OBMOČJE OKROŽNEGA SODIŠČA V KRANJU VODI ZLOČINSKA ORGANIZACIJA
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Sobota, 28. junij 2014 ob 12:01

Ker je predsednik CZPNN pred Okrajnim sodiščem v Kranju na glavni kazenski obravnavi, ki je bila dne 26.03.2014 kritiziral obtožni predlog Okrožnega državnega tožilstva iz Kranja in sodišču korektno predlagal, da sodiščle obtožni predlog, ki je bil popolnoma brez dokazov in nesposoben za vsebinsko obravnavo zavrže, si je na tej glavni obravnavi prislužil 1 mesec in 15 dni zapora ter nov kazenski postopek v katerem mu očitajo storitev kaznivaga dejanja "oviranja pravosodnega organa in drugih državnih organov" za katerega mu sedaj grozi do pet let zapora. V obeh kazenskih postokih nastopa sama svojat /prijatelji, sodrodniki in politično enakomisleči/, ki ni sposobna poštenega sojanja.

Zato štejemo, da se proti predseniku CZPNN izvaja gonja ki ima vse znake pravosodnega zločina in v nadaljevanju navajamo,

AKTERJE TEGA ZLOČINA:

 • MIHAEL KERSNIK - bivši okrožni sodnik - svetnik in predsednik Okrožnega sodišča v Kranju,
 • JANJA ROBLEK - predsednica Okrožnega sodišča v Kranju in predsednica sodniškega društva,
 • DRAGO HLASTAN - bivši komandir Policijske postaje v Radovljici,
 • Ndja GASSER - okrožna državna tožilka - svetnica Okrožnega državnega tožilstva v Kranju
 • ANDREJ MARINČEK - oktožni sodnik v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • JUDITA ALJANČIČ - okrajna sodnica v Okrajnem sodišču v Kranju,
 • MILANA TURUK - okrajna sodnica Okrajenga sodišča v Kranju,
 • IRENA KUZMA - višja državna tožilka in vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju,
 • MELITA ROZMAN - sodna uradna oseba v Okrajnem sodišču v Kranju,
 • DANILO STOJKOVIĆ - sodni sluga v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • MATJAŽ ZAVRŠNIK - višji policijski inšpektor III in Komandir Policijske postaje v Kranju,
 • ANDRIJANA AHAČIČ - okrožna sodnica v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • KSENIJA KEJŽAR - okrožna sodnica v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • MARJETA DVORNIK - okrožna sodnica v Okrožnem sosišču v Kranju,
 • GORDANA INDIHAR VELIČKOVIĆ - okrožna sodnica v Okrožnem sosišču v Kranju,

MOTIV ZLOČINA:

Obglavljenje CZPNN in njegovo dokončno uničenje ter s tem uničenje civilnega nadzora nad slovenskim /gorenjskim/ sodstvom ozirma pravosodjem, ki ga kot svojo registrirano dejavnost izvaja CZPNN.

*****

To je samo ena od kriminalnih zgodb Gorenskega oziroma Slovenskega nesposobnega, gnilega in iztrošenega sodstva, oziroma pravosodja, ki se je začela proti CZPNN, takoj po njegovi ustanovitvi z dne 16.02.2007.

Dejnsko se je ta targikomična zgodba začela dne 10.11.2007, ko je zaradi pritiskov in napadov inkriminiranega slovesnekga sodstva nanj zbolel eden od članov CZPNN, ki ga je navedenga dne CZPNN po svijem predseniku Radetu STANIĆU zaradi slabega psihičnega stanja in očitne samomorilnosti oddalo na zdravljenje v Psihiatrično bolnišnico v Begunje na Gorenjskem, v kateri je bil tudi navedenega dne hospitaliziran. Zaradi tega pa okrožni sodnik - svetnik in predsednik Okrožnega sodišča v Kranju Mihael KERSNIK  nad tem članom društva CZPNN ni mogel izvršiti pravnomočne sodbe, ki jo je izdalo Okrožno sodiče v Kranju, po svoji okrožni siodnici Marjeti DVOTNIK, potrdilo pa jo je Višje sodiše v Ljublani. To je bil tudi razlog za to, da je nad članom CZPNN  s to sodbo irečena in določena zaporna kazen v trajanju 1 leto in en mesec zapora ostala ne izvršena. Tega akterji navedenega zločina iz Okrožnega sodišča v Kranju nikoli niso mogli preboleti. Da pa je imelo CZPNN zaradi oddaje svojega člana na zdravljenje v psihiatrično ustanovo še kako prav, je v svojem izvedneskem mnenju psihatrične stroke z dne 15.04.2008 potrdil tudi Primarij DUŠAN ŽAGAR, salni sodni izvedenec za psihiatrijo, Dr. medicine, specilalist nevropsihiater iz Ljubljane, ki ordinira svoji specialistični psihiatrični ordinaciji, s sedežem na Slomškovi ulici št. 35, v Ljubljani, ki je dosegljiv na telefonski številki 01/43-04-500, ki je bil mnenja, da bi vsaka oddaja člana CZPNN v zapor na prestajanje kazni bila enaka njegovem samomoru.

