NOV ŠKANDAL GORENJSKE SODNE MAFIJE (I DEL)
Društvo CZPNN
Brežice, moje mesto

Ponedeljek, 25. maj 2015 ob 08:34

Poleg vseh škandalov na Gorenjskem, ki jih uprizarja Policijska uprava v Kranju - Uprava kriminalistične policije, Okrožno državno tožilstvo v Kranju in Okrožno sodišče v Kranju, se počasi a zanesljivo pojavlja nov škandal, ki mu ni videti  ne konca in ne kraja.

AKTERJI ŠKANDALA:

 • METKA RAĐENOVIĆ - preiskovalna sodnica v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • IRENA KUZMA - višja okrožna tožilka in vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju,
 • NADJA GASSER - okrožna državna tožilka v Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, 
 • ANITA VETERNIK - okrožna državna tožilka v Okrožnem državnem tožilstu v Kranju,
 • DRAGO HLASTAN - sedaj že bivši komandir Policijske postaje v Radovljici,
 • SREČKO ŠELIGA - policist (kao kriminalist) v Policijski postaji v Radovljici,
 • ANDRIJANA AHAČIČ - okrožna sodnica in predsednica senata v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • MITJA ŠINKOVEC - višji sodnik v Višjem sodišču v Ljubljani,
 • MILENA JAZBEC LAMUT - višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani,
 • MARIJA ŠVAB ŠIROK - višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani,
 • ANDREJ MARINČEK - okrožni sodnik v Okrožnem sodišču v Kranju, 
 • MARJETA DVORNIK - okrožna sodnica v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • KSENIJA KEJŽAR - okrožna sodnica v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • JANJA ROBLEK - okrožna sodnica in predsednica Okrožnega sodišča v Kranju, 
 • ALIJANA RAVNIK - višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani,
 • IGOR MOKOREL - višji sodnik v Višjem sodiču v Ljubljani,
 • STANKA ŽIVIČ - višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani,
 • BRANKO MASLEŠA - višji sodnik in predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani,
 • MOJCA GROSAR KEGEL - odvetnica v Kranju, 
 • KRISTAN GNILŠAK - bivši odvetnik v Kranju,
 • TATJANA GREGORC - odvetnica v Radovljici,
 • ZDRAVKO STARE - odvetnik v Radovljici,
 • BORUT BERNIK BOGATAJ odvetnik v Škofja Loki, 
 • KATJA JAKŠIČ - odvetniška kandidatka iz pisarne BORUTA BERNIKA BOGATAJA v Škofja Loki,
 • FRANC GOLIČIČ - odvetnik v Kranju,
 • MATEJA LIKOZAR ROGELJ - odvetnica iz Kranja,
 • BOGDAN GREIF - odvetnik iz Kranja,
 • A.P - pokojni domnevni oškdovanec.
 • in nekateri drugi akterji, ki jih bomo navajali nekoliko pozneje v nadljavanju te zgodbe. 

Navedena ekipa se že lep čas prizadeva da tri državljane kot nedolžne posameznike KRIVIČNO KRIMINALIZIRAJO in sicer predsednika Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor (v nadaljevanju besedila CZPNN) R.S., gospo M.H. in gospoda N.J., vsi iz Gorenjskega. Pri takem svojem namenu pa navedena ekipa ne izbira sredstev tako, da je njihovo početje naravnost podobno neverjetnem zločinu, ki ga zmore samo še inkriminirani in dvolični slovenski pravni red.

Trem državljanom se očita, da naj bi v škodo sedaj že pokojnega A.P. zagrešili kaznivo dejanje goljufije po 2. in 1. odstavku 217. člena KZ, ki ga niso nikoli zagrešili. Ker tega zlaganega očitka navedena ekipa ni uveljavila pošteno, ga sedaj uveljavlja skrajnje nepošteno in sicer v popolnoma zlaganem in LAŽIRANEM KAZENSKEM POSTOPKU, ki ga proti trem državljanom vodijo akterji pod opravilno št. I K 33245/2011.

