Članek
MIDVA Z GORENAKOM ŽE VEVA....
Objavljeno Apr 18, 2015

Da je Zalar zelo koruptiven midva z Gorenakom veva že dlje časa, najmanj pa od pomaldi leta 2011, ko je Zalar aktivno prikrival resnico o pravosodnem izpitu bivših kandidatov za ta izpit, sedaj pa slovenskih notarjev, odvetnikov, državnih tožilcev, sodnikov in državnih pravobranilcev in drugih, ki so za sklenitev delovnega razmerja z Republiko Slovenijo zavezani imeti kot glavni pogoj za tako sklenitev uspešno opravljen pravosodni izpit.

Seveda tiste pomladi leta 2011 je Gorenak v Državnem zboru Republike Slovenije v dogovoru z CZPNN takratnem ministru za pravosodje Alešu Zalarju zastavil javno poslansko vprašanje o problematiki pravosodnega izpita.

Takrat se je Aleško izognil odgovoru na tako javno vprašanje tako, da je Gorenaku povedal, da je za probleme pravosodnega izpita izključno odgovoren Miha WOHINC, ki je služboval na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije, za katerega se je čez kakšen dan ugotovilo, da je en dan pred postavitvijo javnega poslanskega vprašanja Zalarju umrl.

Da problematika o pravosodnem izpitu nebi procurljala v javnost in da se nebi slovensko skorumpirano krivosodje sesulo, so me na radovljiškem sodišču leta 2011 po krivem obsodili za kaznivo dejanje izdaje osebnih podatkov, ki naj bi ga zagrešil na škodo radovljiškega notarje Stanislava Krainerja, javnega delavca katerega so osebni podatki v vsakem primeru javno dostopni. Izrekli so mi kazen v trajanju štirih mesecev zapora.

Koncem leta 2011 so me za vsako ceno poskušali poslati na prestajanje kazni zapora v Novo Gorico, pa jim ni uspelo ker sem se izogibal krivični sodbi.

Zaprli so me 19.06.2012 ko sem se sam pojavil v javnosti, ker smo ugotovili, da ni racionalno se izmikati sodbi naslednjih pet let zaradi kazni dolge štiri mesece.

Takrat je problematika o pravosodnem izpitu bila začasno "zamrznjena."

Sedaj je ta problematika še kako postala aktualna, a obeta se mi ponoven zapor za to, da se ta problematika ponovno "zamrzne." Sedaj me bodo, če me bodo, zaprli zaradi razžalitve državnega organa, ki je Ministrstvo za notranje zadeve RS, v resnici pa za to ker pogrevam problematiko o pravosodnem izpitu in ker si hočem izposlovati svojo človekovo pravico vedeti, kdo mi na naših skorumpiranih sodiščih v resnici sodi, ali je to sodnik, ki je z uspešno opravljenim pravosodnim izpitom sposoben javno dokazati svojo najvišjo stopnjo profesionalnosti ali pa sodni goljuf, plagiator, skorumpiranec ali sodni šušmar.

CZPNN.