SLOVENIJA ZLORABLJA KAZENSKO PRAVO IN PSIHIATRIJO 2. del
Društvo CZPNN

Četrtek, 4. avgust 2016 ob 16:10

KAJ V SLOVENIJI POMENITA BESEDA "AVTORITETA" IN STAVEK  "DOGOVORJENE DRUŽBENE NORME ?"

Javna skrivnost je, da se v Sloveniji vendarle narod zbuja in da, sicer precej pozno, pa vendarle sili k svojem napredku in boljšem jutri svoji otrok, vnukov in pravnukov, kar bo lahko razložili tudi s tem: »Da je boljše pozneje kot nikoli.« Brez dvoma je to tudi namen slovenskega naroda.

Na svoji poti k uresničitvi svojega namena pa slovenski narod ima zelo pereče probleme in ovire, za to ker vodilni predstavniki naroda vsakič trčijo v številne ovire, ki so "spoštovanje avtoritete" in "dogovorjenih družbenih norm." Res je tudi to, da slovenski narod dolgo časa ni vedel v kakšne pravzaprav ovire vselej zadevajo njegovi predstavniki, ko poskušajo uveljaviti  njegovo voljo in promovirati njegove zdrave in nujne demokratične pobude in zahteve za spremembe  totalitarnega režima in za sanacijo njegovih posledic. Ob tem je potrebno vedeti tudi to, da je totalitarni režim podedovan od bivše Jugoslavije in da kot taki še vedno v Sloveniji obstaja, njegove posledice za Republiko Slovenijo in za njen narod, pa so katastrofalne. Vedeti je potrebno tudi to, da slovenski narod živi pod bremenom totalitarizma od leta 1945 dalje in da se tega bremena ne more rešiti. Vsaki poskus slovenskega naroda, da se reši tega bremena, pa preprečita »slovenska avtoriteta« in »dogovorjene družbene norme«, ki jima neverjetno totalitarizem kot taki ustreza.  

NOSILCI »AVTORITETE« SO:

Glavne na stanje v Republiki Sloveniji lahko rečemo, da so »avtoritete«:

- slivenski notarji,

- odvetniki,

- državni tožilci,

- sodniki in

- državni pravobranilci.

Ti nosilci »avtoritete« so v odnosu na slovenski narod samostojni in neodvisni. Vsaka kritika takih nosilcev »avtoritete« je strogo prepovedana, kar kaže na to, da Republika Slovenija dejansko nima kaj opraviti s pojmom »demokracija« in da je Slovenija vse drugo kot samostojna in demokratična država, nosilce »avtoritete« pa slovenski narod doživlja kot nekakšno elito čeprav so taki nosilci v resnici nosilci totalitarnega režima, ki niso odgovorni za njegove posledice.  

Taki nosilci "avtoritete"v Sloveniji, se borijo za samoohranitev samih sebe in svojih položajev ter privilegijev. V ta namen pa mučijo in zatirajo slovenski narod, pri čemer ne izbirajo svoji sredstev. Z drugimi besedami taki nosilci »avtoritete« zasedajo prostor resnični demokraciji in vztrajno lažejo o tem kako je Republika Slovenija neodvisna, samostojna in demokratična država in kot taka kot »visoka članica« sestavni del Evropske unije.

Za ohranjanje samih sebe in svojih nedemokratičnih privilegijev so si nosilci »avtoritete« v Sloveniji ustvarili svoje učinkovite vzvode. Eden od takih vzvodov pa so brez dvoma gnile in samo njima naklonjene »dogovorjene družbena norme« ali z drugimi besedami njihov pravni red, ki kot taki nima kaj opraviti z demokracijo, za katero lažejo, da je v Sloveniji kot taka tudi prisotna.   

V vzvode za obrambo slovenskega totalitarizma brez dvoma sodita tudi slovenska "demokratična policija" in še posebej slovenska "demokratična vojska." Ta dva "demokratična" vzvoda pravzaprav niti sama ne vesta kakšna je njuna vloga v obrambi slovenske "demokratične avtoritete", ampak delujeta izključno po ukazih nosilcev »avtoritete«, njihovo delovanje pa je izključno naperjeno proti slovenskem narodu, ki zaradi tega trpi hudo in nepopravljivo škodo. Ne glede na to, pa nosilci »avtoritete« vztrajno silijo narod, da spoštuje »avtoriteto« in nekakšne »dogovorjene družbene norme« in predstavnike ljudstva preko svojih psihiatrov razglašajo za posameznike, ki imajo psihično motnjo osebnosti na področju »spoštovanja avtoritet in dogovorjenih družbenih norm.« Take »ugotovitve« so zapisane v »ekspertizah« (izvidih in mnenjih) številnih slovenskih psihiatrov, eden od takih pa je brez dvoma psihiater Vanja Fran REJEC iz Ljubljane, ki mu je delanje norcev iz slovenskih državljanov tako zelo v krvi, da to počne tudi sedaj, ko je »zasluženem« pokoju.  