Ta postopek se je začel nekako takole:

Dva znana radovljiška pijanca, sedaj že pokojni domnevni oškodovanec A.P. in sedaj že upokojeni odvetnik Matjaž Černe  iz Radovljice sta večino svojega časa porabila v pijančevanju. V pijanem stanju sta proti trem državljanom kovala lažne obtožbe. Načrtovala sta tudi proti njim pri Policijski postaji v Radovljici vložiti svojo kazensko ovadbo. Do vložitve kazenske ovadbe je prišlo v nadaljevanju, na to je kazenska ovadba romala na Okrožno državno tožilstvo v Kranju, v roke višje državne tožilke in vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju IRENE KUZMA, ki je za postopanje s kazensko ovadbo zadolžila svojo okrožno državno tožilko NADJO GASSER. Slednja je pri Okrožnem sodišču v Kranju vložila svojo zahtevo za uvedbo kazenske preiskave zoper vse tri osumljene državljane. Zahtevo za uvedbo kazenske preiskave je v postopanje dobila okrožna preiskovalna sodnica METKA RAĐENOVIĆ, ki je izdala svoj sklep o uvedbi kazenske preiskave. V teku kazenske preiskave se ni pokazalo nič takega, da bi lahko opravičevalo navedbe iz policijske kazenske ovadbe in zahteve za uvedbo kazenske preiskave, a bila kazenska preiskava za tri državljana zaključena zelo obremenilno, seveda brez kakršnih koli dokazov in utemeljenega sum. Temu je zoper vsa tri državljana sledila obtožnica, ki jo je vložilo Okrožno državno tožilstvo po svoji okrožni državni tožilki NADJI GASSER, ki je sicer kot uradna oseba zelo sporna in nepoštena. Namreč, imenovana je zaradi svoje "poštenosti" leta 2003 bila na eni od glavnih obravnav na Okrožnem sodišču v Kranju celo z strani ene stranke v postopku pretepena in je z pretresom možganov končala v bolnišnici na nekajmesečnem zdravljenju.

Obdolžena gospa M.H. je po uradni dolžnosti dobila brezplačnega odvetnika BOGDANA GEIFA iz Kranja, gospod njen soprog N.J., pa za svojo zagovornico odvetnico MATEJO LIKOZAR ROGELJ iz Kranja. Kot zagovornica predsednik CZPNN R.S. pa je bila imenovana,

MOJCA GROSAR KEGELJ ODVETNICA V KRANJU  

Ker je CZPNN  ugotovilo, da ta odvetnica izvira iz »gnezda« enega od najbolj spornih odvetnikov v Sloveniji DAMJANA PAVLINA, ki že leta in leta muči člane CZPNN z tako imenovanimi »avstrijskimi krediti«, je predsednik imenovani odvetnico prepovedal, da ga pred sodiščem zagovarja in jo je Okrožno sodišče na njem predlog razrešilo.

Na to je Okrožno sodišče v Kranju po uradni dolžnosti predsedniku CZPNN za zagovornico imenovalo:

TATJANO (TANJO) GREGORC IZ RADOVLJICE 

Ker je CZPNN ugotovilo, da  gre za zelo sporno odvetnico, ki je iz »gnezda« enega od najbolj spornih notarjev v Sloveniji STANISLAVA (STANETA) KRAINERJA iz Radovljice ji je  predsednik CZPNN nameraval prepovedati njegovo zastopanje. Tega ni bilo potrebno za to ker je imenovana zase sama predlagala razrešitev in bila razrešena.

