NAPREJ DO SVOBODE
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Torek, 23. junij 2015 ob 00:08

CZPNN PRI VERHOVNEM SODIŠU REPUBLIKE SLOVENIJE VLOŽILO SVOJO ZAHTEVO ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA NA PODLAGI ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ)

RAZLOG - PREVERJANJE IZOBRAZBE SODNIKOV

Glede na vedno globlji sum, da so določeni slovenski sodniki z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje je CZPNN pisalo predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Branku Masleši svojo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). V svoji zahtevi CZPNN zahteva, da se ugotovi verodostojnost vseh slovenskih vrhovnih sodnikov tako, da se preveri njihova sodniška izobrazba in s tem njihova sodniška verodostojnost, v primeru, da se izkaže, da gre za neverodostojne vrhovne sodnike, pa njihovo brezpogojno odstranitev iz segmenta slovenskega pravosodja, razveljavitev njihovega dela za nazaj in napotitev obsojenih in z sodnimi postopki oškodovanih slovenskih državljank in državljanov kot oškodovancev na mednarodna sodišča za uveljavitev odškodnine. 

S svojo zahtevo je CZPNN zahtevalo, da se preveri sledeče vrhovne sodnike:

URAD PREDSEDNIKA

Branka MASLEŠO

EVIDENČNI ODDELEK

Vladimirja HORVATA

CIVILNI ODDELEK

Mag. Nino BETETO,
Dr. Ano BOŽIČ PENKO,    
Antona GAŠPARJA FRANTARJA, 
Karmen IIGLIČ STROLIGO,  
Dr. Matejo KONČINA PETERNEL,
Tomaža PAVČNIKA,
Mag. Rudija ŠTRAVSA,
Janeza VLAJA,

DELOVNO SOCIALNI ODDELEK

Mirana BLAHA,
Mag. Marjana DEBELAKA,
Marjanco LJUBINIČA,
Mag. Ivana ROBNIKA,

GOSPODARSKI ODDELEK

Vladimirja BBALAŽICA,
Dr. Mileta DOLENCA, 
Dr. MIODRAGA ĐORĐEVIĆA

KAZENSKI ODDELEK

Mag. Damjana FLORJANČIČA, 
Mag. Kristino OŽBOLT,
Marka ŠORLIJA,
Majo TRATNIK,
Barbaro ZOBEC, 
Vesno ŽALIK,

UPRAVNI ODDELEK

Brigito DOMJAN PAVLIN, 
Petra GOLOBA, 
Martina LIPAIJA, 
Marka PRIJATELJA, in
BORIVOJA ROZMANA,

Namreč konca leta 2007 (neuradno) oziroma od dne 03.01.2008 (uradno) se sumi, da naj bi  kot bivši kandidati za pravosodni izpit (sedaj slovenski sodniki) goljufali pri pisnem delu pravosodnega izpita, zaradi česar nebi smeli navidezno zakonito pristopiti ustnemu delu tega izpita, pa naj bi temu delu izpita vseeno pristopili protizakonito. Glede na to, pa naj takratni kandidati za pravosodni izpit nebi smeli zakonito pridobiti potrdila o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu, pa naj bi jih za to navidezno zakonito pridobili. Taka nezakonito pridobljena potrdila o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu naj bi zlorabili kot prava in jih uporabili pri Sodnem svetu Republike Slovenije, za to da naj bi jih Sodni svet Republike Slovenije napotil v Državni zbor Republike Slovenije z namenom izvolitve v sodniško funkcijo. Nadalje naj bi taka nezakonito pridobljena potrdila zlorabili tudi v Državnem zboru Republike Slovenije, ki naj bi jih navidezno zakonito izvolil sodniško funkcijo. V nadaljevanju naj bi kot taki s protipravnim posredovanjem Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nična delovna razmerja.

