GENERERALNI DRŽAVNI TOŽILEC ZVONKO FIŠER NE ČUJE DOBRO!!!
Društvo CZPNN

Petek, 29. avgust 2014 ob 12:29

Kriminalne zgodbe v kateri je vpletenih več slovensKih odvetnikov in notarjev ter VOLKSBANK KARNTEN SUD e. Gen iz Avstrije, v kateri je prišlo do neverjetnih kršitev slovenskega domačega prava, pa slovensko državno tožilstvo ne obravnava.

V zgodbi se nič ne dogaja kljub temu, da je bilo o tem obveščeno Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovnije, ki je z dopisom št. Ktr 133/2014 -2/BO, z dne 30.05.2014 zadevo odstopilo v pristojno reševanje Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani z sledečo vsebino:

"V prilogi vam pošiljamo dopis Radeta Stanića, v katerem navaja, da je upnikov izvršilni naslov pridobljen s kaznivim dejanjem /ponareditev listin ala lažna overovitev/, saj je podana vaša krajevna in stvarna pristojnost."

Boris OSTRUH
vrhovni državni tožilec

Kljub odstopu zadeve Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani že skoraj tri mesece v tej zadevi ne počne ničesar, zakaj pa ne, ve sam bog.

Oškodovanka v tej zadevi Z.R. pa je tik pred samomorom.

ŽIVLJENJEPIS GENERALNEGA DRŽAVNEGA TOŽILCA ZVONKA FIŠERJA - ALI JE ŽIVLJENJEPIS DOVOLJ ZA ZATIRANJE VISOKEGA KRIMINALA ????

Rodil sem se 1949. leta v Postojni. Osnovno šolo sem končal v Šempetru pri Gorici, gimnazijo pa v Novi Gorici ter maturiral 1967. leta. Pravo sem študiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem diplomiral 1971. leta.

Po diplomi sem se kot štipendist javnega tožilstva že julija istega leta zaposlil kot pripravnik pri tamkajšnjem občinskem javnem tožilstvu, leta 1973 opravil pravosodni izpit in bil takoj zatem imenovan za pomočnika okrožnega javnega tožilca v Novi Gorici. Konec leta 1974 sem postal občinski javni tožilec v Novi Gorici, po reorganizaciji pravosodja v začetku leta 1979 pa javni tožilec (predstojnik) Temeljnega javnega tožilstva v Novi Gorici, kar sem bil do konca 1994. leta, ko me je Vlada RS imenovala v trajni mandat kot okrožnega državnega tožilca. Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici sem kot predstojnik vodil do 1996. leta, potem ko sem leta 1995 najprej napredoval na položaj vrhovnega državnega tožilca in se nato, kot rečeno, še zaposlil pri tedanjem Državnem tožilstvu RS. Decembra 1998. leta me je Državni zbor RS izvolil za sodnika Ustavnega sodišča RS, kar sem bil do marca 2008. Več kot šest let sem bil predsednik kazenskega senata US. Po prenehanju funkcije sodnika US sem se vrnil na Vrhovno državno tožilstvo RS, kjer delam kot vrhovni državni tožilec svetnik na kazenskem oddelku.

V študijskem letu 1972/73 sem se vpisal na podiplomski študij mladoletniškega kazenskega prava in kriminologije na ljubljanski pravni fakulteti. Po daljši prekinitvi študija zaradi delovnih obveznosti sem konec 1990. leta uspešno zagovarjal magistrsko nalogo s področja kazenskega procesnega prava z naslovom Javno tožilstvo in družbene spremembe. V začetku leta 1996 sem bil s pomočjo štipendije Ministrstva za pravosodje na študiju v tujini in sicer na Inštitutu za kazensko in kazensko procesno pravo Cesare Beccaria Pravne fakultete v Pavii (Italija). Julija istega leta sem nato na Pravni fakulteti v Ljubljani uspešno obranil doktorsko disertacijo iz kazenskega prava z naslovom Objektivni pogoj kaznivosti ter dosegel stopnjo doktorja znanosti.

