BINE KORDEŽ IN ENAKOST PRED ZAKONOM V SLOVENSKI "PRAVNI DRŽAVI !!!"
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Četrtek, 30. oktober 2014 ob 08:41

HAHAHAHA .....,

Zanimivo, če za njih kradeš si deležen marsikatere ugodnosti. Zanima me samo koliko bo tako šlo še naprej ?

Ko se spomnim za nekaj časa za nazaj, so mi pomladi leta 2011 na okrajnem sodišču v Radovljici sodili v moji odsotnosti, brez pravice do moje besede in do kakršnekoli obrambe v kazenskem postopku.

Takrat naj bi bil "kriv" ker naj bi izdal osebne podatke radovljiškega notarja Stanisava /Staneta/ Krainerja, torej osebne podatke javnega delavca, ki jih po Zakonu o varovanju osebnih podatkov sploh ni bilo mogoče izdati.

Da, seveda izdal naj bi njegove osebne podatke, ki jih še vedno ima napisane na svoji tabli izobešeni na levi strani vhoda v hišo, Gorenjska cesta št. 2, v Radovljici v kateri ima sedež svojega goljufivega notariata. Takrat mi je sodila okrajna sodnica Okrajnega sodišča v Radovljici mag, Barbara NASTRAN, ki se jo v javnosti veno bolj drži ime "grda račka."

Obsodili so me na skupno kazen 4 mesece zapora, na to so me koncem leta 2011 in začetkom leta 2012 "po hitrem in učinkovitem postopku" vabili na prestajanje zaporne kazni. Ker sem se izogibal posledicam krivične sodbe, so me dne 19.06.2012 v Lescah aretirali in z policijskim BLINDIRANIM osebnim vozilom z visoko stopnjo varovanja odpeljali v ZKPZ Koper, Oddelek v Novi Gorici, kjer sem moral prestati »zasluženo« zaporno kazen.

Tam so me sprejeli dne 19.06.2012 okoli 22:00 ure. Namestili so me v zaprti del tega oddelka, lociran v prvem nadstropju. Če se prav spomnim, sem bil nameščen v sobi št. 10. V celici nas je bilo 6 ljudi. Ves čas pa so skrbeli za to, da nas je od šestih zapornikov v celici bilo vedno trije narkomani. Če so enega narkomana izpustili iz zapora, so ga isti dan ali kakšen dan pred tem nadomestili z novim. Narkomane so v Novo Gorico takrat vozili iz Zaporov v Ljubljani kjer naj bi jih bilo na pretek.

Iz zapora so me odpustili dne 19.10.2012 okoli 8:00 ure.

Torej odsedel sem svojo "zasluženo zaporno kazen" od prvega dne do zadnjega in skoraj od prve do zadnje ure. V času prestajanja zaporne kazni nisem imel pravice do prostih izhodov, ta privilegij mi ni bil dan niti dne 15. julija 2013, ko se je rodila moja vnukinja Ema.

Med prestajanjem zaporne kazni sem bil obravnavan kot gnoj in preprosta baraba ter kot nič vreden človek, ki naj bi izdal osebne podatke njihovega "poštenega" notarja.

V resnici pa sem bil "kriv" le za to ker sem kot predsednik Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc od konca leta 2007, za njih vodil zelo neprijetno akcijo ugotavljanja neverodostojnosti slovenskih notarjev, odvetnikov, državnih tožilcev, sodnikov in državnih pravobranilcev, ki so kot kandidati za prej pravosodne izpite, sedaj pa pravniške državne izpite goljufali pri pisanju svojih pisnih nalog, tako da so jim njihove pisne naloge pisali drugi, sami pa so jih le podtikali komisiji kot svoje, ali pa so svoje pisne naloge prepisovali od drugih /tekoči in gladki rokopis/.

Mnogi pa so od "svojih" prejeli potrdila o PI oz. PDI kot darila ali pa so taka potrdila celo kupili za ceno okoli 20.000,00 €...... Ne glede na to da kot taki zaradi svojega goljufanja pri pisanju svojih pisnih nalog praviloma nebi smelo pristopiti ustnem delu pravosodnega oziroma pravniškega državnega izpita so do ustnega dela tega izpita le pristopili in ga opravljali. Tako so z goljufan jem prišli do potrdil o opravljenem pravosodnem izpitu oziroma pravniškem državnem izpitu. Ne glede na to nezakonitost za katero vedel Sodni svet RS, kih je ta svet predlagal Državnem zboru Republike Slovenije v izvolitev na sodniško funkcijo ali na druge položaje na katerih je bil pogoj imeti uspešno opravljen pravosodni izpit ali pravniški državni izpit, Državni zbor Republike Slovenije, pa je na take funkcije in meta te goljufe izvolil in s tem izpodkopal temelje Republike Slovenije kot pravne države.    

V času od 19.06. do 19.10.2012 so mi med prestajanjem zaporne kazni prekršili vse moje temeljne človekove pravice in svoboščine. Obravnavali so me kot izredno nevarno osebo, ki ni smela 49 dni imeti niti svoje pravice do dve urnega bivanja na svežem zraku. Okoli, po slovenskih sodiščih so me vlačili vklenjenega v lisice kot opico. Proti moji volji so me določeni predhodno naročeni novinarji smeli fotografirati in me blatiti po Udbo-Komunističnih javnih medijih. Kot sladkornega bolnika so me hranili z nepravilno prehrano in se iz mene dobesedno delali norca. Ponižanja in zlorab  mojega človekovega dostojanstva pa ni manjkalo, ampak ga je bilo vsaj toliko kot ga je bil deležen zapornik v kakšnem albanskem ali romunskem zaporu v času najhujšega totalitarnega režima.

Ko pa vidim kako je z Binetom Kordežem in kako je zelo privilegiran, pa mi vseeno ni žal, da nisem za njih kradel, saj lahko še vedno rečem, da sem pošten državljan  Republike Slovenije in da bo prej ali slej prišel čas, ko bom lahko to vrednoto tudi uveljavil.

Rade STANIĆ

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

624 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

764 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

1675 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

1606 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

1825 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3484 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran  PetermanAni  Bidar osebni blogFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

BINE KORDEŽ IN ENAKOST PRED ZAKONOM V SLOVENSKI "PRAVNI DRŽAVI !!!"