POSEBEN OBRAMBNI MEHANIZEM »SLOVENSKE AVTORITETE«

Za obrambo same sebe slovenska "demokratična avtoriteta" uporablja, ali bolje povedano zlorablja slovensko psihiatrijo, ki ponavadi po nalogu »avtoritete« obračunava z vodji združenj in društev, ki jih ustanavlja slovenski narod kot svojo demokratično in nadzorno obliko nad to »slovensko avtoriteto."

Ta obrambni mehanizem deluje tako, da v trenutku, ko se slovenski narod preko svojih vodij združenj in društev odloči za kritiko slovenske "avtoritete" te predstavnike slovenskega naroda vloži "v svoj predelovalni stroj« za izpiranje možganov. V začetku take akcije so vselej »demokratični« slovenski policisti in slovenski državi tožilci. V teh akcijah pa kot (za)ključni element delujejo slovenska »demokratična sodišča.« Slednja pa pri svojem delu sproti zlorabljajo slovensko »demokratično psihiatrijo«, tako, da vodilne predstavnike najprej s policijo spravijo v pripor, ki je ena od najtežjih oblik zapora. Ko po takem mučenju, ki traja kakšnih 8 dni pripeljejo sodniku kot ključnem nosilcu »avtoritete«. Ko pa se taki nedolžen posameznik pred sodnikom sklicuje na mučenje v pripor in mu pove, da zaradi posledic mučenja tega dne na glavni obravnavi ne more sodelovati, pa sodnik namenoma take razlage posameznika ne akceptira pravilno, ampak tako izjavo pohabi in jo v zapisnik o glavni obravnavi zapiše, kot da je posameznik izjavil »da se ne more sodelovati v postopku«. Na ta način sodnik izda sodno odredbo, s kateri za posameznika odredi sodnega izvedenca psihiatrične stroke in mu naloži dolžnost, da posameznika pregleda in o tem izda svoja »strokovna izvid in mnenje.« Seveda vsi ti elementi take zlorabe psihiatrije, pa gredo na stroške opeharjenega nedolžnega posameznika. Na to sodnik za opeharjenega nedolžnega posameznika odpravi pripor in posamezniku zabiča, da se mora odzvati na poziv psihiatra, sicer da bo pripor ponovno odrejen.

LAHKOTNA ZLORABA PSIHATRIJE    

Na to nedolžen posameznik od psihiatra najprej dobi telefonsko sporočilo v katerem ga psihiater pozove na »pregled« in mu določi dan, datum in leto ter uro pregleda. Namen takega komuniciranja je ta, da se povzroči, da nedolžen posameznik tako telefonsko sporočilo spregleda, ali ga zaradi drugih razlogov ne sprejme in se na poziv psihiatra ne odzove. S tem nastanejo novi razlogi za to, da se nedolžnega posameznika ponovno spravi v pripor in da se nadaljuje njegovo mučenje. Če pa se nedolžni posameznik javi na tako telefonsko sporočilo in zahteva, da se mu po pošti pošlje za pregled pisno vabilo temu sledi pisni poziv, ki se mu ga pošlje po običajni pošti ne priporočeno.

Tako pisno pošiljko psihiater pošlje na napačen naslov nedolžnega posameznika in ne na njegov pravi naslov. To je neizpodbiten dokaz za to, da tudi taka oblika komuniciranja ima namen, da nedolžen posameznik takega pisnega vabila za pregled ne dobi in, da se zaradi tega   ne oglasi na »strokovni pregled« na katerega ga je pozval psihiater. V nadaljevanju to sodniku daje ponovno možnost, da proti nedolžnem posamezniku izda nov sklep o priporu in ga s policijo spravi v pripor ter da se njegovo mučenje nadaljuje.