Aprila 1998. leta sem na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dosegel habilitacijo kot docent za področje kazenskega prava, leta 2003 in ponovno leta 2009 pa sem bil izvoljen v naziv izrednega profesorja. Od študijskega leta 1998/99 dalje na tej fakulteti predavam predmet Kazensko procesno pravo na dodiplomskem študiju. Predmet Kazensko procesno pravo in poglavja iz dokaznega prava sem predaval tudi na podiplomskem študiju kazenskega prava in kriminologije in sedaj na bolonjskem magistrskem in doktorskem študiju. Bil sem mentor študentom pri diplomah, magistrskih nalogah in pri doktorskih disertacijah. Zadnjih nekaj let redno sodelujem s Pravno fakulteto Univerze v Trstu, pred tem pa tudi z nekaterimi drugimi italijanskimi univerzami.

Poleg navedenega sem že dolgo vrsto let predavatelj na šolah za sodnike, državne tožilce, odvetnike in državne pravobranilce, ki jih organizira center za izobraževanje v pravosodju. V okviru komisije za pravniški državni izpit pri Ministrstvu za pravosodje sem od leta 1996 izpraševalec za področje kazenskega prava.

Glede na zaposlitev v javnem (državnem) tožilstvu in osebne interese sem se vseskozi tudi na strokovni in znanstveni ravni intenzivno ukvarjal s problematiko kazenskega materialnega in procesnega prava, mladoletniškega kazenskega prava ter z vprašanji organiziranosti in položaja pravosodja (še posebej javnega oz. državnega tožilstva) v družbi. V zadnjem času sem se posvetil tudi prekrškom kot posebni kategoriji kaznovalnega prava. Med delom na US so se moji interesi razširili še na področje ustavnosodne presoje, čeprav je bila primarna pozornost še vedno posvečena področju kazenskega prava oz. kombinacijam z ustavnim pravom. Poglobljeno sem se ukvarjal z vprašanji ustavne pritožbe, posebnega pravnega sredstva, ki posega tudi na kazensko področje, in na njen pomen za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v postopkih kaznovalnega prava.

V vsem tem času, torej od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, pa vse do danes, sem se udeležil velikega števila posvetov, simpozijev, konferenc ter znanstvenih in strokovnih srečanj v Sloveniji, v nekdanji Jugoslaviji in v tujini ter na njih pogosto aktivno sodeloval z različnimi prispevki (referati, koreferati, poročili ali diskusijskimi prispevki ter z vodenjem). Bil sem in sem še aktiven član različnih strokovnih društev, ki delujejo na kazenskem področju, med drugim Društva za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije (1999-2002 tudi njegov predsednik.

Med pomembnejšimi funkcijami na strokovnem področju omenjam članstvo v komisiji republiške skupščine Slovenije za proučitev kazenske zakonodaje v letih 1988-90, ki je pripeljala do pomembnih sprememb v jugoslovanski in slovenski kazenski zakonodaji v letu 1990 ter članstvo v delovni skupini, ki je izdelala osnutek Kazenskega zakonika RS v letih 1990-94. Kot raziskovalec sem med drugim sodeloval v raziskovalni skupini, ki je izvedla raziskavo o teoretičnih izhodiščih za nov model kazenskega postopka (2004), katere ugotovitve so izšle v obsežni knjigi z enakim naslovom in v skupini, ki je izdelala nov model mladoletniškega kazenskega prava v Sloveniji (2010).

Moja znanstvena in strokovna bibliografija obsega nad 250 naslovov. Članki, razprave in drugi teksti so bili objavljeni v domačih in tujih pravniških revijah ter samostojnih publikacijah. Teksti segajo v največji meri na področje kazenskega procesnega prava, ki je predmet mojega primarnega interesa, ter na področja kazenskega materialnega prava, mladoletniškega prava, prava prekrškov in na področje ustavne pritožbe. Posebno pozornost sem posvečal položaju in ureditvi organa pregona v moderni družbi ter vprašanjem politike pregona. Poleg tega sem s sodelavcema v italijanščino prevedel Kazenski zakonik RS, ki je izšel v dvojezični izdaji pri ugledni založbi (1998), in je bil prvi objavljeni prevod slovenskega KZ v nek tuj jezik.