Tako humano, človeško in plemenito dejanje CZPNN, ki je rešilo življeje članu CZPNN, a ga je gorenjska sodna kasta le ocenila kot kaznivo dejaje "pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja po I. odstavku 282. člena Kazenskega zakonika /KZ-1/, ki naj bi ga zagrešil predsednik CZPNN Rade STANIĆ. Gonja temelji na sledečih podatkih in lsitiah: 

 • obvestilu okrožnega sodnika - svetnika in predsednika Okrožnega sodišča v Kranju Mihaela Kersnika, 
 • kazenske ovadbe komadirja Policijske postaje v Radovljici Draga HLASTANA in,
 • obtožnega predloga Okrožnega državnega tožilstva v Kranu /okrožne državne tožilke - svetnice Nadje GASSER/,

proti predsedniku CZPNN kot domnevnem storilcu tega kaznivega dejanja, ki po Kazenskem zakoniku ne more biti nobeno kaznivo dejanje pod šifro I K 25261/2010 sledil nov in kdo ve kateri po vrsti kazenski postopek. V tem postopku so akterji tega zločina predsedniku CZPNN očitali, da je od avgusta 2007 dalje do vključno 14.avgusta 2009, na neznanih krajih, nekje na Gorenjskem v neznanih zatočiščih skrival člana CZPNN in na ta način preprečil, da bi se nad njim izvršila kazen zapora v trajanju 1 leto in 1 mesec zapora, ter da za to naj ga nebi policisti našli in nad nim izvršili prisilne odredbe sodišča, ki je iela namen, da se člana CZPNN odpelje v Zapor na Dob. Po nekaterih podatkih naj bi zam čana CZPNN tudi umorili.  

Pisali smo že o temu primeru.

Sedaj še enkrat poudarjamo, da se je v tej zadevi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Kranju, pod šifro I K 25261/2010 dne 26.03.2014 odvila ena od najbolj nepoštenih in skonstruiranih glavnih obravnav, ki jo je poslušala polna sodna dvorana predstavnikov javnosti. Na tej glavni obravnavi so predseenika CZPNN brez kakršnih koli dokazov obsodili na kazen zapora v trajanju 1 mesec in 15 dni zapora. Ker se je predsenik CZPNN povsem zavedal dejstva, da je taka kazen bila v naprej določena in da je bilo popolnoma nepomembno kaj bo na glavni obravnavi povedal in kako se bo branil oziroima se zagovarjal, se je odločil za nekoliko drugačno obliko svoje obrambe, ki jo je izvajal sam brez potrebne strokovne pravne pomoči po odvetniku. V svojem zagovoru in v končni besedi je predsednik CZPNN na glavni obravnavi ostro kritiziral obtožni predlog, ki ga je proti nejmu vložilo Okrožno državno tožilstvo v Kranju, zastopala pa ga je ena od najbolj nesposobnih okrožnih državnih tožilk Okrožnega državnega tožilstva v Kranju z imenom Nadja GASSER. Obtožni predlog je poimenival kot "navadni zmazek", ki je vsebinsko nesposoben za oberavnavanje in ki je kot taki popolnoma brez dokazov. Kritiziral je tudi Okrožno državno tožilstvo v Kranju in mu očital, da laže, konstruira in potika ter, da kot tako ni vredno da obstaja.

Predsednik CZPNN je na glavni obravnavi prisotni okrožni državni tožilki očital popolno nekredibilnost in nesposobnost, ter jo spomnil tudi na to, da je bila v letu 2003 zaradi svoje nesposobnosti in pokvarjenosti na eni od glavnih obravnavi ceolo tepena ter, da je s pretresom možganov končala v bolnišnici. Še več, kot tako jo je tudi izločal iz postopka, a brez učinka, jer si je na tej glavni obravnavi "svojat" /sodeča okrajna sodnica Okrajnega sodišča v Kranju Mlena TURUK in okrožna državna tožilka - svetnica iz Okrožnega državnega tožilstva v Kranju Nadja GASSER/ lastila neodtujljivo pravico izpeljati svoj umazani posel do konca.

