IZVRŠITELJ HOJS IZ KAMNIKA IN NJEGOVI IZSILJEVALCI - LE VRH LEDENE GORE...
Društvo CZPNN

Sobota, 21. februar 2015 ob 14:24

Po nekaterih podatkih, s katerimi razpolaga CZPNN, naj bi v Republiki Sloveniji /Republika Hojsovina/ trenutno pod škornjem njene izvršilne oblasti trpelo od devetsto tisoč do nekaj več kot miljon slovenskih državljank in državljanov, ki imajo "nalepko dolžnik". Večina teh ljudi trpi za dolg manjši kot 500,00 €, ki se z zvišuje tudi na znesek do 10.000,00 € z obiski izvršiteljev in njihovih izsiljevalcev na domovih njihovih žrtev. Pri tem so v zadnjem času najbolj zaznavni izvršitelj Marjan Hojs in njegovi izsiljevalci iz Kamnika, pri čemer se nikoli ne sme pozabiti, da je za delo svojih izsiljevalcev, osebno odgovoren izvršitelj Marjan Hojs osebno.

Ob vsem tem je potrebno omeniti tudi to, da je izvršitelj Marjan Hojs z vsemi svojimi izsiljevalci v Sloveniji le  "vrh ledene gore", saj za to golaznijo stojijo mnogi predstavniki slovenskega inkriminiranega pravnega reda. Najbolj problematični /še veliko bolje kot Hojs/, so mnogi upniki, kot so Telekom Slovenije d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Maribor d.d. in drugi, ki se v javnosti deklarirajo kot delniške družbe /d.d./...... Ob tem je potrebno vedeti tudi to, da so v resnici delniške družbe v Sloveniji tiste družbe, ki so polne denarja, ki jih ta denar dobesedno sili v financiranje njihovih avantur, ki jih proti narodu izvajajo preko izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika, slednji pa preko več kot pedeset svojih izsiljevalcev /nekakšnih svojih neidentificiranih pomočnikov/, ki tedensko z njegovimi vozili v lovu na slovenske reveže prevozijo med 7000 in 9000 kilometrov. 

Upoštevaje vse to, pa ni več niti enega samega dvoma v to, da je slovenska izvršilna veja oblasti zelo dobro mafijsko organizirana kriminalna združba, ki se je spravila na preprosti narod, ki nima več niti za sendvič. Kot sestavni del te kriminalne združbe, ki obstaja "po uradni dolžnosti", so poleg uvodoma navedenih še slovenski notarji, odvetniki, državni tožilci, sodniki in državni pravobranilci. Glede na slednje pa lahko z gotovostjo trdimo, da se Republika Slovenija vzdržuje z nasiljem in z kriminalnimi dejavnostni, ki jih najdemo pri raznih nosilcih koncesij kot so, dimnikarji, zasebni zdravstveni delavci, notarji, izvršitelji, odvetniki ..... in še kdo poleg teh.

Kako ta mafijska kriminalna združba v resnici deluje ?

Ta mafijska kriminalna zdužba deluje predvsem navidezno zakonito, da se v javnosti dobiva občutek, da "država opravlja svojo dolžnost v smeri pravne države", njeni izpostavljeni predstavniki pa imajo v svojem zaledju celoten slovenski represivni aparat, ki te kriminalce prikriva in ščiti, tudi fizično. Ko pa ta represivni aparat navedene kriminalce prikriva in ščiti, pa praviloma napake Marjana Hojsa iz Kamnika in njegove ekip izsiljevalcev prikrivajo za nedorečeno močjo Zakona o izvršbi in zavarovcanju /ZIZ/ in Pravilnika o delu izvršitelja. Pri obravnavanju dejanskih napak izsiljevalcev, pa se odgovorni, to so Okrajna sodišča v Republiki Sloveniji /in to kar 44/, minister za pravosodje in predstavniki Zbornice izvršiteljev Slovenije izgibajo in vselej prikazujejo kot dejanja izvršitelja, ki jih opravlja po "uradni dolžnosti", pa čeprav taka dejanja imajo precejšnje znake kaznivih dejanj, med katerimi zelo izstopa kaznivo dejanje izsiljevanja.

IGRA Z ŽIVCI IN ZLORABA KAZENSKE ZAKONODAJE

Izvršitelj Marjan Hojs iz Kmanika in njegovi izsiljevalci v škodo slovenskih državljank in državljanov pri svojem delu uprizarjajo nekakšno "igro z živci brez meja". To izvajajo z izzivanjem državljanov - dolžnikov, tako, da  jih z verbalnim izzivanjem pripeljejo do tega, da državljanka ali državljan izvršitelju ali kakšnem od njegovih izsiljevalcev bodi si psuje, ali pa verbalno grozi, ali da se jim upre fizično, vse za to, da bi zavaroval svoj star in odslužen računalnik ali TV sprejemnik. Če do tega pride, pa se preko izvršiteja in njegovih izsiljevalcev ter njihovega ozadja zlorabi kazensko zakonodajo tako, da državljanko ali državljana /dolžnico ali dolžnika/ prijavijo policiji, ta pa proti žrtvam vloži kazenske ovadbo in socer:

- za psovanje izvršitelja, kazensko ovadbo za kaznivo dejanje razžalitve,

 - za grožnjo, kazensko ovbadbo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti uradni osebi,

- za uničenje odsluženega računalnika ali TV sprejemnika, pa kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje stvari,

- ali celo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo. 

To je samo del "sredstev" za discipliniranje slovenskih državljank in državljanov s zlorabo reprsivnega dela oblasti.

ZANIMIVA IZJAVA ENE OD ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA

Državljanka, ki je imela in še ima opravka z Marjanom Hojsom iz Kamnika in njegovimi izsiljevalci nam je zaupala, da so zoper njo zlorabili kazensko zakonodajo do te mere, da tudi če bi jo Hojsovi izsiljevalci na javnem kraju posilili, da bi morala biti tiho ali bi jim morala celo reči hvala, če bi to od nje zahtevali, pa čeprav ostaja brez vsega kar ima od svojega premičnega premoženja.

CZPNN

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1049 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1338 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2327 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2160 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2361 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

4128 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

IZVRŠITELJ HOJS IZ KAMNIKA IN NJEGOVI IZSILJEVALCI - LE VRH LEDENE GORE...