Članek
POIZVEDBA - CZPNN
Objavljeno Apr 27, 2015

Spoštovani vsi, ki do vas pride ta poizvedba vas prosimo, da nam čimpreje posredujete podatke o tolmačih za angleški ali pa za nemški jezik, za prevod okoli 1000 strani zahteve za preiskavo o resnici pravosodnega izpita v Sloveniji, ki jo bo CZPNN vložilo pri Evropski komisiji - Resorju za pravosodje in pri Evropskem sodišču za človekove pravice in poslalo večjim evropskim in svetovnim pravnim institucijam.

Namreč gre za to, da so mnogi bivši kandidati za pravosodni izpit, ki so pozneje postali med drugim tudi slovenski sodniki, goljufali pri opravi pravosodnega izpita, takih naj bi bilo v slovenskem sodstvu do leta 1980 vsaj 90% po tem letu, pa naj bi se ta procent pravosodnih goljufov ustalil na 30%.

Gre za več skupin pravosodnih goljufov in sicer:

PRVA SKUPINA:

so tisti, ki se nikoli niso priglasili k opravljanju pravosodnega izpita in so potrdila "o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu" prejeli kot darila, za to pa naj bi bila merila iz naslova komunistične pripadnosti, prijateljstva, sorodstvenih in drugih povezav.

DRUGA SKUPINA:

so tisti, ki naj se nikoli nebi priglasili k opravljanju pravosodnega izpita in ki naj bi "potrdila o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu" za določene denarne zneske kar kupili, za ceno, ki naj bi znašala za eno potrdilo okoli 20.000,00 EUR.

TRETJA SKUPINA:

so tisti, ki naj bi se sicer priglasili k opravljanju pravosodnega izpita, a naj pri pisnem delu tega izpita niso pisali svoje pisne naloge sami, ampak naj bi jim pisno nalogo pisali drugi. Za to naj v svojih spisih nebi imeli svoje pisne naloge napisane v svojem in sebi lastnem rokpisu. Taki naj bi kljub temu, da pisnega dela pravosodnega izpita nikoli niso pravilno in zakonto opravili so smeli pristopiti k ustnem delu pravosodnega izpita, čeprav tega niso niti mogli niti smeli glede na določila Zakona o pravosodnem izpitu oziroma glede na določila Zakona o pravniškem državnem izpitu. Taki naj bi v nadaljevanju prejeli potrdila o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu čeprav tajega potrdila nebi niti smeli niti mogli pridobiti.

ČETRTA SKUPINA:

v tej skupini gre za bivše kandidate oziroma pozneje slovenske sodnike, ki v svojem spisu o pravosodnem izpitu sicer imajo pisno nalogo napisano s svojim rokopisom, a to tako pisno nalogo prepisali od drugih /tekoči in gladki rokopis/. Posledično temu tudi posamezniki iz te skupine nebi smeli pristopiti k ustem delu pravosodnega izpita, pa jim je ta pristop bil kljub temu dovoljen.

SKUPNO VSEM MOREBITNIM SODNIM GOLJUFOM:

Skupno vsem sodnim goljufom iz prve, druge, tretje in četrte skupine je to, da niso nikoli zakonito in pravilno opravili pravosodnega izpita in da so kljub temu na razne načine, predvsem protipravno pridobili potrdila "o uspešno opravljenem pravosodnem izpitu" in taka nična potrdila pri Sodnem svetu Republike Slovenije zlorabili, da so si lahko pri tem organu izposlovali napotitev v Državni zbor Republike Slovenije z napotnico, da se jih tam izvoli v sodniško funkcijo. na to so vse to zlorabili tudi v Državnem zboru republike Slovenije, tako da jih je ta slovenski organ protipravno izvolil v sodniško funkcijo, pa jih glede na okoliščine vsakega posebej primera v tako sodniško funkcijo nebi smel izvoliti.

NIČNOST SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SLOVENSKIMI SODNIKI

Glede na okoliščine tega problema skupaj in vsakega primera posebej pa se sumi, da naj bi bivši kandidati, ki naj nikoli nebi opravili sodniškega pripravništva in zakonito ter pravilno pravosodnega izpita z Republiko Slovenijo sklenili nična delovna razmerja. Taki naj bi se lažno predstavljali za slovenske sodnike, v resnici pa naj sploh nebi bili sodniki ampak sodni goljufi, plagiatorji in sodni šušmarji. Delo takih sodnih goljufov naj bi bilo brez vsake pravniške kvalitete na kar naj bi kazale predvsem:

- nekvalitetne pravnomočne sodbe slovenskih sodišč ki jih je od leta 1990 bilo izdanih okoli tri milijona,

- okoli 1.600 pritožb, ki čakajo na rešitev pred Evropskim sodiščem za človekove pravice,

- in najnovejši škandal z imenom "PATRIA" v katerem so sodni goljufi povsem pogoreli.

- da o drugih primerih sploh ne govorimo.

NUJNOST UVEDBE PREISKAVE:

Ker v Republiki Sloveniji ni potebnih pravnih sredstev za ugotavljanje rsnice o pravosodnem izupitu in ker je slovenska zakonodaja tako urejena, da tako resnico prikriva, si CZPNN, kljub temu, da je pri Upravnem sodišču v Ljubljani sprožilo svoj upravni spor lasti, pravico do neposredne vložitve pritožbe pri Evropskem sodišču za človekove pravice in zahtevati od Evropske komisije - Resorja za pravosodje, uvedbo primerne preiskave za ugotovitev resnice o pravosodnem izpitu v Republiki Sloveniji.

Namreč to resnico prikrivajo predvsem slovenski kvazi sodniki in v nadaljevabju Ministrstrstvo za pravosodje Republike Slovenije na čelu z magistrom Klemenčičem in z bivšim ministrom za pravosodje Alešom Zalarjem.

Ti namreč od leta 2007 apriori zavaračajo celoten pregled spisov o pravosodnem izpitu in pridobitev overjenih prepisov le teh, da se lahko slovensko ljudsvo prepiča o tem, do mu na slovenskih sodiščih sodi, sodnik ali sodni goljuf, plagiatore in šušmar......

KONTAKT:

Vsako ponudbo za prevajanje bomo z veseljem sprejeli na našo elektronsko pošto z naslovom:

czpnn1@gmail.com

Opozarjamo tudi na problem, da kot društvo ne razpolagamo z denarnimi sredsvi in da za to pričakujemo male cene za prevod vsebine.

Lepo pozdravljeni.

CZPNN 
Predsednik: Rade STANIČ