Članek
BESEDILO KI VSEBUJE VSE ZNAKE KAZNIVEGA DEJANJA NASILNEGA OBNAŠANJA - PO URADNI DOLŽNOSTI - CITAT
Objavljeno Apr 22, 2015

"Če se na poziv ne odzovete in prostora ne boste odprli, bo na podlagi odredbe sodišča, s katero razpolagamo, opravljen nasilen vstop v prostore na zgoraj nevedenem naslovu, na vaše stroške, tudi ob vaši nenavzočnosti, zaradi oprave rubeža premičnih stvari, cenitve, odvoza in prodaje le teh za poplačilo terjatve, po potrebi s sodelovanjem policije ter ostalih pristojnih organov."

Tako besedilo je napisano na grozilnem obracu izvršitelja PETRA OMAHNETA, ki ima sedež na ulici Stegne št. 21, 1.000 LJubljana, ki ga je pri stanovanjski hiši Kamna Gorica 65, 4246 Kamna Gorica pustil eden od izsiljevalcev tega izvršitelja z imenom ERIK BARANAŠIČ. Na navedenem naslovu se nahaja stanovanjska hiša last predsednika CZPNN do 1/2 in last tretje osebe do 1/2 polovice. Niti CZPNN, niti njegov predsednik Rade Stanić, pa tudi ne tretja oseba niso v tej zadevi dolžniki, za to nas zanima kako bodo nasilneži po "uradni dolžnosti" izpeljali to svojo napovedano grožnjo oziroma ta svoj napad.

Dejstvo je namreč, da v stanovanjski hiši Kamna Gorica 65, 4246 Kamna Gorica ima CZPNN svoj začasni sedež, ki bo uradno potrjen na naslednji 8. redni skupščini tega društva.

Ker je izvršitelj popravil svoje grozilne obrazce tako, da na njih ne piše več podatkov od upnika /namreč, naj se taki podatki na grozilnih obrazcih nebi več pisali, za to ker upniki v izvršilnih postopkih izgubljajo svoj poslovni ugled in so rajši anonimni/, pa CZPNN nima nobene šanse se povezati z upnikom in se karkoli dogovoriti o tem, da se napovedano nasilje nebi izvedlo. Dolžnik je tudi nekje na potovanju po Evropi ali izven Evrope tako, da se ga ne more priklicati.

Kdo je potemtakem dolžnik?

Dolžnik je moška oseba /F.U./, ki je brez zaposlitve in ga eden od lastnikov več tovornih avtomobilov izkorišča za delo v transportu tako, da se dolžnik cele dneve vozi z šoferjem enega od šleperjev, za to da dobi kaj za hrano. To očitno izvršitelja niti ne moti. On si lasti pravico nasilno vlamljati v stanovanja in hiše in stanovanja, v katerih stanujejo ljudje - lastniki, ki niso dolžniki. Pri vlomu se bodo poslužili policije in ključarja in iz hiše bodo odpeljali stvari, ki so last trtetjih oseb in ne dolžnikove, ki z upnikom, ki ni imenovan in s sodiščem, ki na grozilnem pismu ni navedeno nimajo nič skupnega.

EDINA REŠITEV - VAŠKA STRAŽA:

CZPNN je zaradi napovednega napada v bližini hiše postavilo več ljudi - svojih članov, ki dan in noč dežurajo in varujejo hišo pred napadom slovenske države, kako se bodo stvari izšle v nadlajevanju, pa se bo še videlo.

CZPNN