OBJAVLJAMO VSEBINO LETAKA CIVILNE INICIJATIVE - "ROKOPIS" IZ ŠTAJERSKE REGIJE /1. del/
Društvo CZPNN

Nedelja, 9. november 2014 ob 00:35

SLOVENSKI PRAVNIKI BREZ LASTNEGA ROKOPISA PISNE NALOGE PRI PRAVOSODNEM IZPITU - OBJAVLJENO DNE 19. december 2010 ob 10:58, V MARIBORU, A ŠE VEDNO NERAZČIŠČENO VPRAŠANJE OKOLI TEGA PROBLEMA

Začelo se je dokaj nenavadno hitro, udarilo je kot stela iz jasnega.

Na terenu slovenske civilne družbe naj bi se pojavila neka nova iniciativa
z imenom " CIVILNA INICIATIVA - ROKOPIS" ki naj bi imela vsega čez
glavo. Iniciativa naj bi napisala nadvse zanimiv letak in zasula z njim
doberšen del svoje domovine Republike Slovenije. Iz vsebine letaka, ki
jo bomo objavili v dobesednem prepisu bi se lahko sklepalo, da gre za
akcijo diplomatov in študentov Pravne fakultete v Mariboru, ki naj bi
ustanovili Civilno iniciativo ROKOPIS. Ime civilne iniciative naj bi
bilo posvečeno slovenskemu skorumpiranemu komunitičnemu pravosodju. Naj
se polovica sodnikov, odvetnikov in tožilcev namreč nebi moglo izkazati s
svojim rokopisom pri izdelavi pisne naloge na pravosodnem izpitu. To
naj bi pomenilo, da so jim pisno nalogo izpisali drugi ali pa so
prepisali (tekoči in gladki rokopis) že v naprej izdelano pisno nalogo.

***

VSEBINA LETAKA

"Diplomanti in študenti prava v Mariboru smo ustanovili civilno inicijativo
ROKOPIS. Ime je posvečeno slovesnemu skorumpiranemu komunističnemu
pravosaodju. Polovica sodnikov, tožilcev in odvetnikov se namreč ne
more izkazati s svojim rokopisom pri izdelavi pisne naloge pri
pravosodnem izpitu. To pomeni, da so jim pisno nalogo izpisali drugi ali
pa so jo prepisali (tekoči in gladki rokopis) že v naprej izdelano
pisno nalogo. Pretežni del sodnikov Višjega sodišča v Mariboru nima
lastnega rokopisa pri pisnemu delu svojega pravosodnega izpita.
Nima ga tudi Katarina Kresal, predsednica LDS, saj ji je nalogo izpisal širokousti ljubljanski sodnik.

Tudi Miha Kozinc nima lastnega rokopisa.

V Mariboru nima lastnega rokopisa, predsednica Okrajnega sodišča Maja
Praviček, tudi ne predsednica okrožnega sodišča Alenka Zadravec. Višji
sodnik Branko Reisman za druge izpisal več kot 15 pravosodnih
izpitov, nima ga tudi sodnica Okrožnega sodišča Alenka Zadravec.

Višji sodnik Branko Reisman je izpisal za druge več kot 15 pisnih nalog kot
sestavnih delov pravoasodnega izpita. Sodnica Alenka Zadravec je za
druge izpisala več kot 10 psinih nalog.

Višja sodnica Leronida Jerman in Miro lešnik naj bi za druge izpisala več pisnih nalog.

Predsednik Višjega sodišča v Mariboru Boris Štrampar je izpisal pisno nalogo
sodnici Danici Šantl-Feguš, okrožni sodnik Zeilhofer pa je izpisal pisno nalogo svoji sopogi, sodnici na Ptuju.

Višji sodniki; Pliberšek, Debevec, Karlaš, Skorpik iimajo isti izpitni rokopis.
Okrožni sodniki Rot, Šoštarič, Srednik, Plevčak, Grmovšek, Mlakar imajo tuj izptni rokopis.

Okrajni sodniki Novačan, Kaše, Prenrzl, Vajdič, Novak, Žigart, Romih, imajo tuj rokopis.

Vrli mariborski notarji, odvetniki in tožilci imajo tije izpitne rokopise.
Sodniki Delovnega sodišča v Mariboru so brez lastnoročnih izpitnih rokopisov,
predsednik Stanko Omerzu seveda nima svojega rokopisa, njegovega pa ima
njegova soproga Vihorka.

Sodniki Donko Kmetec Pucko imajo isti rokpis, sodnik Merc, pa ima kar sedem različnih rokopisov.

Mi mladi pravniki z uničenim življenjem, nikoli ne bomo dobili možnosti za
opravljanje pravosodnega izpita, torej mi ki čakamo deset let na ta
smrdljivi izpit, ko si več ne mortemo ustvariti kariere, pozivamo k
odstopu vse tiste, ki se ne morejo pri svoji pisni nalgi za pravosodni
izpit izkazati s svojim in sebi lastnim rokopisom, torej tistih ki so
jim pisno nalogo pisali drugi ali so pisno nalogo prepisali od drugih.

