HOSJOV DONOSEN POSEL SKOZI OČALA CZPNN.
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Sreda, 25. februar 2015 ob 08:33

ODGOVR PRIJATELJU NA FB ROBERTU NA VPRAŠANJE,»ALI NI NOBENEGA, KI BI HOJSA LIKVIDIRAL !!!???«

Robert, ni poanta v tem, da se Hojsa likvidira.

On je samo /za/ključni element v režimskem donosnem nasilju, ki ga režim izvaja nad lastnim slovenskim prebivalstvom, dan in noč, ob vikendih in praznikih in ob delovnikih. Naj bi slednje  izhajalo tudi iz analiz CZPNN v katerih je bilo precej dognano, da so se Okrajna sodišča v Sloveniji /njih nepotrebnih 44/, minister za pravosodje Republike Slovenije mag. Goran Klemenčič in nepotrebna Zbornica izvršiteljev Slovenije ves čas izdajali za nekakšne nadzornike slovenskih izvršiteljev kar naj nebi imelo popolnoma nič opraviti z resnico o njihovem nadzoru nad temi "strokovnjaki." 

V resnici naj bi ti  "vrli nadzorniki" bili njihove vodje, ki so svoje izvršitelje dejansko poslali na narod in na domove slovenskih državljank in državljanov, jim dajejo navodila kako naj mčijo ljudiu in jih hujskajo da obračunavajo z lastnim narodom. Hkrati so jim tudi »garant« za to, da je njihovo nasilno delo do državljanov »legalno in zakonito«.

Ti izvršitelji naj bi pod vodstvom svojih "nadzornikov" slovenske državljanke in državljane na celotnem ozemlju Slovenije zasledovali, opazovali, fotografirali, tako njih in njihove otroke ter njihovo premoženje, naj bi ljudi ustrahovali in celo izsiljevali za denar v zneskih ne manj kot 200,00 € pa tja do 300,00 €. V nekaterih primerih tudi več, tja do 10.000,00 €. Zneske od 200,00 € do 300,00 € naj bi opravičevali kot svoje nekakšne stroške za neko svoje delo, ki naj nebi bilo v resnici nikoli opravljeno.

Matematično gledano bi to lahko bilo videti nekako takole:

Če je res, da »učinkoviti in pošteni« izvršitelj Hojs Marjan iz Kamnika z svojimi izsiljevalci ima v enem letu v obdelavi 180.000 izvršb, torej če je obdeloval 180.000 dolžnikov in če je od vsakega dolžnika uspel izsiliti na primer 300,00 € za »svoje stroške« bi lahko temu sledila takale matematika 180.000 dolžnikov x 300,00 € je to 54.000.000,00 € na leto. Če je v enem letu na domovih dolžnikov napad na dolžnike na primer ponovil 8 x ponovil, potem takem bi lahko 54.000.000,00 € pomnožili z številko 8 in bi brez težav lahko prišli do zneska 432.000.000,00 €.

Seveda, če je Hojs od ljudi uspel izsiliti samo pol tega zneska potem lahko govorimo da gre za znesek 216.000.000,00 €.

Vsi ti zneski naj bi jasno govorili o tem, da niti slovenski politiki niti "nadzorniki" Okrajna sodišča v Sloveniji /njih 44/, niti minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič, pa tudi ne nepotrebna Zbornica izvršiteljev Slovenije nimajo nobenega resnega interesa niti motiva, da bi se število dolžnikov v Sloveniji zmanjšalo ampak kvečjemu, da bi se njihovo število povečalo ali vsaj ostalo enako, torej v primeru »Marjan Hojs« 180.000 njih, kolikor jih letno obdeluje, s svojimi izsiljevalci iz Kamnika.

Seveda, taka matematika zahteva potovanje od vrat do vrat in fizično ter psihično nadlegovanje slovenskih državljank in državljanov, njihovo ustrahovane in vznemirjanje po telefonu in na njihovih domovih, pa še kaj zraven vsega tega.

Vse torej za debele denarce.

Ob tem je potrebno vedeti tudi to, da izvršitelj Marjan Hojs, njegovi izsiljevalci in drugi izvršitelji /slednji v manjšem številu/ poleg tega, da nimajo nobenega interesa izterjati nobenih upniških terjatev /tega interesa nimajo niti upniki, ki zavračajo vsaki odgovor in sklepanje pisnih poravnav z dolžniki/ izključno za to, da bi ohranili »donosen in pošten posel«.