Sem poročen, imam dve odrasli hčerki in dva vnuka.

dr. Zvonko Fišer

Zadnje objave

Wed, 26. May 2021 at 02:51

100 ogledov

ALI SLOVENSKO USTAVNO SODIŠČE SPLOH OBSTAJA
V naslednjih petnajstih dnevih bomo objavili eden od škandalov, ki jih je zagrešilo Ustavno sodišče Republike Slovenije ki daje vtis kot da sploh nebi obstajalo.

Thu, 29. Oct 2020 at 15:24

987 ogledov

ČUDNO JE TO VSE SKUPA
---------- Forwarded message ---------Od: Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>Date: V pon., 28. sep. 2020 ob 19:10Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Cvetka Smrekar <cveta.smrekar@gmail.com>, Edita Pleško <edita.plesko@gmail.com>, <jelka_MIKLAVCIC@t-2.net>, <natalija.jovanovic@gmail.com>, Katja Kolman <katya.kolman@gmail.com>, <klemen.polona@gmail.com>, Alenka Pozvek <alenka.pozvek@gmail.com>, <arh.brane90@gmail.com>, Boštjan Medja <bostjan.medja@gmail.com>, Marija Ambrozic <marija.ambro@gmail.com>, <mojca.stojan@gmail.com>, Slavko Ogrin <ogis.slavko@gmail.com>, jure odar <jureodar@gmail.com>, Rade Stanić <czpnn1@gmail.com> ---------- Forwarded message ---------Od: Levc B. <levc.moonrider@gmail.com>Date: pon., 28. sep. 2020 12:43Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Aljoša ptt <aljosa.ab@gmail.com>, ANDREJ crni <andrej.akoth@gmail.com>, ANDREJA N.Vas <andreja.krizanic@pb-begunje.si>, ANDRO <a.avsenik@gmail.com>, Andy-Berty <articek.andrej@gmail.com>, ANJA Ažman <anja.azman@gmail.com>, Armin B. <arminbesic69@gmail.com>, Bajželj T. <tomaz.bajzelj@gmail.com>, BETKICA <srbkinja.86@gmail.com>, Bojan O. <bojan.omovsek@gmail.com>, BOJANA <p.bojana66@gmail.com>, Borut Kokelj <borut.kokelj@gmail.com>, borutpraprotnik <borutpraprotnik@gmail.com>, BRGLEZ <bojan.brglez@telemach.net>, BUDA <berce.boris@gmail.com>, CBEWCA <cbewca@gmail.com>, Cveto Kvasnik <kvasnik.cveto@gmail.com>, Danila v. <vidicdanilabb@gmail.com>, DARINKA L <darinka.livrin@gmail.com>, DARKO O <darko34@gmail.com>, Drice <drice_z@yahoo.com>, ERIK B. <erik.beton@gmail.com>, ETS-podopca <ets.podobnik@gmail.com>, EVA F <eva.faganel@gmail.com>, F DELAVEC <fdelavec@gmail.com>, GREGA A <grega.avgustin@gmail.com>, Grega Kocjan <gregor.kocjan@gmail.com>, Jana Bajželj <jana.bajzelj@os-naklo.si>, janez.kanoni <janez.kanoni@amis.net>, Jani švab <janez.svab@telemach.net>, Janko š <janko.skrbina@gmail.com>, JOŽI ARH <jozi.arh@gmail.com>, Justin G.ptt <gregorjustin@gmail.com>, Karel Begunski <karel.mocilnik@yahoo.com>, KATJA sku <katja.sku@gmail.com>, KAČA <janez.tusar@gmail.com>, KENE S <slavc.kene@gmail.com>, Klavde-t <klavdina@gmail.com>, KSENIJA R <ksenjar@gmail.com>, LAPI <lapi34@gmail.com>, lavrič marjana <lavricmarjana@gmail.com>, lenac b. <bostjan.lenac@gmail.com>, Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>, MAJA Kocjan <majakocjan.maja@gmail.com>, MARE gasilc <mare.ambrozic@gmail.com>, MARE mot <grascak@gmail.com>, Marija Kuhar Zd B. <kuharmarija04@gmail.com>, Marjan Skumvac <marjan.skumvac@gmail.com>, Marko Vidic <vidic1.marko@gmail.com>, Marta Strugar <marta.strugar@gmail.com>, Mateja pristov <mateja1502@gmail.com>, Matjaz-mimovrste <matjaz.mark@gmail.com>, MATJAŽ VIDIC <matjazvid@gmail.com>, MATJAŽ- džo <matjaz.pangerc@siol.net>, MAČEK MITJA <mmacek620@gmail.com>, MELITA O <melita.ostrbenk@gmail.com>, MIHA Žbogar <miha@zbogar.com>, MIMI erce <mimi.erce@gmail.com>, Mira Jazbec <jazbec.m@gmail.com>, MIRA postojna <611.mira@gmail.com>, Mirjana jensterle <mirjana.jensterle@gmail.com>, NIKA VAHTAR <nikavahtar@yahoo.com>, Nika.šk.loka <nika.komerc@gmail.com>, PANGI <primozpangerc6@gmail.com>, PAVEL B <jpb689@gmail.com>, PETER B <peterboskin@gmail.com>, Petra mlinarič Mail <petra.mlinaric0@gmail.com>, PETRA Z <pzorman@gmail.com>, RAJKO B. <rajko.baskovc@gmail.com>, RENATA REŠ.P. <repeurevc@gmail.com>, rok.repovz <rok.repovz@gmail.com>, RokGorse <rokgorse@hotmail.com>, Sašo bratec <107rak@gmail.com>, SEBA Z <szormanster@gmail.com>, SEJKO <bogdan.znidar@komunala-radovljica.si>, SIMON Okna <jojoteam.simon@gmail.com>, Simona ptt <spiber@gmail.com>, SONJA s. <sonja.stare@gmail.com>, SPELA <spela.poka@gmail.com>, STANKA P <stankapraprotnik@gmail.com>, Staša-guma <facastasa@gmail.com>, Suzana V.B. <suzanabrajnik@gmail.com>, TERAN <teran.matjaz@gmail.com>, Tjaša f. <tferjan@gmail.com>, TRČEK <matjaz.trcek@gmail.com>, Urška zupan <urska.zupan1@telemach.net>, UČO <uco.terzic@hotmail.com>, VALTER D <valter.dragan@gmail.com>, vidic.miran <vidic.miran@gmail.com>, VILIromi <c.devil.ko@gmail.com>, ZMAGO <spindlerzm@gmail.com>, Črt Kanoni <crtkanoni@gmail.com>, Črt praprotnik <pracrt@gmail.com>, Špela Jeklar <spelajeklar@gmail.com> Napovedal je tudi, da bodo "globoko državo v prihodnjem mandatu ali dveh, če eden ne bo dovolj, razgradili in nadomestili z državo druge republike, z državo dokončane tranzicije". "Glasovati za SDS pomeni glasovati za politično silo, ki se zavzema za normalno državo," je sklenil Janša. To je bilo na slavnostni akademiji... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sicer pa: Vprašajmo se, kakšne koristi imajo tisti, ki še vedno podpirajo to bando - ali kaj pomislijo na svoje otroke in vnuke? Saj ta in prihodnje generacije nimajo nobene prihodnosti in za to so krivi tisti, ki še vedno uničujejo našo lepo domovino. Ko vidiš spodnje številke, spoznaš, da nas nekdo namenoma uničuje - v povezavi in v imenu koga? Tole je eden od komentarjev na članek Kdo je omogočil tajkunska posojila? na Siolovem portalu. Ljudje se obkladajo z rdečkarji in fašisti, ampak cifre v enem komentarju so zanimive in potrjujejo besede Dr.Jože P. Damijana:   POGLEJMO resnico in dejstva..., ko je ivan grobar prevzel kraljevanje:  Saldo trgovinske bilance -26,8 mio EUR oktober 2004Saldo tekočega računa plačilne bilance 71,1 mio EUR oktober 2004Mednarodne rezerve 6.579,8 mio EUR 30.11.2004Devizne rezerve 7.377,7 mio EUR 30.11.2004Neto zunanji dolg 1.209,0 mio EUR 31.10.2004Bruto