Zanimovo je bilo tudi to, da je bila na glavni kazenski obravnavi z dne 26.03.2014 popolnoma ignorirana prisotna javnost, kar kaže na to, da je "svojat" na tej obravnavi bila zasvojena s precejšnjo mero nemorale, arogance in samovolje ter cinizma, torej z lastnostmi, ki nimajo kaj opraviti z pravnim načelom poštenega sojenja, ki ga vsebije Evropska konvencija o človekovih pravicah v svojem 6.členu. Splošno znano je tudi to, da je slovensko sodsvo sicer zadojeno s takimi lastnoistmi in posebnostmi v njemu zaposlenih sodnikov in da je kot tako s svojim nesposobnim sodnim kadrom dejasko edino odgovorno za uničenje slovenske države oziroma domovine vseh državljank in državljanov Republike Slovnije.

Na slednje pa neizpodbitno kaže tudi dejstvo, da je "svojat" tako obliko obrambe predsednika društva CZPNN v kazenskem postopku "razumela" kot njegovo novo kriminalno oziroma kaznivo dejanje "oviranja pravododnega organa in drugih državnih organov." Za to sta po glavni obravnavi z dne 26.03.2014 proti predsedniku CZPNN sledili kar dve novi kazenski ovadbi, ki sta ju proti njemu vložili okrožna državna tožilka - svetnica Nadja GASSER in višje državna tožilka ter vodja Okrožnega državnega tožilstva Irena KUZMA, ki sta prijateljici in službeni kolegici ali celo sorodnici, Marinka Marija JERAJ pa je kot višja državna tožilka pa na taki podalgi proti predsedniku CZPNN vložila neposredno obtožnico.

Predsednik društva CZPNN je na obtožnico pravočasno podal svoj ugovor, a je včeraj dne 27.06.2014 po pošti prejel sklep Okrožnega sodišča v Kranju iz katerega je razvidno, da se nejgov ugoovr zavrne. O ugovru predsednika društva CZPNN zoper obtožnico so odločale sledeče akterke tega zločina in sicer:

 • okrožba sodnica Okrožnega sodišča v Kranju Ksenija KEJŽAR,ki je imela vlogo predsednice senata,
 • okrožna sodnica Okrožnega sodišča v Kranju Marjeta DVORNIK, ki je imela vlogo nekakšne sodnice poročevalke in 
 • okrožna sodnica Okrožnerga sodišča v Kranju Gordana INDIHAR - VELIČKOVIĆ kot nekakšna članica tega senata. 

Tako je obtožnica proti predsedniku sruštva CZPNN postala pravnomočna.

Temu sedaj sledi nadaljevanje kazenskega postopka z glavno obravnavo, ki bo po vesj verjetnosti razpisana po "sodnih počitnicah" torej po 15.08.2014, ko se te "počitnice" tudi iztečejo. Ni nobenega dvoma v to, da bo ta glavna obravnava še kako zanimiva za javnost. Za to bo predsednik društva CZPNN na javno glavno obravnavo pozval slovenske medije, da pri Vrhovnem sodišču Repubike Slovenije zaprosijo za dovoljenje, ki jim bo omogočilo avdijo in video snemanje te glavne obravnave, da se bo lahko slovenska in mednarodna javnost seznanila z novim zločinom gnilega in iztrošenega slovenskega  sodstva oziroma pravosodja. Ne glede na to, pa društvo CZPNN  na glavno obravnavo kot javnost vabi vse zainteresirane državljanke in državljane Republike Slovneije pa tudi vse članice in člane CZPNN.

Mnogi pravniki s katerimi je v stiku društvo CZPNN  menijo, da naj bi ta zgodba bila čudoivita in da je kot taka kot "od boga dana" za to, da se v njej slovenski narod iz Gorenjske regije dokončno razčisti s slovensko oziroma gorenjsko sodno mafijo, saj bo zadeva romala tudi pred Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je edino, ki še lahko pošteno sodi.           

Zadnje objave

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

778 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

963 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

1921 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

1812 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

1992 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

3721 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pri zaslišanju članov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste če se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Zadnji komentarji

Prijatelji

čuk kobalMiran PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

OBMOČJE OKROŽNEGA SODIŠČA V KRANJU VODI ZLOČINSKA ORGANIZACIJA