Predsednik CZPNN  je še vedno bil brez odvetnika oziroma zagovornika, za to mu je Okrožno sodišče v Kranju za njegovega zagovornika imenovalo   

ZDRAVKA STARETA ODVETNIKA IZ RADOVLJICE

To je bil tretji odvetnik, ki ga je Okrožno sodišče v Kranju imenovalo po uradni dolžnosti kot  zagovornika predsedniku CZPNN. Ker je CZPNN imenovanega odvetnika našlo na seznamu Udbe, mu je predsednik CZPNN prepovedal delo zanj, Okrožno sodišče v Kranju, pa ga je kot njegovega zagovornika razrešilo

Ker je osumljeni predsednik CZPNN  še vedno bil brez zagovornika, mu je Okrožno sodišče v Kranju po uradni dolžnosti imenovalo:  

BORUTA BERNIKA BOGATAJA, ODVETNIKA V ŠKOFJA LOKI

To je bil četrti odvetnik ki ga je Okrožno sodišče v Kranju po uradni dolžnosti dodelilo kot zagovornika predsedniku CZPNN. Ker je CZPNN na terenu prejelo informacijo oziroma eno izjavo tega odvetnika o tem, kako bo predsednika CZPNN v postopku pred sodiščem okoli prenesel oziroma »ZAJEBAL«, mu je predsednik prepovedal vsako delo zanj in s pisno vlogo vloženo pri sodišču zahteval njegovo razrešitev. Sodeča sodnica je na zahtevo predsednika CZPNN odgovorila z molkom in ni izdala potrebnega sklepa za razrešitev odvetnika BORUTA BERNIKA BOGATAJA iz Škofja Loke, s čemer je predsedniku CZPNN kršila njegovo pravico do poštene obrambe v sodnem postopku. To je storila tako, da je predsedniku CZPNN kot stranki v postopku vsiljevala zagovornika, ki ga ta ni izbral, še več vsiljevala mu je zagovornika, ki ga je predsednik CZPNN odločno zavračal. Na opisan način je sodeča sodnica v škodo predsednika CZPNN prekršila njegovo pravico, do poštenega sojenja, ki jo narekuje 6. člen Evropske Konvencije za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Tako sta se predsednik CZPNN  in sporni odvetnik prvič osebno srečala na razpisanem pred obravnavnem naroku, ki je bil dne 18.02.2015 0b 13:00 uri v prostorih Okrožnega sodišča v Kranju. N tem naroku je predsednik CZPNN še enkrat spornemu odvetniku prepovedal vsako delo zanj tako, da je sporni odvetnik dobesedno pobegnil iz sodne razpravne dvorane.

Tudi tokrat sodeča sodnica ANDRIJANA AHAČIČ ni hotela razrešiti spornega odvetnika BORUTA BERNIKA BOGATAJA, za katerega po tem naroku ni izdala sklepa o njegovi razrešitvi. Ker druga dva obtožena na naroku z dne 18.02.2015 nista priznala krivde, je iz postopka pred obravnavnega naroka predsednik CZPNN bil izločen in se je sedaj zanj pripravljal pred obravnavni narok posebej. Glede na vse to, pa je sodeča sodnica še naprej kršila pravice obtoženega predsednika CZPNN do poštenega sojenja. Narok z dne 18.02.2015 je za predsednika CZPNN bil preklican in določen novi narok za dne 23.03.2015 ob 8:30 uri, v sobi št. 117, Okrožnega sodišča v Kranju. Po ukazu sodeče sodnice je bol predsednik CZPNN dolžan na narok z dne 23.03.2015 priti z zagovornikom, ki si ga bo sam našel in mu podpisal pooblastilo ter ga plačal s svojim denarjem. Na to je predsednik CZPNN narok moral zapustiti. Z strani sodeče sodnice se je nadaljevalo njeno vsiljevanje spornega odvetnika BORUTA BERNIKA BOGARAJA kot zagovornika predsedniku CZPNN.

To dokazuje dejstvo, da sodeča sodnica vse do naroka z dne 23.03.205 ni izdala svojega sklepa o razrešitvi navedenega spornega odvetnika.