zunanji dolg 15.097,0 mio EUR 31.10.2004 POGLEJMO resnico in dejstva...potem, ko je ivan grobar pokopaval 4 leta ubogo Slovenijo:Saldo trgovinske bilance -251,9 mio EUR oktober 2008Saldo tekočega računa plačilne bilance -271,7 mio EUR oktober 2008Mednarodne rezerve 743,4 mio EUR 30.11.2008Devizne rezerve 633,6 mio EUR 30.11.2008Neto zunanji dolg 8.480 mio EUR 31.10.2008Bruto zunanji dolg 40.043 mio EUR 31.10.2008 za tiste neuke / ve se, kdo to je /, ki ne bodo znali si ta komentar razložiti, zgolj kratek povzetek:Saldo trgovinske bilance v MINUS se je povečal za 225,1 milionovSaldo tekočega računa plačilne bilance se je iz PLUSA povečal v MINUS za 342,8 milionovMednarodne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 5.836,4 mio EURDevizne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 6,744,1 mio EURNeto zunanji dolg se je POVEČAL za 7.271 mio EURBruto zunanji dolg se je POVEČAL za 24.946 mio EUR --------------------------------------------------------------------------------------------- Dr.Jože P. Damijan*VSO TO BANDO JE POTREBNO RAZGNATI ZA VEČNO !*Dr. Jože P. Damijan, ekonomist: "Na provladnih protestih Zbora za republiko je predsednik vlade Janez Janša izrekel nekaj krepkih 'bistroumnih nesmislov'. Denimo, da je največja težava Slovenije več milijardna bančna luknja, ki jo sestavlja 16 povezanih konglomeratov, večinoma v lasti članov Foruma 21. (...) Je možno, da je Janša za trenutek izgubil prištevnost? Ta bančna luknja je namreč nastala izključno v državnih bankah in nastala je izključno v času 2005-2008, ko je te državne banke nadzirala vladna koalicija pod vodstvom Janeza Janše...**Dejstvo tudi je,da tedanja Janševa vlada ni želela prodati deleža v NLB, s čimer je tedaj izgubila 640.- Mio. EUR, z vsemi dosedanjimi dokapitalizacijami in bodočo 2 milijardno dokapitalizacijo te iste banke, pa bo skupna izguba davkoplačevalcev znašala 3,5 milijarde EUR ! Našega, tvojega in mojega davkoplačevalskega denarja !!!**Leta 2005 sta Janša in SDS vlada aktivno pomagala Bavčarju in Šrotu pri prevzemu Merkatorja, pri čemer sta jima državna KAD in SOD še dala posojila za prevzem !!!**Kaj nam torej hoče Janša dopovedati ???????????**DAJMO SE VSI ZAMISLITI NAD POČETJEM TE KLIKE POKVARJENE !!! **NE BOMO SE JIH REŠILI NITI NA LEP NITI NA GRD NAČIN.**REŠIMO SE JIH LAHKO SAMO TAKO, DA JIH OD - VOLIMO !!!**Malo ljudi je prebralo ta članek, zato ga pošlji vsem, ki jih poznaš, ta članek mora zakrožiti po celi Sloveniji** !* -- l.p. LeOn

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1768 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

2128 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

3213 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2896 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Zadnji komentarji

Prijatelji

branka vranicDajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

GENERERALNI DRŽAVNI TOŽILEC ZVONKO FIŠER NE ČUJE DOBRO!!!