CZPNN NAPOVEDUJE SVOJO ZAHTEVO ZA ODSTOPE
Društvo CZPNN

Četrtek, 26. februar 2015 ob 19:04

Glede na neverjetno izredno stanje, ki ga je z napadom na dolžnike /državljanke in državljane Slovenije/ v drugi polovici lanskega leta in v temu delu tega leta uprizoril izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegova ekipa izsiljevalcev, pa Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc meni, da so vseh 44 predsednikov slovenskih okrajnih sodiš, minister za pravosodje v Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije tovariš mag. Goran Klemenčič in Zbornica izvršiteljev Slovenije namenoma ali pa iz malomarnosti opustili svoj dolžni nadzor nad delom izvršitelja Marjana Hojsa, on pa nad delom svojih izsiljevalcev, ki jih je poslal na teren brez ustrezne izobrazbe in brez tečaja dobrega vedenja so ljudi. Še več, predsedniki slovenskih okrajnih sodišč namesto, da bi nad imenovanim izvršiteljem oziroma nad njegovim delom  izvajali ustrezen dolžni nadzor, pa so prevzeli le vloge vodenja tega izvršitelja in s tem so namenoma zamešali svojo nadzorstveno z vodilno funkcijo. Vse to je pa slovenskim državljankam in državljanom povzročilo hudo in nepopravljivo škodo na njihovem premoženju in tudi na duševnem zdravju.

Vsega tega po vsej verjetnosti nebi bilo ali pa vsaj nebi bilo v tako katastrofalnem obsegu, če tudi minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič nebi bodisi namenoma ali iz malomarnosti opustil svoje dolžno nadzorstvo nad delom izvršitelja Marjana Hojsa, ki ga v slovenski javnosti ljudstvo vse bolj pozna "SLOVENSKEGA POBESNELEGA MAKSA." Pravosodni minister se ni javno odzval na pritožbe z strani Marjana Hojsa napadenih slovenskih državljank in državljanov ampak je te napade na ljudi doživljal kot povsem normalen pojav, kar povsem ustreza gnilem in iztrošenem pravnem redu Republike Slovenije, v katerem je vsaka svinjarija normalno početje in vsako kaznivo dejanje javnih uslužbencev "njihovo dejanje po uradni dolžnosti."

Prav tako je svojo nadzorstveno funkcijo nad delom izvršitelja Marjana Hojsa opustila tudi Zbornica izvršiteljev Slovenije, ki se je v hudih trenutkih za slovenske državljanke in državljane obnašala zelo pasivno in sicer tako, da se je ves čas dobival vtis, da ta zbornica sploh ne obstaja in da je v slovenskem pravnem redu taka zbornica povsem nepotrebna.

Ne glede na ekspanzijo nasilja nad slovenskimi državljankami, ki so jo zaznali tudi v tujini, pa ni reagiral niti vrhovni sodnik in predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Branko Masleša in se ni obrnil na javnost ter javnosti pojasnil v čem je pravzaprav problem. Slednje kaže na to, da je dolžni nadzor nad delom kamniškega izvršitelja zatajil tudi na tej ravni.

Za to CZPNN meni, da zaradi te nasilne akcije slovenske oblasti s svojih funkcij morajo brezpogojno odstopiti :

- vseh 44 predsednikov okrajnih sodišč v Sloveniji,

- minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič,

- vrhovni sodnik in predsednik Vrhovnega sodišča RS Branko Masleša,

Glede na obnašanje Zbornice izvršiteljev Slovenije, pa ocenjujemo, da je ta zbornica povsem nepotrebna in da se mora kot taka razpustiti, ne pa parazitsko živeti na račun slovenskih davkoplačevalcev. Kar se tiče ministra za pravosodje in štiriinštirideset okrajnih sodnikov oziroma predsednikov okrajnih sodišč po Sloveniji ter vrhovnega sodnika in predsednika vrhovnega sodišča Branka Masleše, pa menimo da ti ljudje ne ločijo svoje nadzorstvene funkcije, ki so jo dolžni  izvajati nad izvršitelji od vodilne funkcije nad njimi in da kot taki morajo brezpogojno odstopiti s svojih sodniških funkcij. Menimo tudi, da ni niti življenjsko, še manj pa moralno, da taki ljudje v slovenskem pravosodju oziroma v sodstvu živijo na račun slovenskih davkoplačevalcev in da proti njihovem plačilu davkoplačevalci trpijo neverjetno nasilje. Menimo tudi, da sta ti dve stvari nezdružljivi in da vse kaže na to, da se bodo v taki sestavi tudi kadarkoli ponovile.

Za to je njihov odstop z njihovih funkcij neizogiben.

Za to bo CZPNN vztrajalo pri njihovem brezpogojnem odstopu z njihovih funkcij, podredno pa bo zahtevalo od vlade Republike Slovenije, da razpusti Zbornico izvršiteljev Slovenije in da razreši ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča, za vseh štiriinštirideset okrajnih sodnikov in predsednikov slovenskih okrajnih sodišč ter vrhovnega sodnika in predsednika Vrhovnega sodišča RS Branka Maslešo pa razveljavitev sklepov o imenovanju v sodniško funkcijo.

Svojo zahtevo bo CZPNN poslalo ustreznim državnim organom najpozneje do 15.03.2015 do 15:00 ure.  

CZPNN   

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

612 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

748 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

1660 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

1592 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

1815 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3466 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanAni  Bidar osebni blogFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

CZPNN NAPOVEDUJE SVOJO ZAHTEVO ZA ODSTOPE