Če pa nobena od teh intrig psihiatra ne uspe in če se nedolžen posameznik pri njemu oglasi na njegov »strokovni pregled«, pa nastanejo vsi pogoji v katerih psihiater v slabih 30-ih minutah zasluži kar okoli 600,00 EUR, seveda v škodo nedolžnega posameznika. Seveda nedolžni posameznik poleg tega stroška trpi še druge stroške kot so potni stroški in drugi stroški. 

 

»FAMOZNI STROKOVNI PREGLED PRI PSIHIATRU«

Ko se nedolžen posameznik pod grožnjo odreditve ponovnega pripora oglasi pri psihiatru najprej ne more ugotoviti s kom ima opravka, s psihiatrom ali šušmarjem. Morebitni razgovor z psihiatrom se proti volji nedolžnega posameznika tonsko snema. Taki »razgovor« traja 15 do 20 minut, na to nedolžen posameznik lahko odide in si lahko samo misli o tem kakšen neki je to bil to »strokovni pregled« katerega naj bi se ga udeležil. .

"ZLAGANA IN PREPISANA STROKOVNA PSIHIATRIČNA EKSPERTIZA«

Taki kalvariji pa sledi »strokovna psihiatrična ekspertiza«, ki je v pisni obliki, ki sama po sebi ni nobena strokovna ekspertiza, zlasti ni pa taka, da jo lahko psihiater »proda« za ceno okoli 600,00 EUR. Avtor se v tem prispevku izrecno sklicuje na dve »strokovni ekspertizi« sodnega izvedenca za medicino – psihiatra mag. sc. Vanje Frana REJECA in sicer na »strokovno ekspertizo« opravilna št. KPD 37/2008, z dne 12.12.2009 in »strokovno ekspertizo« opravilna št. V K 39962/2011, z dne 17.05.2016.

Slednja »strokovna ekspertiza pa je bila prepisana iz prejšnje. 

V svoji »strokovni ekspertizi«, z dne 17.05.2016 je uvodoma navedeni imenovani psihiater naredil tako število vsebinskih napak, da taka ekspertiza ne more služiti svojemu, že tako nepotrebnem namenu. V delu ekspertize »Trenutno duševno stanje« je psihiater zapisal:

1.    Preiskovanec pride v spremstvu članov društva (CZPNN op. avtorja), ki med razgovorom prisluškujejo na drugi strani vrat in jih pri tem podpisani (psihiater op. avtorja) zasači.

2.      Preiskovanec je trezen, urejene zunanjosti, vsestransko orjentiran in se v pogovor vrže spontano.

3.      Do referenta (psihiatra op. avtorja) je vljuden, se pa nespoštljivo izraža o sodnici.

4.      Odklanja pogovor o osebni zgodovini, ki pa jo kljub temu po drobcih sicer podaja, poudari okoliščine sedanje sodnega postopka.

5.      Miselni tok je formalno urejen, primernega tempa in vsebinsko KOHERENTEN.

6.      V pripovedi ne razodeva katerekoli od vsebinskih moten mišljenja, se pravi niti precenjenih misli, niti prisilnih motenj ali blodenj.

7.      Spominske sposobnosti so dobre, brez vrzeli, dovolj natančno povzema tudi razgovr z referentom (psihiatrom op. avtorja) ob srečanju 2009.

8.      Moten spodobnosti osredotočenja ni odkriti.

9.      Čustvovanje je v srednji legi, v kontaktu je poudarjeno prijazen in tudi v situacijah, ko izraža nezadovoljstvo, čustveno povsem obvladan.

10.  Razumske sposobnosti so v okvirju dobrega povprečja, DETERIORIZACIJE ni ugotoviti.

11.  Osebno je EKSTRAVERTIRAN, ASERITIVEN, s posameznimi nanašalnimi potezami, pretirava v ocenjevanju lastne pomembnosti.

12.  Uporablja obrambne mehanizme MANIPULATIVNOSTI, RELATIVIRANJA, OBRAČANJA V NASPROTJE.

13.  Znamenj za evidentno zlorabo alkohola ali drugih opojnih substanc ni odkriti.

 

DELNO ZLAGANA IN PREPISANA »STROKOVNO PSIHIATRIČNO MENJE« 

V temu delu pa avtor dobesedno citira pomemben del zlaganega in prepisanega psihiatrovega »strokovnega mnenja«, ki se dobesedno glasi:

citat - Psihiatrična preiskava pri obdolžencu ni odkrila znamenj prave duševne bolezni v smislu SHIZOFRENIJE, ČUVSTVENE MOTNJE S PSIHOTIČNIM OBELEŽJEM, TUDI NE DUŠEVNE MANJRAZVITOSTI, pač pa dobro povprečno razumsko opremljeno osebnost, moteno na področju odnosa do avtoritet in na področju spoštovana dogovorjenih družbenih norm – konec citata.  