Na pred obravnavnem naroku z dne 23.03.2015, pa se je razkrilo vse o tem kakšno igro igra sodeča sodnica NDRIJANA AHAČIČ v škodo obtoženega predsednika CZPNN. Namreč na pred obravnavnem naroku z dne 23.03.2015 se je pojavila mlajša ženska oseba, ki naj bi bila zagovornica predsednika CZPNN. Pozneje, v teku pred obravnavnega naroka se je pokazalo, da gre za osebo z imenom:

KATJA JAKŠIČ

V nadaljevanju se je izkazalo tudi, gre za osebo, ki je odvetniška kandidatka (pripravnica) iz pisarne spornega odvetnika BORUTA BERNIKA BOGATAJA iz Škofja Loke, torej za odvetnika za katerega sodeča sodnica od pred obravnavanega naroka z dne 18.02.2015 dalje nikoli ni izdala sklepa o njegovi razrešitvi ampak je z njim ostala v tesni povezavi in sta se dogovorila, da se osumljenem predsedniku CZPNN njegova pripravnica iz njegove pisarne podtakne kot njegova zagovornica v predmetnem kazenskem postopku. To je bil višek kršenja pravice predsedniku CZPNN do poštenega sojenja, ki si ga lahko privošči le inkriminiran pravni red Republike Slovenije.

Za to je bil narok z dne 23.03.2015 preklican in določen nov narok za dne 13.04.2015 ob 08:30 uri.

Ker obtoženi predsednik CZPNN  ni imel denarja, da bi si sam najel odvetnika, mu podpisal pooblastilo in ga za svoje zagovarjanje plačal je na pred obravnavni narok z dne 13.04.2015 ob 8:30 uri prišel spet brez odvetnika. Prvič v tem cirkusu je na tem naroku lahko izbiral zase zagovornika in si je zbral,

FRANCA GOLIČIČA ODVETNIKA V KRANJU,

Za to je bil pred obravnavni narok z dne 13.04.2015 preklican in za dne 18.05.2015 ob 8:30 uri razpisan nov narok.

V lasu med 13.04.2015 in dne 18.05.2015 je CZPNN sedaj zaradi previdnosti volje preverjalo novega odvetnika FRANCA GOLIČIČIČA iz Kranja. V tem preverjanju odvetnika je bilo ugotovljeno, da je tudi s tem odvetnikom nekaj zelo narobe, za do mu je obtoženi predsednik CZPNN dne 15.05.2015 prepovedal, da ga ta odvetnik zastopa na sodišču, ker se je pokazalo, da je tudi ta odvetnik del sistema in del montiranega procesa, tako da mu ne more zaupati.

Poleg tega se je razkrilo, da je odvetnik povezan s sodiščem in celo s sodečo sodnico, tudi po športni plati, za to na tak način obtoženega ne more zastopati, za to je zahtevana razrešitev tudi tega odvetnika, narok z dne 18.05.2015 pa je bil preklican in preložen za nedoločen čas.

Se nadaljuje….

Zadnje objave

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

442 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

1199 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

1278 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Sun, 7. Jan 2018 at 10:10

