Ljudi so v krizo pahnile pretekle vlade in so nemočni. Izvršitelji in stečajni pa izvajajo kriminal
Društvo CZPNN

Sobota, 24. januar 2015 ob 16:12

Odpri galerijo

Pozdravljeni!

Skrajni čas je bil, da je nekdo imel toliko poguma,ustanovil društvo in se izpostavil z imenom in priimkom.

Skrajni čas je, da Ministerstvo za pravosodje, ki je te zasebnike "ustoličilo" pravzame nase odgovornost, v kontestu nadzora.

Ves ta kriminal določenih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev se je pričel tisti trenutek, ko so na Ministrstvu za pravosodje ukinili delavno mesto sodnega izvršitelja in so te naloge predali raznim podjetnikom, ki že več let počenjajo takšne osebne traume in družinske tragedije, da določeni poleg premoženja izgubijo tudi družine...

Pri vsem tem pa se zavedajo, da jih nihče ne nadzira, če pa slučajno pride zadeva do NPU-ja, le ti resnično reagirajo, ampaj kasneje vse traja še leta in leta, ker v naši državi pač moraš bit NEKDO, da se zadeve na sodišču razsodijo.
V tem času pa le ti "podjetniki" nemoteno delujejo.
Ljudje, ki za krizo, ki jih je pahnila v dolgove, ki jih danes ne morejo plačevati, krizo za katere so odgovorne vse pretekle Vlade, so ostali nemočni, nezasčiteni.
V večini primerov prestrašeni, nezmožni plačevat drage odvetniške storitve, predvsem pa jim nihče ne želi s strovnim mnjenjem brezplačno svetovat.

Moje izkušnje z državo in sodstvom,10 let trajajoča borba, ko imaš občutek, da se iz te države namerno dela brezpravno državo.

Pri meni je razlika samo ta, da odnehat nočem in vztrajam,ker imam listine in predvsem, ker se kot davkoplačevalka nikogar ne bojim.

1. Hojs

-pred leti je na vrata stanovanske hiše nalepil koverto z vsebino: dolžni ste Mobitelu, nemudoma nam osebno v gotovini prinesite 350 evrov, plačila bodo po tem mesečna in vam bomo javili kdaj bo dolg plačan.
No dolžnik je kontaktiral Mobitel in dolga po izvršbi več ni bilo, ker je dolžnik izvršbo plačal na račun Mobitela

-fizična oseba ima pravnomočno izvršbo zaradi dolga.Ta ista fizična oseba nima nikakršnega nepremičnega ali premičnega premoženja,temveč stanuje v hiši matere, katera je lastnica vsega.
Sodišče določi sodnega izvršitelja Hojsa za rubež ppremičnega premoženja.
Lastnica se na sklep o rubežu prtoži,sodišče pritožbo zavrne, ker je bila dana prehitro. Najprej namreč mora pridet g. Hojs in njegovi v črno oblečeni sodelavci..
Le ti pridejo, ti ponavadi delujejo v paru ali pa pridejo celo trije. Na avtu imajo ogromen napis IZVRŠITELJ, tako da je psihični presing popoln.
Vstopijo v hišo in prično s poslikavanjem -čeprav v nepremičnino, ki ni last dožnika po zakonu nebi smeli vstopiti.
Gredo celo še dalje.Ponovno črno oblečeni delavci Hujsa,gredo na naslov stalnega prebivališča lastnice prej omenjene nepremičnine, lastnice nepremičnine stalnega bivaja.
Ponovno želijo rubit premičnine, tokrat celo na naslovu kjer dolžnik nima v danem trenutku prebivališča.
Po velikem kreganju,grožnjami, ker jim lastnica nepremičnine ne dovoli vstopa se odpeljejo.
tokrat jim sodnica Celjskega sodišča le izda odločbo, da niso imeli pravne podlage za rubež.
Prav tako jo nebi imeli, če bi dolžnik imel stalno prebivališče na nepremičnini, ki njegova last, imel overovljjeno najemno pogodbo o koriščenju sobe s popisom inventarja, ki ni v njegovi lasti, lahko pa ga koristi.Ker otroka pač ne boš vrgl na cesto, da postane brezdomec in na grbi države.

2.izvršitelj Janko Zorčič

V poslovnih prostorih, ki so v lasti fizične osebe -so na tem naslovu registrirana 2 podjetja.