PREPROSTA RAZLAGA UGOTOVLJENE OSEBNOSTI

(kot motene osebnosti na področju odnosa do avtoritet in  dogovorjenih družbenih norm)

Če "prevedemo" tako psihiatrovo ugotovitev iz njegove ekspertize iz strokovnega jezika v preprost jezik, ki ga razume slovenski narod, pa bi se taka ugotovitev psihiatra brala na sledeči način: 

"Neumen je vsakdo, ki ponižno ne spoštuje slovenske notarje, odvetnike, državne tožilce, sodnike in državne pravobranilce ter, ki ne spoštuje slovenskega pravnega reda."

Tako »(ne)strokovno psihiatrično mnenje« je v naprej določeno mnenje, ki je rezervirano za vsakogar, ki si drzne nosilce avtoritete v Sloveniji, to so slovenski notarji, odvetniki, državni tožilci, sodniki in državni pravobranilci. To pomeni, da gre za pet družbenih segmentov, katerih so predstavniki izključno odgovorni za propad slovenske države in za vzdrževanje totalitarizma v njej. Do takega menja se pride le, z lopovščino in s zlorabo psihiatrične stroke v korist nosilcev »avtoritete« v Sloveniji in vzdrževalcev njenega inkriminiranega pravnega reda kot takega.

CZPNN  

Zadnje objave

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

443 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

1200 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

1280 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

1500 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

2926 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pr zaslišanjučlanov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste čew se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Sun, 13. Aug 2017 at 01:13

