo-pravno, pa tudi civilno-pravno ukrepanje. To se je počelo tako, da se je poleg ostalih vpletenih v gonjo proti njemu vključila tudi slovenska vrla advokatura. Pozneje se je izkazalo, da je v tej gonji šlo za mafijsko organizirane državne organe in njihove zaposlene posamezike kot uradne osebe, ki glede na svoje delovanje niso imele nič opraviti z kakršnokoli uradnostjo. 

LETO 2000

Tega leta so se na njegovem nepremičnem premoženju (stanovanjska hiša in nekaj zemlje) prvič znašle določene plombe in zaznambe ter prepovedi obremenitve in odtujitve.

S tem je on bil z strani Okrajnega sodišča v Radovljici "učinkovito privezan" tako, da s svojim premoženjem ni več mogel razpolagati niti za nakup zdarvil za bolne otroke.

Za uveljavitev posledic plomb in zaznam ter prepovedi obremenitve in odtujitve njegovega nepremičnega premoženja so se uporabljali razni vzvodi. Eden od glavnih takih vzvodov je bil organizirano onemogočanje poslovanja njegovih dveh zasebnih podjetij. Slovesnki neodgovorni in inkriminirani režim je nad njim, nad njegovo družino in njihovim nepremičnim premoženjem iz dneva v dan izvajal vse hujše nedopustne pritiske. Ne glede na to, pa je on svojima dvema zasebnima podjetjeme vedno bolje posloval. V resnici mu ni ostalo drugega, ker se je kljub vsemu zelo dobro zavedal,da mora tako ali drugače preživeri svojo družino (sopropgo in dva mladoltna otroka). Ker sta njegova dva zasebna podjetja iz dneva v dan bolj poslovala, se je proti njemu v slovenskih državnih organih, oraganih samoupravne lokalne skupnosti in med nosilci državnih javnih pooblastil ustvarjalo vedno hujše sovraštvo. Naboj tega sovraptva je iz dneva v dan bil vse hujši.

V zakulisju državnih organov, organov samoupravne lolalne skupnosti in med nosilci državnih javnih pooblastil se je dan in noč razpravljalo o tem kako naj se njega, njegovo družino in njihovo družinsko premoženje uniči v javnosri oblati in moralno, materialno, socialno ter poslovno zatre. Ker on ni klonil pod vsedno hujšimi pritiski slovenskega inkriminiranega pravosodja so se akterji dogovorili, da za njegovo uničenje zlorabijo takrat eden in edeni izvršilni postopek, v katrem je bil že angažiran radovljiški odvetnik Matej Kuhar, okrajna izvršilna sodnica Mojca Mlakar, ki ji je bilo za njeno "uspešno opravljeno delo" takrat obljubljeno napredovanje v mesto predsednice Okrajnega sodišča v Radovljici. Tako dobro motivirana okrajna izvršilna sodnica je v gonjo proti njemu angažirala takratnega izvršitelja Zvonka Zorča iz Kranja, s sedežem v Radovljici, sledni izvršitelj pa kar nekaj občasnov, ki so bili med drugim uporavljeni za uničevaje njegove posloven dejavnosti. V ta načrt je bil vključen  tudi poltednik Gorenjski Glas iz Kranja. Tako je bilo koncem leta 2000 do potakosto načrtovano njegovo moralno, materialno, socilano in zlasti poslovno uničenje. Ekipa akterjev je koncem leta 2000 in v začetku leta 2001 proti njemu delovala podtalno in v strogi tajnosti. V začetku leta 2001 pa se je v načrt vključilo tudi Okrožno državno tožilstvo v Kranju, ki je za to priložnost angažiralo Policijsko upravo v Kranju, Upravo kriminalistične policije v Kranju, sldnji pa so angažirali Občino Radovljica in Upravno enoto v Radovljici in Upravno enoto v Radovljici ter nekatere druge lokalne organe in službe v katere je sodil tudi  Davčni urad v Kranju, s svojo Izpostavo Davčnega urada v Radovljici. 

LETO 2001

Se nadaljuje

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

967 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1224 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2201 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2057 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2250 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3994 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

ON - V PRIMEŽU SLOVENSKEGA REŽIMA (II. DEL)