Ena od dveh podjetij ima izvršbo, ni pa lastnik opreme v pisarni.
Izvršitelj neglede na predložena dokazila o lastništvu pisarniške opreme-fakture, registra osnovnih sredstvev ter Bilance stanja ( iz teh listin se da razbrati, da lastnik opreme ni podjetje dolžnik). g.Zorčič vstopi v pisarno in popiše pohištvo, ki je v lasti drugega in zapleni pohištvo.Pri tem je posmeljiv in povdarja, da v kolikor bo pohištvo odtujeno ( pa ni lastnik dolžnik pod izvršbo) bo podal kazensko ovadbo...
Zaseže lastnino tretjega, neglede na dokazila o lastništvu.

3.izvršitelj Ivkovič Goran

Fizična oseba zaradi izredno težke življenske situacije ne plača Zavarovalnici Maribor obroke po štirih policah.

Ko se dolžnik od stresa in šoka, ki so ga je doživel v preteklih mesecih,plača dolg v gotovini svojemu zavarovalnemu zastopiku, le ta denar odvede na ZM.

Samo 1 dan kasneje dolžnik prejme sklep o izvršbi v višini 565,33 evra.

Ker je glavnina dolga že plačana, se dolžnik obrne na ZM,Izvršba finance.
Le ti mu pošljejo mail, da je dolga iz naslova izvršbe še 199,71( od tega 124,12 glavnice, ostalo so sodna taksa in zamudne obresti)-ta mail dolžik prejm 2.10.2014.
Takoj stopi v kontakt z ZM, se za dolg opraviči in obljubi, da bo dolg plačan najkasneje do konca jauarja 2015.
Dolžnik od teh 199,71 evra plača ZM:
22.10.2014 30,00 evrov
8.12.2014 50,00 evrov
Torej dolga še ostane 119,71, za katerega pa dolžnik ve, da ga mora plačati v roku, ki ga je obljubil.

19.1.2015 pa dolžnika po tem sklepu o izvršbi, obišče izvršitelj, navaja dolg v približni vrednosti in sicer v višini 825,00 in zarubi osebni avto.

Od kod mu podatek 825,00,ali ga j ponaredil on, ali je te podatke dala ZM, se ne ve.

Ve se pa višina sklepa in preostali dolg na dan obiska izvšitelja in rubeža osebnega avta.

Dolžnik poravna ves dolg po sklepu, ampak ZM-oziroma Izvršba finance ,dolžika, ki to več ni, ponovno preko e pošte konaktira, tokrat z dopisom, da bo sklep o izvršbi umaknjen šele, ko bo plačani stroški izvršitelja , za katere pa ne vedo kolikšni so in stranko, ki se plačilu ni izogila, napoti naj se obrne na izvršielja, koliko mu je dolžna za njegovo "storitev". Verjetno 825,00 evrov...???

In tako si umetno ustvarjajo posle, tudi tam kjer to ni bilo potrebe,saj se dolžnik plačilu ni izogibal.

In to vse se dogaja, ker je država izterjavo dolgov po sodnih izvršbah, prepustila zasebnikom,namesto, da je to v okviru sodišč, kot je bilo nekoč.


							http://www.finance.si/259491/Nekdanji-zaposleni-pomembni-upniki-Mure

Pa še malo k stečajnimi upraviteljji, ki so prav tako zasebniki, mnogi iz med njih s popolno neprimerno izobrazbo, kot naprimer učitelj zemljepisa.
S bilancami objavljenih na Ajpesu kateri rezultati so takšni, da se človek vpraša kako ti ljudje lahko živijo.
Pri tem sem preverila 1 bilanco in se ob rezultatih skoraj "razjokala", ko sem videla kakšno poslovanje je g.Đorđeviča...

Čemu omenjam stečajnega g.Đorčeviča pa v nadaljevanju, predhodno pa moram pojasniti kaj se ti zgodi, če se lotiš ljudi, ki jih sčiti pečat Ministerstva za finance.

Čemu se Durs Celje ni posvetil njegovim bilancam in višini premoženja,no temu pa sem verjtno razlog jaz, ker sem si držnala s prstom pokazati in imensko navesti kako delajo mimo zakonov, v škodo enega in v pomoč protipravno pridobitvi v višini 150.000 evrov Davčnemu dolžniku.

Tu sem si pridobila močne sovražnike,katere je sistem sčitil 10 let.

Skratka davčnega leta 2005 so zaposleni Dursa Celje samostojnemu podjetniku,ki je bil davčni dolžik, še več mesecev po moji prijavi,prelociranje finančnih sredstev iz poslovanja na zasebni račun.

Dotični račun preko katerga se je "prala" gotovina iz strani Dursa ni bil blokiran niti sekundo.

150.000 evrov je zginilo, samostojnemu podjetniku pa so za nagrado odobrili celo obročno odplačevanje davkov in prispevkov, ker je v desetih mesecih uspel prelocirati samo 150.000 evrov in je bil po dopisih, ki so jih pošiljali Vladi Rs ( le ta pa meni) socialno ogrožen.

