KO SLOVENSKEGA SODNIKA POŠILJANJE DRŽAVLJANOV V UKLONILNI ZAPOR PRIPELJE DO ORGAZMA
Društvo CZPNN

Ponedeljek, 17. november 2014 ob 01:51

RADOVLJICA 17.11.2014: Slovensko javnost na Gorenjskem je do dobro razburila okrajna sodnica Okrajnega sodišča v Radovljici - v odstopu Barbara Nastran, ki se je ponovno spravila na predsednika Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc /CZPNN/ in ga z vsemi mogočimi sredstvi želi spraviti v takoimenovani "UKLONILNI ZAPOR, da se bo zapomnil".  Ljudje na glas govorijo po Gorenjski, da so naši /slovenski/ sodniki večinoma hitro pokvarljiva in težko popravljiva roba ter da o tem že vrabci čivkajo na vejah. To se vidi tudi v početju okrajne sodnice Okrajnega sodišča v Radovljici Barbare Nastran - v odstopu, ki je pred parimi dnevi ponudila odstop z funkcije okrajne sodnice v Okrajnem sodišču v Radovljici in naj bi ostala v delovnem razmerju le še tri mesece. V tem času naj bi opravljala le "nujne zadeve" med katere očitno sodi tudi pošiljanje predseednika CZPNN Radeta Stanića v ZKPZ Koper, Odelek zaporov v Novo Gorico na prestajanje tako imenovanega "UKLONILNEGA ZAPORA." 

Predsenik CZPNN naj bi bil kriv za to ker naj nebi v celotoi mogel plačati globe, ki naj bi mu jo izrekla okrajna sodnica Okranega sodišča na Jesenicah Milena Bohinjc v višini 950,00 €. To globo naj bi si prislužil s prekrškom v v cestnem prometu.

To počne radovljiška sodna funkcionarka - v odstopu kljub temu, da je predsednik CZPNN globo odplačeval po obrokih in scice najprej vsaki mesec po 10,00 €, na to nekaj mesecev pa po 20,00 € in je tako do sedaj odplačal del globe v znesku 450,00 €, s tem da je ostal za plačilo še zadnji del globe v znesku 500,00 €.

Ali sodnici v odstopu gre za plačilo globe ali za blamažo Civilnega zdruenja za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc in Radeta Stanića kot njegoega predsednika, je v tem trenutku težko ugotoviti. Kar nekaj indicov kaže na to, da da sodnici v odstopu gre za blamažo vsega kar je povezano s CZPNN. Imenovana sodnica v odstopu naj bi že več let blamirala slovensko civilno družbo, ki se organizira v CZPNN in vse kaže za to, da naj bi jo tako njeno početje dobesedno pripeljalo do orgazma.

Sama sodnica v odstopu pa naj bi bila zelo osebnostno neurejena in naj sama sebi nebi znala ali hotela urediti svojega osnovnega obnašanja. Člani CZPNN naj bi sodnico v odstopu srečevali tudi po radovljiških in blejskih gostinskih lokalih. V enem od gostinskih lokalov naj bi sodnica v odstopu igrala natakarico in za svojo korist in za korist najemnika gostinskega lokala stregla gostom alkohoilne pijače, sama pa naj bi se nacejala kar z svojo najbolj priljubljeno pijačo z imenom WISKY.

Najemnik gostinskega lokala naj bi bil celo njen prijatelj, še posebej pa naj bi sodnica prijateljevala z soprogo najemnikja gostinskega lokala. Po vasi se govori tudi, da naj vi sodnica in soproga najemnika gostinskega lokala občasno po koncu delovnega času celo nagi plasali v gostinskem lokalu. 

Člani CZPNN naj bi sodnico v ostopu videvali po Radovljici in Bledu tudi pijano in naj bi bila tako pijana, da naj nebi poznala ljudi, ki naj bi jih sicer osebno zelo dobro poznala.

Vse to očitno ni pomembno. Pomembno naj bi bilo od predsednika CZPNN izterjati preostanek neplačane globe v znesku 500,00 €, ki naj bi ga moral predsednik CZPNN, do dneva nastopa takoimenovanega "UKLONILNEGA ZAPORA" ki je bil 15.09.2014 nakazati na TRR Okrajnega sodišča v Radovljici. št. SI56 0110 0845 0096348 - sklic: SI11 538110001535-0077224-0, pa tega zneska ni nakazal in ga seveda tudi nikoli ne bo nakazal. Za tako izsiljevanje denarnega zneska se sodnica v odstopu poslužuje nesmiselenega sredtva, to je tako imenovan "UKLONILNI ZAPOR", pri tem pa se ne ozira niti na javne izjave novega ministra za pravosodje Republike Slovenije, Gorana Klemenčiča, ki za to nepriljubljano in ponižajoče sredstvo za slovenski narod celo javno napoveduje ukinitev iz sodne prakse.

Naporno pivsko živlnaje dosnice v odstopu, ki naj bi ga živela sodnioci naj niti matematika nebi več "laufala" tako kot bi mogla. Taka naj bi sodnica v odstopu delala še tri mesece. V tem času naj bi delala na starih "nujnih zadevah", novih pa naj nebi smela sprejemanti več. Vse kaže na to, da naj bi pošiljanje predsednika CZPNN  v takoimenovani "UKLONILN ZAPOR" za njo bila "zelo nujna in neodložljiva zadeva", ki naj bi jo še pred njenim odhodom ob realizaciji zagotovo celo pripeljala do orgazma.

CZPNN       

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

970 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1227 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2203 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2061 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2252 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3995 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

KO SLOVENSKEGA SODNIKA POŠILJANJE DRŽAVLJANOV V UKLONILNI ZAPOR PRIPELJE DO ORGAZMA