1498 ogledov

MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
Da je Slovenija čudna država pove tudi katastrofalno slabo stanje v njenem sodstvu oziroma v pravosodju kot vzporedni veji oblasti, ki je od leta 1945 delovala brez kakršnega koli resnega nadzora. To je bil tudi razlog da so se slovenski sodniki igrali s pravom in da niso dojeli "Da tisti, ki se igra s pravom, da se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo." Slednje je povzeto po bivšem in sedaj že pokojnem beograjskem odvetniku z mednarodno pravno reputacijo Filo Filoto. IGRE IN AVANTURE SLOVENSKIH SODNIKOV. Igre slovenskih sodnikov so po svoji vsebini in po svojih posledicah v resnici igre brez meja. Poleg teh iger brez meja so slovenski sodniki kot posebne sorte avanturisti v Sloveniji uprizarjali prav tako posebne sorte avanture. Ena od takih avantur je bila avantura imenovana "TRAJNI SODNIŠKI MANDAT" kar je pomenilo, da so se slovenski sodniki lahko pasli po slovenskih sodiščih do svojega sedemdesetega leta starosti. Taka avantura je imela več svojih pomenov. Eden od takih pomenov je bil ta, da so sodniki imeli zagotovljeno službo do svojega sedemdesetega leta in da so si kot nedotakljivi lahko ustvarjali kriminalno preteklost ne da bi jih kdorkoli in kadarkoli vprašal kaj delajo ali jih opozoril na to, da trga ne smejo početi. S trajniškim sodniškim mandatom so si slovenski sodniki poleg trajne sodniške funkcije zagotovili tudi čas v katerem so lahko njihovi potomci (sinovi in hčere) dokončali visoko izobrazbo in tako izpolnili pogoje za službovanje v slovenskih sodiščih. S tem se je nadaljevala "okupacija" sodišč, ki jih je okupira slovenska skorumpirana sodniška svojat. Vse te igrice in avanture slovenskih sodnikov sta organizirala in vodila Slovenski sodnisvet in Vrhovno sodišče Republike Slovenije z vrlim vrhovnim sodnikom Brankom Maslešo na čelu. Šele po tem, pa na vrsto pridejo nižji sodnice in sodniki, ki se jih od konca leta 2007 sumi, da niso izpolnili vseh pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo, ki jih predvideva 8. člen Zakona o sodniški službi in da posledično temu sploh niso sodniki. Položaj teh oseb, ki se žažno izdajajo kot sodniki, pa naj bi ustrezal  pravosodnim goljufom, plagiatorjem in sodnim šušmarjem. Utemeljitev za slednjo navedbo pa dobimo v dejstvu, da so slovenski sodniki preko Sodnega sveta in slovenske politike (Državni zbor Republike Slovenije) ter Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.   Se nadaljuje  

Sun, 24. Sep 2017 at 20:30

2923 ogledov

KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Dne 25.12.2016 so me izgnali iz Slovenije čeprav sem se iz Slovenije navedenega dne uradno izselil v  tujino. Do moje izselitve je prišlo po dolgoletnih hudih pritiskov, ki jih je name in na moje člane družine vršila slovenska oblast. Navajam celo vrsto vprašanj, ki jih je uradna oseba Upravne enote v Radovljici z imenom Irena Likar dne 21.12.2011 protipravno zastavljala članom moje držine, kar je bilo odločilnega pomena za to, da sem se iz Slovenije začasno izselil. Uradna oseba Upravne enote v Radovljici pr zaslišanjučlanov moje družine je pri svojem delu ves čas dajala vtis, da se je za tako delo (zaslišanje) verzirala v kakšni fašistični oziroma nacistični šoli tretjega nemškega rajha. Moji člani družine so bili mučeni z sledečimi vprašanji:   Ali veste na katerem naslovu Rade Stanić dejansko živi in kako to veste ? Kdo je lastnik nepremičnine na naslovu kjer živite ? Kdaj se je izselil z naslova na katerem živite ? Ali veste, če se namerava kdaj vrniti na ta naslov ? Ali imata kot zakonca kakšne stike, se vidita, slišita in kje ? Ali veste kje se Rade Stanić zadržuje, kje prespi ? Ali veste na katerem naslovu prejema pošto in uradna pisanja ? Ali ima na naslovu Alpska crsta 62, Lesce urejene bivalne prostore (sanitarije, kuhinjo, ....) ? Ali je na naslovu Alpska cesta 62, lastnik stanovanja oz. nepremičnine ? Ali ima za najem prostorov na Alpski cesti 62, Lesce sklenjeno najemno pogodbo in s kom ? Ali veste kje Rade Stanić dela oz. kje je zaposlen ? Ali sta še vedno poročena ali sta v ločitvenem postopku ? Ali ima stanić s sinom kakšne stike ? Ali ima na svoje ime izdano kakšno položnico na naslov kje živita ? Ali veste kje ima svoje osebne predmete (obleko, obutev, higijena, dokumenti) ? Ali se gdaj vrača in prespi na naslovu kjer živite ? Ali poznate koga, ki bi več vedel povedati o prebivališču Radeta Stanića ? Ali ima avto ? Ali mu pokojnino prinese poštar ? Ali veste čew se je odselil v tujino ali je v Sloveniji ? Ali imate v zvezi s tem sami kaj dodati ? Takih fašističnih vprašanj člani moje družine niso mogli izdržati več. Se nadaljuje.

Sun, 13. Aug 2017 at 01:13

2027 ogledov

Sodni mlini KOT JARA KAČA PETNAJST LET STARA SODNA ZGODBA DOBIVA NOVA IN NOVA POGLAVJA
Sodni mlini KOT JARA KAČA PETNAJST LET STARA SODNA ZGODBA DOBIVA NOVA IN NOVA POGLAVJA Nikar ne pišite svojemu sodniku! Rade Stanić trdi, da obstaja utemeljen sum, da številni sodniki sploh nimajo pravosodnega izpita ali pa da so ta izpit pridobili mimo zakona o pravniškem državnem izpitu Ciril Brajer Najprej ga preganjajo rubežniki, enega ukroti, saj izgubi licenco. Loti se ga policija, razkrinka jo in postavi na laž. Sodišča ga vendarle obsodijo, potem ga sodišča zaprejo, končno ga sodišča še tožijo, da jih je užalil. Po tem te res zamika obiskat glavno obravnavo na sodišču. Prideš vljudno, četrt ure pred napovedanim začetkom. Tudi zato, ker si slišal, da v dvorano spustijo le deset »pripadnikov zainteresirane javnosti«. Varnostnik te odslovi, da si prezgodaj, čakati moraš zunaj. Greš nazaj ven, tam pa že gneča. Spuščati začnejo pet minut pred zdajci, počasi, zelo počasi. Vsak mora izprazniti žepe, vzeti ključ, mobilni telefon shraniti v omarico, po pregledu predmete spet strpati v žepe, skozi rentgen, ta zapiska, pregled z ročnim detektorjem… Ko je še minuta do začetka obravnave, varnostniki oznanijo, da nihče več ne more naprej, saj se na sodišče zamujati ne sme! Le sedmim je uspelo. Počakaš torej debeli dve uri, da izveš, da se je glavna obravnava prekinila in se nadaljuje. Rade Stanić nam razgrne dokumente: »Trije sodniki za nobeno ceno niso hoteli ugotoviti, da se proti meni vodijo nameščeni kazenski postopki. Milena Jazbec Lamut, Marjeta Švab Širok in Mitja Šinkovec so zato izdali sklep, ki je posodi dvignil pokrovko. Vsem trem sem napisal pismo.« Zdaj vas torej tožijo zaradi pisma. Kaj za vraga pa ste jim napisali? »Da se delajo norca iz mene kot nekakšnega obdolženca in za to prejemajo plače iz davkoplačevalskega denarja. Da obstaja utemeljeni sum, da nimajo pravniškega državnega izpita ali pa so ga pridobili v nasprotju z določili zakona o pravniškem državnem izpitu. Da zlorabljajo kazensko zakonodajo kot zločinsko sredstvo za zatiranje slovenskega naroda, kar se da enačiti s fašistično teorijo o zatiranju ljudstva.« No ja, ravno razveselilo jih tole verjetno ni. »Seveda jih ni, ne vem pa, zakaj me tožijo, ker da so osebno razžaljeni, čeprav gre v mojem pismu za kritiko sodišča in njihovega delovanja v tem sklopu.« Ne tožijo vas oni, preganja vas tožilstvo. »Drži, obtožni predlog je okrožno državno tožilstvo iz Ljubljane vložilo pri kazenskem oddelku okrajnega sodišča v Ljubljani. S pismi onim trem sodnikom, ki so dali predlog za pregon, naj bi storil tri kazniva dejanja razžalitve. Tožilstvo pa zame terja enotno kazen.« O naših sodiščih Sliši se komaj verjetno, a gre za zgodbo, ki se vleče 15 let. »Res je, oktobra 2001 je pred moje poslovne prostore v Radovljici prikorakal zdaj že nekdanji izvršitelj Zvonko Zorč. V času, ko sem bil z bolnim otrokom v zdravstvenem domu v Radovljici, je vlomil v poslovni prostor in neznano kam odpeljal celotno poslovno dokumentacijo gospodarske družbe. Prostore je zaplombiral in mi onemogočil vstop, delo, poslovanje. Načrtno se je lotil mojih podjetij, tudi tistih, ki z dolgom in rubežem niso imela nič opraviti.« Takrat ste vi vlagali kazenske ovadbe? »Seveda, proti rubežniku Zorču. Preiskovalna sodnica Metka Rađenović je sprožila preiskavo, a ga je povsem razbremenila, da je lahko on mene ovadil zaradi krive ovadbe. Prišla je v roke kranjski okrajni sodnici Nevenki Hafner Kopač, ki pa se je iz tega postopka izločila, in zadeva je bila prenesena na okrajno sodišče v Škofja Loki. Na koncu je pristala na višjem sodišču v Ljubljani, v rokah dveh sodnic in sodnika, ki me zdaj preganjajo.« Očitno so se tudi ti postavili na rubežnikovo stran. Toda Zorč je licenco izgubil? »Res jo je, a ti sodniki so vendarle prikrili njegovo zločinsko početje, vlom, krajo, vsa kazniva dejanja. Vse skupaj so vlekli do zastaranja.« Tu prideva do vzroka vašega pisma. »Ki je v bistvu naslovljeno na vse naše sodstvo. Predvsem očitek o tem, da obstaja utemeljeni sum, da mnogi sodniki sploh nimajo pravosodnega izpita ali pa da so ta izpit pridobili mimo zakona o pravniškem državnem izpitu. Hoteli so me narediti kar za duševnega bolnika, mi določili sodnega izvedenca psihiatrične stroke, pa sem pogovor z njim zavrnil.« Niste s tem tvegali? »Ah, saj jim je vsem le za lahek zaslužek. Izvedenec je preprosto segel v predal, potegnil iz njega svoje ugotovitve iz leta 2009, ko pa sva se pogovarjala, me je označil za moteno osebnost na področju spoštovanja avtoritet in dogovorjenih družbenih norm. To 'izvedensko mnenje' je poslal okrajnemu sodišču v Ljubljani. Ko sem ga na glavni obravnavi vprašal, na kakšni osnovi je prišel do tega, ni znal odgovoriti. Verjetno bo zato ovaden.« Za pravico za rešetke Poučno branje torej, vsaj o tem, zakaj imamo sodne zaostanke. Petnajst let stara, čisto preprosta zgodba ima meandrov več kot reka skozi močvaro in dobiva nove in nove okljuke. Eden ga je pripeljal v zapor. »Več kot sto posameznikov se je javilo, da so posojila z nejasnimi pogodbenimi obveznostmi najemali v Avstriji. Tja jih odpeljejo posredniki, vračila posojil so zaradi visokih obresti nerazumno visoka in na prvi pogled dobri posli postanejo usodne tragedije. Pojavi se kup poslovnih in družinskih vezi, od banke do odvetništva, ki na posle te vrste vržejo senco resnega dvoma. Na prvi pogled je vse zakonito, žrtev pa tako prinesejo okoli, da gre na koncu na beraško palico. Posodijo ti 100, vrneš 200, dolžan pa si jim še 1000. Ker si za posojilo zastavil vse premoženje, te ženejo pred sodnike in s pomočjo odvetnikov, notarjev, cenilcev, policistov in sodišč te izmolzejo do konca.« Med žrtvami je bil tudi Peter Benedičič, mesar, ki je posle gradil s posojili Posojilnice Bank Borovlje. Jamstvo je bila hiša in zemlja te družine, kar je zaskominalo goljufive bankirje in kupljene odvetnike. Sesuli so Petrov posel, ker ni zmogel odplačati dolgov, je bil obsojen kot goljuf, čeprav je psihiatrična stroka ocenila, da prostodušni poštenjak ni ne umsko, ne čustveno, ne izobrazbeno sposoben očitanih dejanj. Dobil je leto in mesec zapora, ki pa ga nikoli