2030 ogledov

Sodni mlini KOT JARA KAČA PETNAJST LET STARA SODNA ZGODBA DOBIVA NOVA IN NOVA POGLAVJA
Sodni mlini KOT JARA KAČA PETNAJST LET STARA SODNA ZGODBA DOBIVA NOVA IN NOVA POGLAVJA Nikar ne pišite svojemu sodniku! Rade Stanić trdi, da obstaja utemeljen sum, da številni sodniki sploh nimajo pravosodnega izpita ali pa da so ta izpit pridobili mimo zakona o pravniškem državnem izpitu Ciril Brajer Najprej ga preganjajo rubežniki, enega ukroti, saj izgubi licenco. Loti se ga policija, razkrinka jo in postavi na laž. Sodišča ga vendarle obsodijo, potem ga sodišča zaprejo, končno ga sodišča še tožijo, da jih je užalil. Po tem te res zamika obiskat glavno obravnavo na sodišču. Prideš vljudno, četrt ure pred napovedanim začetkom. Tudi zato, ker si slišal, da v dvorano spustijo le deset »pripadnikov zainteresirane javnosti«. Varnostnik te odslovi, da si prezgodaj, čakati moraš zunaj. Greš nazaj ven, tam pa že gneča. Spuščati začnejo pet minut pred zdajci, počasi, zelo počasi. Vsak mora izprazniti žepe, vzeti ključ, mobilni telefon shraniti v omarico, po pregledu predmete spet strpati v žepe, skozi rentgen, ta zapiska, pregled z ročnim detektorjem… Ko je še minuta do začetka obravnave, varnostniki oznanijo, da nihče več ne more naprej, saj se na sodišče zamujati ne sme! Le sedmim je uspelo. Počakaš torej debeli dve uri, da izveš, da se je glavna obravnava prekinila in se nadaljuje. Rade Stanić nam razgrne dokumente: »Trije sodniki za nobeno ceno niso hoteli ugotoviti, da se proti meni vodijo nameščeni kazenski postopki. Milena Jazbec Lamut, Marjeta Švab Širok in Mitja Šinkovec so zato izdali sklep, ki je posodi dvignil pokrovko. Vsem trem sem napisal pismo.« Zdaj vas torej tožijo zaradi pisma. Kaj za vraga pa ste jim napisali? »Da se delajo norca iz mene kot nekakšnega obdolženca in za to prejemajo plače iz davkoplačevalskega denarja. Da obstaja utemeljeni sum, da nimajo pravniškega državnega izpita ali pa so ga pridobili v nasprotju z določili zakona o pravniškem državnem izpitu. Da zlorabljajo kazensko zakonodajo kot zločinsko sredstvo za zatiranje slovenskega naroda, kar se da enačiti s fašistično teorijo o zatiranju ljudstva.« No ja, ravno razveselilo jih tole verjetno ni. »Seveda jih ni, ne vem pa, zakaj me tožijo, ker da so osebno razžaljeni, čeprav gre v mojem pismu za kritiko sodišča in njihovega delovanja v tem sklopu.« Ne tožijo vas oni, preganja vas tožilstvo. »Drži, obtožni predlog je okrožno državno tožilstvo iz Ljubljane vložilo pri kazenskem oddelku okrajnega sodišča v Ljubljani. S pismi onim trem sodnikom, ki so dali predlog za pregon, naj bi storil tri kazniva dejanja razžalitve. Tožilstvo pa zame terja enotno kazen.« O naših sodiščih Sliši se komaj verjetno, a gre za zgodbo, ki se vleče 15 let. »Res je, oktobra 2001 je pred moje poslovne prostore v Radovljici prikorakal zdaj že nekdanji izvršitelj Zvonko Zorč. V času, ko sem bil z bolnim otrokom v zdravstvenem domu v Radovljici, je vlomil v poslovni prostor in neznano kam odpeljal celotno poslovno dokumentacijo gospodarske družbe. Prostore je zaplombiral in mi onemogočil vstop, delo, poslovanje. Načrtno se je lotil mojih podjetij, tudi tistih, ki z dolgom in rubežem niso imela nič opraviti.« Takrat ste vi vlagali kazenske ovadbe? »Seveda, proti rubežniku Zorču. Preiskovalna sodnica Metka Rađenović je sprožila preiskavo, a ga je povsem razbremenila, da je lahko on mene ovadil zaradi krive ovadbe. Prišla je v roke kranjski okrajni sodnici Nevenki Hafner Kopač, ki pa se je iz tega postopka izločila, in zadeva je bila prenesena na okrajno sodišče v Škofja Loki. Na koncu je pristala na višjem sodišču v Ljubljani, v rokah dveh sodnic in sodnika, ki me zdaj preganjajo.« Očitno so se tudi ti postavili na rubežnikovo stran. Toda Zorč je licenco izgubil? »Res jo je, a ti sodniki so vendarle prikrili njegovo zločinsko početje, vlom, krajo, vsa kazniva dejanja. Vse skupaj so vlekli do zastaranja.« Tu prideva do vzroka vašega pisma. »Ki je v bistvu naslovljeno na vse naše sodstvo. Predvsem očitek o tem, da obstaja utemeljeni sum, da mnogi sodniki sploh nimajo pravosodnega izpita ali pa da so ta izpit pridobili mimo zakona o pravniškem državnem izpitu. Hoteli so me narediti kar za duševnega bolnika, mi določili sodnega izvedenca psihiatrične stroke, pa sem pogovor z njim zavrnil.« Niste s tem tvegali? »Ah, saj jim je vsem le za lahek zaslužek. Izvedenec je preprosto segel v predal, potegnil iz njega svoje ugotovitve iz leta 2009, ko pa sva se pogovarjala, me je označil za moteno osebnost na področju spoštovanja avtoritet in dogovorjenih družbenih norm. To 'izvedensko mnenje' je poslal okrajnemu sodišču v Ljubljani. Ko sem ga na glavni obravnavi vprašal, na kakšni osnovi je prišel do tega, ni znal odgovoriti. Verjetno bo zato ovaden.