Ko se upnike pokliče ali če se jim predlaga pisna poravnava ali kakšen dogovor z dolžnikom, pa upniki ponavadi dolžnike zelo enostavno odslovijo z besedami "obrnite se na izvršitelja Marjana Hojsa !!!"

Zakaj na Marjana Hojsa ?

Za to, da bo ta lahko sklepal neke "poravnave in dogovore" z dolžniki za katere nima niti zakonske podlage niti kakšne druge podlage. Seveda, ima pa izredno dober motiv za to, da na domove slovenskih državljank in državljanov vsakodnevno pošilja svoje izsiljevalce, ki izsiljujejo denarne zneske po 300,00 € ali manj, vendar ne manj kot 200,00 € na glavo dolžnika in da se v nedogled bogati v milijonih EUROV, pri čemer ima na razpolago vsa navodila svojih "nadzornikov", ležeren odnos  Državnega tožilstva Republike Slovenije, pristranska in nepoštena sodišča, nešolan kader /svoje pomočnike/, selitvene servise, ključarje in nenazadnje slovensko policijo, ki je že zdavnaj odklonila dolžnikom vsako svojo pomoč, za to, da nebi trpel donosni mafijski in umazani posel, ki se ohranja z napadi izvršiteljev na ljudi, za to ker naj bi bili »barabe in nepošteni dolžniki« in njihove družine ter na njihovo premoženje, v kolikor ga ljudje sploh še kaj imajo. 

V takih okoliščinah kot je že uvodoma omenjeno pa cveti nepošten posel izvršiteljev, ljudstvo pa strada, fizično in psihično zboleva in umira v strahu in pod težo izsiljevanja ozoroma nasilja obstoječega režima.

V ta kontekst dela Marjana Hojsa sodi tudi to, da je Marjanu malo mar za dolžnikovo »usrano« in dotrajano stanovanjsko opremo.

Taka oprema zanj nima nobene prave vrednosti, za dolžnike pa ogromno vrednost , če dolžniki sploh posedujejo kakšno stanovanjsko opremo. Če se taka oprema od dolžnika odtuji, pa dolžniki nimajo denarja za nakup druge stanovanjske opreme, za to je dolžnikom taka njihova stanovanjska oprema več kot dragocena in edina ki jo imajo, seveda če jo imajo !?.  Tako pridemo do motiva izvršitelja Hojsa po "navidezni odtujitvi premičnega premoženja" last "pokvarjenih dolžnikov." To mu služi za realizacijo njegovih groženj z odtujitvijo premoženja, ki v končni fazi skoraj vsxelej pripelje do realizacije njegovega izsiljevanja denarnih zneskov v višini 300,00 € ali manj, vendar ne manj kot 200,00 €. 

Zelo cvetoč in umazan posel, ni kaj ! 

To je ta donosna umetnost slovenske politike, okrajnih sodiš, ministra za pravosodje in nepotrebne Zbornice izvršiteljev Slovenije, ki stremi izrecno k povečanju števila dolžnikov, ne pa k poplačilu upnikovih terjatev kot takih v katerem je izvršitelj Marjan Hojs le /za/ključni element.

Dodaten problem dolžnikov je v tem, da se vsa ta gnila gospoda pri "svojem delu" vedno sklicuje na zakonodajo /Zakon o izvršbi in zavarovanju in Pravilnik o delu izvršitelja/. Torej, nasilna gospoda se sklicuje na namerno nedorečeni zakonski podlagi, za kateri sami dobro vedo, da sta pol kurca vredni in da sta tako izdelani, da omogočajo vse nepravilnosti izvršiteljev, ki so v končni fazi zaradi slabe in nepoštene zakonodaje celo legalne in zakonite. 

Za to ljudsvo mora računati na srugačne rešitve svoje bede in revščine kot z likvidacijo izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika.

"NAJ ŽIVI KOLORADSKI HROŠČ !!!  

CZPNN

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

607 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

740 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

1653 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

1587 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

1810 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3455 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanAni  Bidar osebni blogFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

HOSJOV DONOSEN POSEL SKOZI OČALA CZPNN.