ni odsedel zaradi zastaranja. Policija ga nikoli ni našla, mi pa zlahka, v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Policisti in tožilci so krivdo obesili Radetu Staniću, češ da je Petra skrival. Poldrugi mesec zapora je tudi res odsedel, čeprav nam je prav on povedal, da ga lahko najdemo doma ali na psihiatriji, in smo tudi ga. Torej njegov bes na pravno državo, izrazoslovje gor, izrazoslovje dol, ni ravno neutemeljen. Koga toži več sodnikov Rade Stanić ni edini, ki mu dopisovanje s sodniki in tožilci dela težave. Boris Rančigaj se je s sodnimi mlini začel boriti daljnega leta 1979. Zatrdil nam je, da ta država ni pravna niti za vse bogate, kaj šele za siromake, kakršen je on. Začelo se je z nepomembnim delovnim sporom in ker ga sodišča niso znala hitro ter učinkovito končati, je postalo res kruto: »Nekateri sodniki so zlorabili svoj službeni položaj, da so zaščitili svoje kolege. Dokazal sem, da so v postopku zavestno uporabljali ponarejeno dokumentacijo oziroma zdravstvene dokumente tuje osebe. A ker vrana vrani ne izkljuje oči, teh svojih dokazov v treh desetletjih preprosto ne morem uporabiti, ker so sodniki zanje gluhi in slepi.«Ker sodniki niso znali rešiti preprostega delovnega spora, so se mu kajpak zamerili. Še bolj pa se je on zameril sodnikom, ko jim je sporočil, kaj si misli o njih: »Tožilstvo je sicer umaknilo obtožbo, ki jo je proti meni vložil užaljeni predsednik ljubljanskega višjega sodišča Jernej Potočar, obtožni predlog je dobilo moje pismo takrat sodniku Alešu Zalarju. V njem naj bi žalil še sodnike Gojka Jelenca, Aljošo Rupla, Gordano Ristin in Antona Pavlina. Preganja me tudi Margareta Lunder, ker da sem jo obrekoval. Sodnica višjega delovnega in socialnega sodišča Irena Kosmač Zupančič se je čutila užaljeno zaradi moje vloge na to sodišče. Tožila me je tudi tožilka Dragica Završnik, ki naj bi jo razžalil kot 'staro znanko iz enoumnega sistema'.« Trn v peti Rade Stanić vodi Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor, ki deluje osem let in ima nekaj tisoč članov, ki se borijo za varovanje temeljih človekovih pravic in svoboščin. Lotili so se že bank, zavarovalnic, odvetnikov, sodnikov, rubežnikov, vsem so trn v peti. Pred parlamentom so priredili nekaj protestov. Zdaj so, kaj hujšega, začeli brskati, koliko sodnikov dela in sodi brez pravosodnega izpita oziroma brez pravniškega državnega izpita. Dokazujejo, da večina sodnikov noče ali ne more dokazati svoje najvišje zahtevane stopnje profesionalnosti. Takim sodnikom pravijo pravosodni šušmarji, ki so krivi za največ nestrokovnosti, korupcije, goljufij… Rade Stanić: »Ni in ne more biti naključje, da so prav sodniki, ki me preganjajo na različnih stopnjah, na seznamu tistih, katerih strokovnost naše društvo preverja.« Foto: Thinkstock

Zadnji komentarji

Društvo CZPNN

2018-01-25 14:57:53


Vika hvala

Prijatelji

Miran PetermanAni Bidar osebni blogFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan AhlinVika JelenBranko GaberAndres Zoran  IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

NOV ŠKANDAL GORENJSKE SODNE MAFIJE (I DEL)