Seveda sem šla v civilne tožbe proti podjetniku, ki je bil tudi naš dolžnik, ne samo davčni.
Civilno tožbo sem dobila, debarja seveda ne.
Šla sem v kazensko ovadbo, ves postopek od ovadbe do obsodbe je trajal 7 let.
V tem času pa so zaposlene Dursa Celje ponaredile davčni zapisnik, lažno prikazovale dejansko stanje in to vse pod okriljem svojih komisij, lagalo se je policiji,preiskovalnemu sodišču.
V času, ko sem imela 2 prvnomočni sodbi ( tako kazensko in civilno) in dokazala, da neglede na trditve Dursa, da so naše terjatve bile sporne, to pač ni res, je komisija Dursa Celje ponovno na Vlado poslala dopis, da je komisija ugotovila, da so naše terjatv bile sporne in vsled ega našega davčnega dolga niso mogli pobotati z našimi nespornimi terjatvami do podjetnika.
Sporno pa je bilo smo to, da so davčnemu dolžniku omogočile 150,000 protipravne koristi, ki jih brez njihove pomoči nebi mogel pridobiti.

Ker nisem želela utihnati-ponovno-sem 2012 prejela dopis direktorice Dursa Celje,da v kolikor s pisanji ne nameravam prenehati bo proti meni ukrepala, da zasčiti osebno dostojanstvo svojih zaposlenih.
o jaz sem smatrala, da je to opozorilo, da naj preneham ali me bo pač obiskala policija.

Policija me seveda ni obiskala, ker se g. direktor se riziku, da se ugotovi resničnost mojih trditev (imela sem listine iz kazenskega spisa, ker smo bili oškodovana stranka) pač ni želela izpostavit.

Predhodno sem celo naredila 2 kazensko ovadbi proti zaposlenimi Dursa Celje, vendar pa so ovadbe bile zavržene, ker je komisija Dursa Celje ugotovila, da se je vse delalo v skladu z zakonom, listin pa tako ni v danem trenutku pogledal.

So se pa uresničile grožnje g.Gržina iz leta 2012, na krut in podel način.

In tu se vključi g.Đorđevič, ki je že 10 let stečajni upravitelj mojega moža, majhnega sp-ja, neke velike firme...

Ker se s samim stečajem nisem strinjala, saj so nesporne terjatve (ugotovljene po zapisniku Dursa Celje), bile večje kot davčni dolg ( v stečaj ga je dal DURS Celje) sem si že pred samim pričetkom stečaja nakopala zamero Dursa, ker sem si dovolila dotakniti nedotakljivih...

Pa so prišli na moj takratni sp izračunali davčni dolg tudi meni, dali plombo na 1/2 moje nepremičnine, moža v stečaj in plomba na 1/2 nepremičnine.

V letu 2012!!!! so mojo 1/2 nepremičnine na dražbi prodajali 3x, zadnjikrat septembra 2012.
Nakar oktobra 2012 dobim dopis Generalnega davčnega urada , da je moj (izračunan) davčni dolg absolutno zastaral že v letu ,2009,2010,2011.

Meni pa so dom na dražbi prodajali.

Glede na to, da pa Durs (kar je splošno znano in protizakonito) pripisuje obresti k glavnici je od tega odpisanega davčnega dolga ostal nek dolg.

julija 2013 jjim v poplačilu davčnega dolga pričnem ponujat vrednostne papirje, septembra 2013 jih zasežejo, 8.10.2013 mi direktorica Dursa Celje v milu navede, da je mojih vrednostnih papirjev več kot zapadlega davčnega dolga in mi svetuje naj se vrednostni papirji prodajo po zapadlosti vseh obveznosti in to je po 20.10.2013.
Na dan dopisa meni je imela za zavarovnje davčnega dolga, več vrednostnih papirjev, kot je bil zapadel davčni dolg.Le te je uspela prodati ne 20.10, temveč en del v začetku novembra, drugi del koncem decembra, meni pa so tekle zamudne obresti...

Smatrala sem pa je po uradni dolžnosti hipoteko iz moje 1/2 nepremičnine umaknila...no pa je NI!!!!
Samo dober teden po 8.10.2013 je stečajni upravitelj mojega moža ( to sem ugotovila šele julija 2015) v stečajnem poročilu omenjal mene in navajal, da se bodo dejavnosti za prodajo vseh mojih nepremičnin vršile naprej....!!!????

