Članek
CZPNN PRIPRAVLJA ZAHTEVO ZA UVEDBO PREISKAVE ZARADI UGOTAVLJANJA STANJA O PRAVOSODNIH IZPITIH
Objavljeno Apr 25, 2015

CZPNN PRIPRAVLJA ZAHTEVO ZA UVEDBO PREISKAVE ZARADI UGOTAVLJANJA RESNICE O PRAVOSODNEM IZPITU V REPUBLIKI SLOVENIJI, KI JO BO VLOŽILO PRI KPK, NA TO ŠE PRI EVROPSKI KOMISIJI - RESORJU ZA PRAVOSODJE, O ČEM BO SPROTI OBVEŠČALO TUDI EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE. .

Pred vložitvijo zahteve za uvedbo preiskave resnice o pravosodnem izpitu v Slovniji, ki bo vložena pri Evropski komisiji - Resorju za pravosodje, bo CZPNN najprej zaradi korektnosti volje tako zahtevo vložilo pri slovenski Komisliji za preprečevanje korupcije.

Slovensko ljudsvo v Sloveniji namreč želi vedeti ali so delavna razmerja slovenskih notarjev, odveznikov, državnih tožilsecev, sodnikov in državnih pravobranilcev, ki so sklenjena z Republiko Slovenijo regularna, ali pa gre za nična delovna razmerja.

Še posebej ljudsvo želi vedeti kdo mu sodi sodniki, ki lahko z pravilno in zakonito opravljenim pravosodnim izpitom javno dokažejo svojo najvišjo stopnjo profesionalnosti ali pa pravosodni goljufi, plagiatorji in šušmarji.

CZPNN