V SLOVENIJI VEDNO VEČ ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA.
Društvo CZPNN

Četrtek, 26. februar 2015 ob 07:53

Ob tem se je potrebno vsekakor vprašati komu je pravzaprav bilo tako zelop potrebno iz slovenskih državljank in državljanov kot nedolžnih posameznikov vsa leta od dne 26.06.1991 dalje, kot po tekočem traku izdelovati "žrtve pravosodnega nasilja ?" Te žrtve so praviloma preživele navidezne skonstruirane sodne postopke in v teh postopkih utrpele na svojem duševnem zdravju hude in nepopravljive posledice, saj nikoli po končanih skonstruiranih sodnih kazenskih postopkih nisio imele srečo izvedeti kaj so naredile tako zelo narobe in zakaj so bile krivčno kriminilaizirane in v končni fazi tudi kaznove, nekatere tudi pa trajno zaprte v slovenskih smrdljivih zaporih.

Po določenih podatkih, s katerimi se danes operira je bol vzrok za to preobsežen pravosodni kader. Da se je ta kader lahko "zaposlili" so se mnogi pravosodniki po nepotrebnem "pasli" po slovenskem pravosodju, v manjšem delu po policiji in v večjem delu pa po okroćnih državnih tožilstvij in v glavnem po slovenskih številnih sodiščih. V vsakem primeru se je na ta način zaposlopval nesposoben pravni kader, ki je proti nedolžnim posameznmikom praviloma sodne postopke /v največji meri pa kazenske postopke/ dobesedno inscenirali, slovenska sodišča, ki so /za/ključni element v tej svinjariji, pa so proti nedolžnim posameznikom take inscenirane sodne postopke izvajala in tudi izvedla, pa čeprav so postopli bili navidezne nrave, torej inscenirani. Ti sodni postopki so bili zelo podobni dramskim prireditvam, pravosodniki ki so v njih sodelovali pa klovnom. Ne glede na to, so taki nesmiselni sodni postopki na duševnem zdravju nedolžnih posameznikov pustili hude in težko popravljive ali celo neporavljive posledice. Mnogi nedolžni posamezniki so celo naredili samomor in na ta način trajno rešili svoje travme, ki jih jim je brez kakršnega koli dvoma nareilo slovensko gnilo in iztrošeno pravosodje in sicer samo za to, da bi preživeli negovi notarji, odvetniki, državni tožilci, sodniki in državni pravobranilci in njihovi potomci.

Vse te okoliščine, pa jasno povedo o tem, da so se slovenski pravosodniki dejansko ves čas od 26.06.1991 dalje /od nastanka slovenske države dalje/ dobesedno in povsem zavestno igrali s pravom pa čeprav so se zelo dobro vedeli ali bi se morali zavedati dejstva, da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo.

Kje so slovenski pravosodniki danes ?

Kje je danes slovenska država ?

Kje je je njena ureditev ?

Ta trenutek so slovenski pravosodniki še vedno v "sedlu" in so zavarovani na primer s trajnim sodniškim mandatom, s straro in iztrošeno komunistično ideologijo, z zvezami in pznanstvi ter so v največjem obsegu povezani z sorodstvenimi in drugimi povezavami. Slovenska država je z strani slovenskih pravosodnikov poljuvana in do te mere uničena, da dejsnsko samo navidezno obsaja, a še vedno je v takem stanju, da lahko slovenskim pravosodnikmo nudi potrebno komoditeto in na žalost samo to. Vse to je tudi brez kakršnega koli dvoma pripeljalo do tega, da se lahko vprašamo ali naša domovina sploh ima kakšno državno ureditev in kakšna je ta v resnici ?

To seveda niso pravi in trajni odgovori na zgoraj zastavljena vprašanja, ki bi Sloveniji nudili njeno trajno rešitev in trajno rešitev njenih državljank in državljanov, pa tudi za slovenski narod ne nakazujejo kakšne resne bodočnosti, saj gre za začasne odgovore, ki zaradi stanja v kakršnem smo ne morejo biti poplni in trajno mapak zgolj kot neko vodilo mladim rodovom za naprej. 

To hkrati pomeni, da bo prave in trajne odgovore na zgornja vprašanja morala najti neka druga mlada generacija, ki se bo laho zavedala svojega obstoja in obstoja svije domovine ter svojega življanja v njej in življanja njenih potomcev . Ta generacija bo mogla prej ali slej razčistiti mnoga sprna zgodovinska dejstva in poklicati k odgovornosti vse slovenske pravosodnike, ki so državo pripeljali v tako slabo stanje v kakršnem se je sedaj znašla. Po vsej verjetnosti bo neka mlada genracija morala preprečiti vsako napredovanje potomcem sedanjih slovenskih pravosodnikov /notarjev, odvetnikov, državnih tožilcev, sodnikov in držvnih pravobranilcev/ z očitkom, da so njihovi starši ravnali do svoje domovnine neodgovorno in da so jo spravili v stanje iz katerega se ne more rešiti, ter si za to izplačevali mesečne plače, seveda če bo vse to sploh še mogoče izpeljati.

Za eden od primerov pa navajamo trenutnega slovenskega premierja Mira Cerarja, ki je dete bivše /sedaj že pokonje državne tožilke/ in dete socilazma, ki v tem trenutku vodi slovensko državo v popolno izgubo, pri čemer se mu pa število žrtev pravosodnega nasilja zelo nevarno povečuje. 

CZPNN   

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

612 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

748 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

1660 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

1592 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

1815 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3466 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanAni  Bidar osebni blogFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

V SLOVENIJI VEDNO VEČ ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA.