Članek
OROŽNO SODIŠČE V KRANJU - SMRDLJIVA G***A /PREISKOVALNA OKROŽNA SODNICA METKA RAĐENOVIĆ ZELO SPORNA
Objavljeno Apr 09, 2015

Včeraj se je na Okrožnem sodišču v Kranju - Preiskovalnem oddelku zgodil zelo zaskrbljojoč škandal. Okrožno državno tožilstvo si je domislilo, da je eden od državljanov Republike Slovenije v škodo nekoga zagrešil kaznivo dejanje goljufije, po 2. in 1. odstavku 217. člena KZ in je zahtevalo, da se protri državljanu uvede kazenska preiskava. Kazensko preiskavo vodi vrla oktožna preiskovalna sodnica Metka RAĐENOVIĆ, ki je za včeraj ob 10:00 uri vabila domnevenega goljufa zaradi zaslišanja v smeri storitve navedenega kaznivega dejanja.

Državljan se je zaslišanja udeležil in v kazenski spis vložil fotokopijo podpisane in pri notarju overjene izjave domnevnega oškodovanca, ki se glasi - citat:

"IZJAVA z dne 30.03.2015:"

Podpisani K.Č., stanujoč, __________, v Ljubljani, dajem sledečo  i z j a v o:

Izjavljam, da v kazensko preiskovalni zadevi I Kpr 46941/2014, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Kranju nisem oškodovanec, zaradi vračila mi denarnega zneska v višini 10.000,00 EUR ker mi S.S. v imenu gospodarske družbe s firmo FANTOM d.o.o. ta znesek obročno odplačuje, za to predlagam, da se morebitni kazenski postopek, ki se vodi proti S.S. ustavi. V primeru, da je proti S.S. v mojem imenu vložena kakšna civilna tožba, pa tako tožbo umikam.

Ko gre za denarni znesek v višini 10.000,00 EUR , pa ta denarni znesek izvira nepravdnega postopka, ki je voden pri Okrajnem sodišču v Ljubljani in pomeni kot meni pripadajoči del kupnine od prodaje stanovanjske hiše v Ljubljani, ki je bila prodana na javni dražbi. Denarni znesek pa je z mojim dovoljenjem gospodarski družbi FANTOM d.o.o. na njen TRR št.: __________, ki ga je ta družba imela odprtega pri REIFFEISEN BANK d.d. v Ljubljani nakazal odvetnik Emil LIPOVEC, s sedežem Tivolska cesta šz. 48, Ljubljana. Sprva je bil ta denarni znasek namenjen za nakupš nepremičnine zame, a se je pozneje z pogodom v v izvršbe, ki se proti meni vodijo v izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani ugotovilo, da sem še vedno preveč zadolžen in da bi po vsej verjetnosti novo kupljeno nepremičnino izgubil na kakšni od sodnih dražb. Za to sem navedeni denarni znesek dal gospodarski družbi s firmo FANTOM d.o.o., ki jo sedaj zastopata direktor A.Š. iz Avstrije in prokurist S.S. kot posojilo. To posojilo mi v imenu navedene gospodarske družbe vrača S.S. po obrokih in vselej mi izroči določene denarne zneske takrat ko ga pozovem k temu. S.S. mi nudi tudi stanovanje v prvem nadstropku stanovanjske hiše v Mlaki pri Kranju, v katerem sem nekaj časa stanoval , na to sem se prostovoljno preselil v Ljubljano in sedaj začasno živim v Ljubljani. Za to preselitev sem se odločil za to ker sem navajen živeti v Ljubljani in ker tam lažje iščem zase primerno zaposlitev. Na podlagi medsebojnega dogovora mi S.S. iz zneska 10.000,00 EUR poleg denarnih obrokov, ki jih od njega prejemam proti potrdilu, plačuje še vsaki mesec najemnino v znesku 70,00 EUR, ki jo z mojim dovoljenjem nakazuje na osebni račun najemodajalca B.P. stanujočega v Celju št._____________, ki ga ima odprtega pri BANKI RAIFFEISEN, za stanovanje, ki ga uporabljam v Ljubljani. V primeru izgube stanovanja v Ljubljani pa mi gospod S.S. nudi stanovanje v svoji hiši tako kot že že do sedaj navedeno. Gospod S.S. mi pomaga tudi drugače, na primer mi je na mojo željo porok pri TELEKOMU SLOVENIJE d.d., kar je razvidno iz poroštvene izjave z dne 15.12.2014 sklenjene v Ljubljani. Gospod S.S. mi nudi tudi druge koristi in načrtuje zame nakup nepremičnine na kakšni od sodnih dravnih kjer so nepremičnine cenejše.

DRŽAVLJAN KI NI OŠKODOVANEC

Sedaj se ne ve, ali bo preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Kranju Metka RAĐENOVIĆ le uspela prepričati državljana, ki trdi da ni oškodovanec v to, da je oškodovanec se bo pokazalo v nadaljevanju. Glede na to, da ni niti enega zakonskega pogoja za to, da se pred Okrožnim sodiščem v Kranju v tej zadevi vodi kazenska preiskava, bi se lahko dalo pričakovati, da bi preiskovalna sodnica - frau RAĐENOVIĆ preiskavo ustavila, ali pa bo državljana ki na ves glas izjavlja in zatrjuje, da ni oškodovanec le "prepričala" v to, da je oškodovanec, pa čeprav sam o tem nič ne ve, da bi bil oziroma ni.

Kakorkoli že, se ta zadeva doživlja kot, da je Okrožno spodišče v Kranju ena velika smrdljiva gnojnica in da kot tako ni vredno, da sploh obstaja. Enako bi lahko veljalo tudi za Okrožno državno tožilstvo v Kranju.