Vsem je dobro znano, da je slovensko komunistično pravosodje ponarejalo
pravososne izpite (večinoma pisne naloge), najbolj v obdobju od 1981 do
1998 (90% goljufov), pozneje pa se jstanje ustalilo na 30%.

Dejsatvo je, da se sedaj do pravoaodnih izpitov pride le s podkupovanjem.

Trenutno naj je cena vrstnega reda pri mariborskih odvetnikih 20.000,00 €, za
sklenitev delovenga razmerja za odvetniškega pripravnika, da bi se
prišlo 5 let prej na izpit.

Kje naj vzamemo tak denar ?

Na izpitu nas čakajo izpraševalci - marksisti, ki nimajo pojma o pravu, ki
so diplome dobili v Kumrovcu, terorizirajo nas s teorijo, o kateri se
jim niti sanja ne, moramo se "napiflati" tone knjig, najmanj praviniških, ki jih nikoli ne potrebujemo.

Zahtevamo, da se ukine "piflerski" teoretični del pravoaodnega izpita in da se uveljavi le praktična naloga z zagovorom.

Zahtevamo, da izpraševalci opravijo ustrezen izpit.

Zahtevamo uveljavitev odvetniškega stažiranja poleg sodnega.

Zahtevamo, da se vsakemu kandidatu omogočoi prost dostop do 6 mesečnega stažiranja po dveh letih od prijave in na to prost dostop do izpita.

Zahtevamo, da je vsaki odvetnik dolžan enemu kandidatu nuditi stažiranje na leto,
če jim je država dala visoko tarifo, naj vrnejo uslugo državi na tak način.

Slovesnko komunistično pravosodje je gnilo, skoraj vsi sodni postopki so skorumpirani.

Ko beremo obrazložitve sodb, nam gre na kozlanje, za uspeh na sodišču je
pogoj najti dobrega skorumpirnega odvetnika, ki je sodniku kolega, sorodnik ali politično enakomisleč.

Mariborski sodniki v predalih hranijo in strankam delijo odvetniške vizitke.

Ali veste kako nepošteno sojenje uniči življanje, ali veste koliko
samomorov je v naši domovini zaradi sodnih prevar in krivičnega sojenja.

Zahtevamo internetno objavo sojenj, zahtevamo revizijo skorumpiranih sojenj na internetnih spletnih straneh in naj bi zahtevali revizijo skorumpiranih sojenj.

Zahtevamo, da se odpravi rodbinsko cehovstvo pri stažiranju in pri pravosodnih izpitih.

Pozivamo Janeza Janšo, da nemudoma zahteva od vseh sodnikov, tožilcev,
notarjev, odvetnikov, državnih pravobranilcev in ostalih s pravosodnim
izpitom naj pod zaprisego pred Državnim zborom Republike Slovenije dajo
izjavo o tem, ali so goljufali pri pravosodnem izpitu in ali se v nihovih kartotekah nahaja njihov rokopis in ali je pošten.

Pozivamo ministra za pravosodje, da nemudoma suspendira predsednike Okrajnega, Okrožnega, Višjega in Delovnega sodišča v Mariboru.

Od ministra Zalarja zahtevamo preiskavo rokopisov.

Zahtevamo objavo rokopisov izpita vseh slovenskih sodnikov na internetu.

Zahtevamo tajne ankete o izpitih med poštenimi pravosodnimi delavcii, ki so pošteno opravili izpitno nalogo.

Pozivamo Barbaro Brezigar naj preveri svoje in sebi podrejene tožilce.

Pozivamo predsednika Republike Slovenije Danila Turka, da naj zahteva in
uveljavi preiskavo o masovnih goljufijah na pravosodnih izpitih.

Pozivamo slovenske novinarje naj se ne ustrašijo maščevalnega komunističnega pravosodja in da zadevo raziščejo.

Civilna iniciativa naj bi napovedala, da bo v kratkem izdala natančne sezname pravosodnih goljufov, tudi za druga mesta.

Civilna iniciativa je napovedala, da bo sesula slovensko komunistično pravosodje.
Civilna iniciativa bo kmalu izdala natančne sezname pravosodnih goljufov, tudi za druga mesta.

Civilna iniciativa bo sesula slovensko momunistično pravosodje.
Pozivamo vsakega prejemnika tega pisma naj ga razmnoži in pošlje naprej vsaj 10 osebam ter vsaj 2 v tujino.

ZMAGALI BOMO, BOG JE Z NAMI.

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

970 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

1227 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

2203 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2061 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

2252 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3995 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

OBJAVLJAMO VSEBINO LETAKA CIVILNE INICIJATIVE - "ROKOPIS" IZ ŠTAJERSKE REGIJE /1. del/