« Za pravico za rešetke Poučno branje torej, vsaj o tem, zakaj imamo sodne zaostanke. Petnajst let stara, čisto preprosta zgodba ima meandrov več kot reka skozi močvaro in dobiva nove in nove okljuke. Eden ga je pripeljal v zapor. »Več kot sto posameznikov se je javilo, da so posojila z nejasnimi pogodbenimi obveznostmi najemali v Avstriji. Tja jih odpeljejo posredniki, vračila posojil so zaradi visokih obresti nerazumno visoka in na prvi pogled dobri posli postanejo usodne tragedije. Pojavi se kup poslovnih in družinskih vezi, od banke do odvetništva, ki na posle te vrste vržejo senco resnega dvoma. Na prvi pogled je vse zakonito, žrtev pa tako prinesejo okoli, da gre na koncu na beraško palico. Posodijo ti 100, vrneš 200, dolžan pa si jim še 1000. Ker si za posojilo zastavil vse premoženje, te ženejo pred sodnike in s pomočjo odvetnikov, notarjev, cenilcev, policistov in sodišč te izmolzejo do konca.« Med žrtvami je bil tudi Peter Benedičič, mesar, ki je posle gradil s posojili Posojilnice Bank Borovlje. Jamstvo je bila hiša in zemlja te družine, kar je zaskominalo goljufive bankirje in kupljene odvetnike. Sesuli so Petrov posel, ker ni zmogel odplačati dolgov, je bil obsojen kot goljuf, čeprav je psihiatrična stroka ocenila, da prostodušni poštenjak ni ne umsko, ne čustveno, ne izobrazbeno sposoben očitanih dejanj. Dobil je leto in mesec zapora, ki pa ga nikoli ni odsedel zaradi zastaranja. Policija ga nikoli ni našla, mi pa zlahka, v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Policisti in tožilci so krivdo obesili Radetu Staniću, češ da je Petra skrival. Poldrugi mesec zapora je tudi res odsedel, čeprav nam je prav on povedal, da ga lahko najdemo doma ali na psihiatriji, in smo tudi ga. Torej njegov bes na pravno državo, izrazoslovje gor, izrazoslovje dol, ni ravno neutemeljen. Koga toži več sodnikov Rade Stanić ni edini, ki mu dopisovanje s sodniki in tožilci dela težave. Boris Rančigaj se je s sodnimi mlini začel boriti daljnega leta 1979. Zatrdil nam je, da ta država ni pravna niti za vse bogate, kaj šele za siromake, kakršen je on. Začelo se je z nepomembnim delovnim sporom in ker ga sodišča niso znala hitro ter učinkovito končati, je postalo res kruto: »Nekateri sodniki so zlorabili svoj službeni položaj, da so zaščitili svoje kolege. Dokazal sem, da so v postopku zavestno uporabljali ponarejeno dokumentacijo oziroma zdravstvene dokumente tuje osebe. A ker vrana vrani ne izkljuje oči, teh svojih dokazov v treh desetletjih preprosto ne morem uporabiti, ker so sodniki zanje gluhi in slepi.«Ker sodniki niso znali rešiti preprostega delovnega spora, so se mu kajpak zamerili. Še bolj pa se je on zameril sodnikom, ko jim je sporočil, kaj si misli o njih: »Tožilstvo je sicer umaknilo obtožbo, ki jo je proti meni vložil užaljeni predsednik ljubljanskega višjega sodišča Jernej Potočar, obtožni predlog je dobilo moje pismo takrat sodniku Alešu Zalarju. V njem naj bi žalil še sodnike Gojka Jelenca, Aljošo Rupla, Gordano Ristin in Antona Pavlina. Preganja me tudi Margareta Lunder, ker da sem jo obrekoval. Sodnica višjega delovnega in socialnega sodišča Irena Kosmač Zupančič se je čutila užaljeno zaradi moje vloge na to sodišče. Tožila me je tudi tožilka Dragica Završnik, ki naj bi jo razžalil kot 'staro znanko iz enoumnega sistema'.« Trn v peti Rade Stanić vodi Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor, ki deluje osem let in ima nekaj tisoč članov, ki se borijo za varovanje temeljih človekovih pravic in svoboščin. Lotili so se že bank, zavarovalnic, odvetnikov, sodnikov, rubežnikov, vsem so trn v peti. Pred parlamentom so priredili nekaj protestov. Zdaj so, kaj hujšega, začeli brskati, koliko sodnikov dela in sodi brez pravosodnega izpita oziroma brez pravniškega državnega izpita. Dokazujejo, da večina sodnikov noče ali ne more dokazati svoje najvišje zahtevane stopnje profesionalnosti. Takim sodnikom pravijo pravosodni šušmarji, ki so krivi za največ nestrokovnosti, korupcije, goljufij… Rade Stanić: »Ni in ne more biti naključje, da so prav sodniki, ki me preganjajo na različnih stopnjah, na seznamu tistih, katerih strokovnost naše društvo preverja.« Foto: Thinkstock

Zadnji komentarji

Društvo CZPNN

2018-01-25 14:57:53


Vika hvala

Prijatelji

Miran  PetermanAni  Bidar osebni blogFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

SLOVENIJA ZLORABLJA KAZENSKO PRAVO IN PSIHIATRIJO 2. del