Posledično temu, naj bi slovenski sodniki bili sodni funkcionarji brez ključnega pogoja za taki položaj v slovenskem pravosodju, to je brez pravilno in zakonito opravljenega pravosodnega izpita. To naj bi pomenilo, da naj kot taki nebi smeli z Republiko Slovenijo skleniti delovnega razmerja, če pa so ga sklenili, pa se sumi da je tako delovno razmerje nično. Slednje za to ker, naj slovenski sodniki (sodni funkcionarji s trajnim sodniškim mandatom) nebi bili sposobni z pravilno in zakonito opravljenim pravosodnim izpitom javno dokazati svoje najvišje stopnje profesionalnosti in s tem, da so verodostojni sodniki oziroma, da niso osebe, ki se lažno izdajajo za sodnike.   

Posledično temu naj bi v naših sodiščih opravljali sodniško funkcije osebe, ki naj sploh nebi bili sodniki ampak naj bi se le za sodnike lažno predstavljali, v resnici pa naj bi bili pravosodni goljufi, plagiatorji in sodni šušmarji.

Takem stanju naj bi bile primerne izredno slabe razmere v slovenskem pravosodju, ki so milo rečeno iz dneva v dan vedno slabše. Sumi se, da naj bi sodišča našega pravosodje oziroma njegovi sumljivi sodniki od dne 26.06.1991 dalje do danes uspeli proti državljankam in državljanom Republike Slovenije izdati okoli tri milijona pravnomočnih sodb, ali skoraj tri sodbe na glavo enega slovenskega prebivalca. Take nezakonite sodbe naj bi bile izdane večinoma kot politično motivirane in v skonstruiranih  (LAŽIRANIH sodnih postopkih, predvsem v kazenskih postopkih). Kot take naj bi služile le kot zagotavljanje dela za sodnike in sodno osebje kot predstavnike slovenskega preobsežnega pravosodja.
Te sodbe naj bi bile vsebinsko nekvalitetne, ne strokovne in naj bi bile dokaz za kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin slovenskim državljankam in državljanom in drugim, ki so se tako ali drugače znašli v pravosodnem mlinu Republike Slovenije.  Dokazi za to naj bi bili v obseženih problemih s temi sodbami v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. To naj bi dokazovalo tudi, da je Slovenija bila v teh evropskih sodnih postopkih pred Evropskim sodiščem tista stranka, ki naj bi skoraj vedno kot tožena stranka vselej propadla. Za to naj bi po krivdi slovenskih sodnikov Republika Slovenija do sedaj utrpela skoraj milijardno škodo v evrih. Da pa bo ta škoda vsaj podvojena, pa na to kažejo mnoge nerešene zadeve pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, v katerih je Slovenija tožena stranka, teh pa naj bi v tem trenutku bilo v čakalni vrsti več kot 6.000.

PRAVNO KOREKTNA ZAHTEVA CZPNN

CZPNN je pri svoji zahtevi, ki jo je naslovilo na Vrhovno sodišče RS bilo maksimalno pravno korektno in upa, da bo naletelo na korektno obravnavanje svoje zahteve, čeprav ni v slednje posebej prepričano.

Zahtevano je, da predsednik Vrhovnega sodišča RS poda pisno dovoljenje za vpogled v spise o pravosodnem izpitu zase in za vse vrhovne sodnike ki so mu hierarhično podrejeni. Kot druga zahteva je tudi njihovo pisno dovoljenje, s katerim bodo CZPNN dovolili pridobitev overjenih prepisov teh njihovih spisov o pravosodnem izpitu. Rok za izdajo pisnih dovoljenj je 8 dni, z korektno napovedjo, da CZPNN deveti dan v kolikor bo njegova zahteva zavrnjena za izpolnitev svoje zahteve začelo uradni postopek.

Zaradi prikrivanja nepravilnosti v slovenskem pravosodju bo CZPNN prvič od začetka leta 2008 za vsako dejanje v tej zadevi Evropski komisiji –Resorju za pravosodje in Evropskem sodišču za človekove pravice v STRAZBURGU poslalo svoje pisno poročilo.

Ta pisna poročila pa bodo priloge zahtevi, za to, da mednarodne pravne institucije nad Pravosodjem Republike Slovenije izvedejo večletni nadzor za to, da se bo lahko dognala resnica o verodostojnosti slovenskih sodnikov.

CZPNN 

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

965 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1219 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2195 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2051 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2245 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3988 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

NAPREJ DO SVOBODE