ALI JE DOKTOR MIRO CERAR TUDI PRIKRIVAL RESNICO O PRAVOSODNEM IZPITU .... ???
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Petek, 31. oktober 2014 ob 16:53

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc /CZPNN/, ki od dne 03.01.2008 vodi svojo trajno akcijo za ugotavlanje resnice o pravosodnem izpitu /PI/ oziroma o pravniškem državnem izpitu /PDI/, slovenskih notarjev, odvetnikov, državnih tožilcev, sodnikov in državnih pravobranilcev razpolaga z dokumentom št. 3/11-884, z dne 13.09.2011, ki mu ga je poslal takratni Sodni svet Republike Slovenije, s sedežem na naslovu Trg Osvobodilne fronte št. 13, v Ljubljani, z sledečo vsebino:

SODNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana

Številka: 3./11-884
Datum: 13.9.2011

CIVILNO ZDRUŽENJE ZA PRAVIČNOST, NALREDEK IN NADZOR, Alpska cesta št. 62, 4248 Lesce

ZADEVA: Odgovor na zahtevo za dostop do informacije javnega značaja.
ZVEZA: Vaša zahteva za dostop do informacije javnega značaja z dne 4.9.2011.

Spoštovani,

obveščamo vas, da Sodni svet z razpisno dokumentacijo, ki je bila podlaga za izvolitev Mihaela Kersnika in Janeza Goličiča v sodniško funkcijo, ne razpolaga. Posreujemo pa vam zapisnik s seje Sodnega sveta, opravljene dne 14.11.1994 in zapisnik s seje Sodnega sveta, opravljene dne 23.05.1996; iz zapisnikov je razvidno, da naj bi bila Mihael Kersnik in Janez Goličič izbrana kot kandidata za izvolitev v sodniško funkcijo.

Pprijeten pozdrav.

PREDSEDNIK SODNEGA SVETA
Dr. Miro Cerar

Kot je razvidno iz zgornjega teksta je taki odgovor oz. dokument s tako vsebino podpisal osebno Dr. Miro Cerar, kot takratni predsednik Sodnega sveta Republike Slovenije. Odgovor pa ne vsebuje popolne resnice o PI oziroma o PDI, ki jo išče CZPNN za navedena dva sodnika in za celo vrsto druguh, ki naj bi goljufali pri pisnem delu tega izpita. Za to pa menimo, da je tudi Dr. Miro Cerar eden od teh, ki naj bi to resnico vešče prikruval, ni pa nujno niti to, da tudi sam nima pravilno opravljenega PI oziroma PDI, če ga sploh ima.

Posebnost v vsem tem naj bi bila ta, da naj bi takrat /v letu 2011/ okrožni sodnik Okrožnega sodišča v Kranju Janez Goličič bil že upokojen. Tik pred upokojitvijo, pa naj bi napredoval v višjega sodnika, po vsej verjetnosti zgolj za to, da bi dobival višjo pokojnino.

Okrožni sodnik Okrožnega sodišča v Kranju Mihael Kersnik pa naj bi takrat bil še aktiven kot okrožni soidnik in predsednik Okrožnega sodišča v Kranju, a naj bi čez noč kar poniknil nezano kam. Pozneje naj bi se izvedelo, da naj bi bil "po hitrem in učinkovitem postopku" upokojen, zakaj naj bi se mu to zgodilo, pa ve sam bog in on sam, pa morebiti takratni minister za pravosodje Aleš Zalar.

Sumi se, da naj nebi bivši sodnik Mihael Kersnik v okviru PI oziroma PDI v pisnem delu tega izpita nebi sam napisal svoje pisne naloge s svojim oziroma sebi lastnem rokopisom, ampak da naj bi njegoovo pisno nalogo napisal nekdo drugi. Kljub temu naj bi mu uspelo pristopiti k ustnemu delu tega izpita čeprav je to praviloma nemogoče, saj naj bi veljalo zakonsko pravilo, da tisti ki ne opravi pravilno pisnega dela tega izpita ne more pristopiti k ustnem delu pravosodnega izpita. Kot taki naj bi uspel pri Sodnem svetu Republike Slovneije "izposlovati", da je bil izbran ter predlagan Državnemu zboru Republike Slovnije v izvolitev na sodniško funkcijo, če je sploh v to funkcijo bil v Dežavnem zboru RS izvoljen.

Glede na vse to, pa naj bi najprej postal okrani sodnik na Jesenicah od tam, pa naj bi napredoval v okrožnega sodnika in naj bi celo zasedel mesto predsednika Okrožnega sodišča v Kranju od koder je tudi šel v "zasluženi pokoj". Glede na tako njegovo sodniško prakso in pot, naj imenovani nikoli nebi bil zakonit in verodostojen sodnik, a to naj pri njenu naj nebi bila ovira za to, da je lahko sodil in da naj bi celo pokojnemu Metodu Trobcu dosodil smrtno kazen.

CZPNN je našlo spis o PI oziroma PDI last tudi Mihaela Kersnika. Tako njegov spis kot spis sodnika Janeza Goličiča je protipravno hranilo Ministrstvo za kulturo RS, Arhiv Republike Slovnije, Zvezdarska 1, v Ljubljani, ki ni znalo pojasniti zakaj je ta dva spisda sploh hranilo v svojem arhivu.

Akcija se nadaljuje .....

DOKAZ:
- Dopis Sodnega sveta RS z dne 13.09.2011,
- Zapisnik 11. seje Sodnega sveta z dne 24.11.1994,
- Zapisnik 57. seje sodnega sveta z dne 23.05.1996,
- Dop Arhiva Republike Slovnije številka 62531-214/2011/2, z dne 21.09.2011,
- po potrebi drugi dokazi.

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

624 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

764 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

1675 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

1606 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

1825 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3484 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanAni  Bidar osebni blogFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

ALI JE DOKTOR MIRO CERAR TUDI PRIKRIVAL RESNICO O PRAVOSODNEM IZPITU .... ???