Stečajni upravitelj g.Đorđević( kar dojamemo šele, ko je bilo vsega konec) razpiše javno zbiranje ponudb za 1/2 moževe nepremičnine.
Ker sem bila kot solastnik predkupni upravičenec (predkupno pravico bi izgubila samo v primeru, če bi bila v stečajnem postopku) bi mi po zakonu moral poslati v pogled kupoprodajno pogodbo in jaz bi imela 15 dni časa da se odločim ali 1/2 nepremičnine ( celotna vrednost po Gursu 340.000 evrov) kupim za 17.000 evrov.
Pogodba mi ni bila ponudena, še več to pogodbo o prodaji nepremičnine tretji osebi je overovil Durs Celje.

Takrat pa so se pričela izsiljevanja srečnega kupca...,ta celo navaja, da imam jaz preko 200.000 evrov davčnega dolga, da bo kupil še mojo 1/2 po isti ceni v kolikor na kupčijo pod jegovimi pogoji ne pristanem.

4.7.2014 pismeno obvestim DUrs Celje, Vlado, Urad predsednika države,da se nam groi, se nas izsiljuje, da nekdo razpolaga z napačnimi podatki o mojem davčem dolgu, ki na ta dan znaša 3.400 evrov za katere rdim, da so obresti na obresti, da mi naj pošljejo opomin ali pa le te odpišejo.Zraven priložim svojo E KARTICO.

7.7.2014 me na razgovor povabi NPU, ki jim predam vse listine vključno z omenjeno kartico in dopisom.Seveda Durs za a sestaanek ni vedel.

12.7.2014 prejmem pravnomočni sodni sklep ( brez opomina,brez davče izvršbe), da so mi zaradi teh 3.400 evrov zarubili še drugo nepremičnino-podedovano v vrednosti 119.000 evrov. 15.7.2014 je plomba že v ZK
Torej je 3.400 evrov bilo zavrovano na dveh nepremičninah v skupni vrednosti 279.000 evrov...

Seveda teh 3.400 takoj plačam, ker je nevarnost, da se vse nepremičnine v skupni vredosti 459.000 kupi za borih 20.500 kupec polovice moževe nepremičnie.

15.7.2014 dobim s strani Dursa izbris hipoteke na podedovani, akar dojamem kaj pa 1/2 nepremičnine...In dobim izbris na dan 11.7.2014-vse bi bilo kolikor toliko, če zaporedne št.DT nebi na datumu 11.7.2014 večja od zaporedne številke 15.7.2014-torej je bil datum ponarejen.

Ampak...ZAKAJ JE DURS NUJNO POTREBOVAL MOJE HIPOTEKE, vedo namreč, da se bom pritožila na sklep o izročitvi 1/2 nepremičnine kupcu.
Ko se pritožim, stečajni upravitelj na dan , ko moj davčni dolg znaša NIČ, predloži Višjemu sodišču zemljiško kjižne izpiske z hipotekami Dursa Celje. Seveda je pritožba zavrnjena.

3.9.2014 našo zgodbo objavi Delo in Večer. Ko prebrem kako hladnokrvo lažejo in sčitijo svoje zaposlene Durs,pri tem pa vedo da za vse rditve imam listine.

O vsem obvestim tudi Vlado RS, postavim rok in sicer 1.12.2014 jim jasno povem, da imam akšega življenja dovolj.

Takoj naslednje jutro pride Policija ( njim res vsaka čast), pokličejo zdravnika in država mi prične pomagat-dobim namreč recept za pomirjevala in napotnico za psihiatra, ki mi bo pomagal rešiti stisko...
Odzove se celo Cener za socialno delo, tudi oni mi pomagajo,v kontekstu, da , če bom potrebovala pogovor so mi jihovi psihologi vedno na voljo.

Nihče ne dojame, da ne potrebujem niti socialne pomoči, niti zdravniške pomoči, še manj pomirjeval, potrebujem samo dlovanje pravne države in to ne v roku naslednjih treh let ali še celo več.

14.11.2014 mi Vlada Rs pošlje v vednost dopis, da so o našem primru obvestili minisrico za notranje zadeve, KPK in ministra za finance. Vlada jim v dopisu nalaga naj zdevo raziščejjo, ugotovitve pa pošljejo njim i meni v vednost.

No do danes ugotovitev nisem prejela.

In to je to, to je delovaje kriminala z belimi ovrtniki. To so državni uslužbenci, ki sedijo po pisarnah in ki ne želijo bit za ničasar odgovorni.

Simpatizerka CZPNN

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

967 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1224 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2201 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2057 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2250 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3994 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

Ljudi so v krizo pahnile pretekle vlade in so nemočni. Izvršitelji in stečajni pa izvajajo kriminal