IZPOVED SLOVENSKE UPOKOJENE SODNICE (KAKO SEM OPRAVLJALA PRAVOSODNI IZPIT – TUDI PISNI DEL)
Društvo CZPNN

Sreda, 13. maj 2015 ob 23:54

Prijavo za opravo izpita sem poslala na Ministrstvo za pravosodje preko kadrovske službe sodišča v Ljubljani. Preko njih sem 1 mesec pred izpitom izvedela za datume izpita. Za izpitno komisijo - imena izpraševalcev, sem izvedela od kadrovske komisije, 1 teden dni pred datumi za opravo izpita.


				Policisti opaža porast  prijav zoper tožilce in sodnike.

POTEK IZPITA:

3 zaporedne delovne dni:

Pravosodni izpit je takrat trajal kar tri dni. Prvi dan izpita je potekal ustno. Iz Ustave, upravnega postopka, politični sistem... izpraševanje je trajalo kakšno uro, takoj zatem mi je komisija povedala, da lahko naslednji dan pristopim k pisnemu delu izpita. Predsednik komisije je takrat bil sedaj že pokojni Miha WOHINZ z Ministrstva za pravosodje, ostalih članov komisije se ne spomnim.

Drugi dan izpita je bilo pisanje sodbe, oziroma pisne naloge v obliki sodbe.

Jaz sem se odločila za kazensko pravo. Zjutraj smo prišli v prostore Ministrstva za pravosodje, kar precej kandidatov nas je tam bilo, recimo več kot deset.

Začetek je bil določen ob 09.00 uri.

Pričakali sta nas dve gospe in nas peljali v večji prostor. Posedli smo se vsak sebi. Ne spomnim se, da bi preverjali identiteto udeležencev oziroma kandidatov. V sobi so že bili sodni spisi, ki so jih nato razdelili kandidatom. Bile so dve gospe z ministrstva za pravosodje, ki sta razdelili sodne spise. Se mi zdi, da sta imeli na njih določena imena kandidatov, komu kateri spis. Mislim, da so glede na ta imena klicale po imenih. Šele okoli 10.00 ure so spise razdelile. Nato je ena odšla, ena je ostala, da nas čuva. Na mizi smo lahko imeli zakone. Vem pa, da je bilo dovoljeno, da se kandidat predhodno dogovori s kakšnim kolegom, ali sodnikom, da ga z izpita pokliče po telefonu, zaradi kakšnega posveta, za pomoč pri odločitvi, kakšno kazen izreči, ali obsodilno ali oprostilno.... Jaz tega nisem izrabila, z nikomer se nisem dogovarjala niti posvetovala.

Že kmalu po tem, ko smo dobili spise, so nekateri kandidati zapustili prostor. Nekateri so se vrnili, pa spet šli ven... nekateri se niso zelo dolgo vrnili, več ur, nato so se za kratek čas vrnili, oddali spis in pisno nalogo, ter odšli. Nekateri so oddali sodbo oziroma pisno nalogo že ob 12.00 uri, kar me je takrat zelo čudilo, saj sama do takrat sploh še nisem začela s pisanjem sodbe oziroma svoje pisne naloge. Še sem brala spis. Prav spomnim se, da mi ni bilo jasno, kako lahko nekateri v dveh urah preštudirajo spis in že napišejo svojo pisno nalogo v obliki sodbe. Bili smo vendar pripravniki, brez izkušenj, a vemo, da kaj takega niso zmožni niti izurjeni sodniki. Razen če bi šlo za povsem bagatelno zadevo in spis, ki bi obsegal le kakšno stran. Zato se mi je to, da lahko nekdo tako hitro vse preštudira in napiše, zelo čudno zdelo. Sama sem imela spis, dolg kakšnih 200 do 400 strani, pa ni bil med najdebelejšimi sodnimi spisi tistega dne.

Vem tudi, da sem bila iz tiste runde edina, ki ni med trajanjem izpita zapustila prostora. 
In vem tudi, da so vsi ostali že vsaj dve uri pred mano končali s pisnim delom pravosodnega izpita, oddali sodbe (pisne naloge) in šli, saj sem v prostoru ostala edina pri pisanju svoje pisne naloge. Tista gospa, ki naj bi nas nadzirala je hotela že pred iztekom časa zaključit z mano, za to je od mene že pred 16.00 uro zahtevala, da končam s pisanjem svoje pisne naloge.

Rekla sem ji večkrat, da nisem še končala sodbe in da ura še ni štiri.

Zagotovo sem bila zadnji dve uri povsem sama v sobi, sama od kandidatov mislim. In vem tudi, da sem sodbo komaj, komaj končala, saj mi je zmanjkovalo časa. Pisala sem še odločitev o stroških, pa morala bi še pravni pouk napisati, gospa pa mi je že cukala liste iz rok in zahtevala, da sodbo oddam.

Zaradi stiske s časom in panike, da fizično skoraj ni mogoče tako hitro sodbe spisati, sem pisala tako na veliko, da so bile črke čez več vrst, zaradi česar mi je zmanjkalo papirja. Pred izpitom smo namreč dobili par pol papirja, na katerem je bila štampiljka. Na te liste pa smo sami napisali svoja imena.

3. dan

Tretji dan sem imela ustni del izpita, praktično iz vseh področij. Ob koncu izpraševanja so mi povedali, da je moja pisna naloga v obliki sodbe v redu, da je pravilna, nekaj vprašanj se je nanašalo tudi na to zadevo, o kateri sem pisala. Vem, da sem takrat povedala, da je bilo premalo časa, da ni logično, da pričakujejo od kandidata, da v istem dnevu v parih urah preštudira spis, se odloči in spiše sodbo, ker nisem poznala nobenega sodnika, ki bi bil kaj takega zmožen. In da tudi če znaš, fizično tega skoraj ne moreš izpeljat. Pa so me samo vprašali, ali sem imela pri sodbi kakšno pomoč, ali sem se s kom posvetovala.

Takoj po izpraševanju so mi povedali, da sem opravila izpit v celoti.

Tak je bil uvod, potek in zaključek pravosodnega izpita.

Zdaj, glede tvojih vprašanj, pa seveda ni mogoče izključiti, da so res nekateri kandidati izrabili oziroma uporabili nedovoljene pomoči in prevare. Drugače kot tako kot ti domnevaš, si sploh ne znam razložiti dejstva, da so nekateri lahko na kratko pogledali spis, ali pa še to ne, zapustili prostor za več ur, se vrnili in nato na hitro oddali sodbo oziroma svojo pisno nalogo. Fizično to ni mogoče. Prej verjamem, da so prinesli že napisano sodbo in jo samo oddali. Seveda pa so na tak način lahko delali le tisti, ki so imeli kakšne veze na ministrstvu za pravosodje, da so predhodno izvedeli, kateri sodni spis bodo dobili v reševanje, se že predhodno zmenili s sodnikom, ki je dejansko ta spis reševal na sodišču, in od njega pridobili sodbo. V pisanje smo namreč dobili spise, v katerih so sodbe že bile izrečene.

Za potrebe izpita so jih pa vzeli iz spisov. Nekdo mi je pa celo povedal, da je imel v spisu že spisano sodbo.

Takrat sem mislila, da je to bilo pomotoma.

Eto, to je to.

LP

Upokojena sodnica.

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

859 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1070 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2042 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

1915 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2102 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3840 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

IZPOVED SLOVENSKE UPOKOJENE SODNICE (KAKO SEM OPRAVLJALA PRAVOSODNI IZPIT – TUDI PISNI DEL)